Stadig færre EU-borgere vil ut av unionen

APPETITTEN PÅ EU-EXIT DALER: Andelen innbyggere i EU-land som sier de støtter en utmelding fra unionen har dalt signifikant, og til dels dramatisk, etter Storbritannias brexit. Det viser en spørreundersøkelse som gjentas annethvert år i 30 europeiske stater av University of London og i dag omtales av The Guardian.

I Finland ville bare 15,4 prosent stemt for en EU-utmelding den siste toårsperioden, mot hele 28,6 prosent i 2016-2017. Også i Nederland, Portugal, Østerrike og Frankrike har britenes skjebne på utsiden av unionen åpenbart satt en støkk i mange. Mindre, men like fullt statistisk signifikante dropp i utmeldelsesstøtten er registrert i blant annet Ungarn, Spania og Tyskland.

Det er nå Den tsjekkiske republikk (29,2 prosent), Italia (20,1 prosent) og Sverige (19,3 prosent) som har størst andel som vil melde landene sine ut. Men også der går andelen nedover.


BRUTALE FORHOLD PÅ INNSIDEN AV EVIN: En av Irans mest kjente aktivister, Sepideh Qolian, sitter fengslet i det notoriske Evin-fengselet i Teheran etter at hun i 2018 ble dømt til fem års fengsel for å utgjøre en fare for rikets sikkerhet, ifølge BBC. I brevet beskriver 28-åringen konkrete eksempler på hvordan både hun og hennes medinnsatte har blitt utsatt for hard vold og tortur og dermed blitt presset til å tilstå. De falske tilstående blir senere sendt på riksdekkende statsstyrte tv-kanaler. 

Iran har i dag satt henrettelsen av én demonstrant, Mohammad Boroughanis’ (19), som er dømt til døden for å delta på demonstrasjoner, på vent. Saken skal ha blitt anket til Høyesterett, ifølge avisa Mizan


KLAR INDIKASJON PÅ MENNESKESKAPTE KLIMAENDRINGER: Temperaturen i verdenshavene påvirkes langt mer av atmosfæren enn av svingninger i lokale klimaforhold, så når de i snitt var høyere enn noensinne i 2022 er det en klar indikasjon på hvilke gjennomgripende endringer menneskeskapte utslipp forårsaker. Det skriver The Guardian.

Ikke at det er overraskende: Havene, som absorberer mer enn 90 prosent av varmen som stenges inne av drivhuseffekten, har jevnt og trutt blitt varmere siden målingene startet i 1958. Temperatur-stigningen har akselerert etter 1990. Varmere hav gjør ekstreme værhendelser, som orkaner og tyfoner, mer ekstreme. Varmen gjør dessuten at vannet ekspanderer, slik at de bidrar til høyere havnivå (i likhet med snø og is som smelter over landområder).


VENT, OLA HAR ET POENG: Forskningsminister Ola Borten-Moe (Sp) har tatt selvkritikk for hvordan han i forrige uke brukte harde ord på Facebook mot hydrogenplanene til sine egne regjeringskolleger. Da hadde energiminister Terje Aasland (Ap) inngått en intensjonsavtale med den tyske visekansleren Robert Habeck om å få til storstilt eksport av hydrogen til Tyskland. En rapport viser imidlertid at Borten-Moe ikke er uten poenger: Det er ineffektivt å bruke hydrogen som energibærer i forhold til å eksportere ren strøm, og selv om hydrogen har den fordelen at det kan lagres, vil det være kostbart å produsere hydrogen utelukkende med overproduksjon av strøm i Norge. Les mer i ukas kraftspalte Filter KALDDUSJ


  • Tegn et abonnement på Filter Nyheter! Da får du tilgang til alt vårt stoff, inkludert faste spalter om kraft, klima, politisk ekstremisme og konspirasjonsteorier. Og så støtter du redaksjonen slik at vi kan fortsette vårt arbeid. Klikk her for å lese mer!

TILBAKEVISER AT SOLEDAR ER VUNNET: Det er fortsatt lommer av motstand i Soledar, sier en lokalpolitiker i området som er satt inn av Russland. Det er i tråd med hva ukrainske myndigheter hevdet i går, samt uttalelser fra det russiske forsvarsdepartementet, som alle motstrider påstander fra oligarken bak leiesoldatgruppa Wagner, Jevgenij Prigozjin. Han hevdet tidligere denne uka hevdet at hans folk har vunnet kampen om landsbyen. Det er sjelden at så åpenbart motstridende signaler kommer fra offisielt (og semi-offisielt) russisk hold, muligens et tegn på maktkampen som pågår mellom den russiske hæren og leiesoldatene som kjemper ved deres side. 

Soledar ligger tjue kilometer fra Bakhmut i Donetsk og er strategisk viktig for tilførselen av forsyninger til områdene der de mest intense kamphandlingene mellom russiske invasjonsstyrker har funnet sted de siste månedene.


SLAKTES AV GRANSKERNE: «Det har ikke i tilstrekkelig grad vært skilt mellom rollen som politi, og rollen som medlem av NNPF», konkluderte det såkalte Rolleforståelsesutvalget da de overleverte sin sluttrapport til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i går. Utvalget fastslo at politiet har overlatt opplæringsansvaret på doping- og narkotikafeltet til den omstridte foreningen. «Det er problematisk at en privat aktør får stor innflytelse over kompetanseheving for og opplæring av politiet, som har voldsmonopol […] Det blir et demokratisk problem og et rettssikkerhetsproblem, når politipraksis og politipolitikk utvikles av ildsjeler i en privat forening, fremfor å forankres og styres av ansvarlig politiledelse sentralt og lokalt». 

Filter Nyheter har gjennomgått den 200 sider lange rapporten, og oppsummert de 19 mest oppsiktsvekkende punktene. «Utydelige roller», «forvekslingsfare», «uformell» innflytelse, pengerot og sammenblanding av fag og politikk» er noen av ordene som går igjen. Blant annet trekker de fram en hendelse fra Haugesund i 2006 som de beskriver som «foruroligende […] muligens lovstridig, rolleblanding» der politiansatte synes å ha «misbrukt sin politiautoritet»

Vi har også gått opp hvordan politiet brøt økonomiregelverket med bevilgninger, gaver og medlemskontingent i mange år. Utbetalingene tredoblet seg mens NNPF-medlemmer behandlet NNPFs søknader.