Slik fikk narkopolitiforeninga fylkeskommunen til å slå ned på Unge Venstre-kampanje

Unge Venstre-medlemmer på stand med «Legalize it»-brosjyre. Foto: Unge Venstre

Unge Venstre har reagert på at de i forbindelse med skoledebatter i valgkampen har fått beskjed om å fjerne eller utelate valgkamp-materiell som tar til orde for legalisering av cannabis.

En rekke fylkeskommuner har instruert sine videregående skoler om å nekte ungdomspartiet å dele ut buttons og reise bannere med slagordet «Legalize it» og en illustrasjon av en hånd som holder en joint.

I flere tilfeller har det skjedd etter at fylkeskommunene er kontaktet av Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) – en politisk organisasjon som ikke representerer politiet, men har mange politifolk som medlemmer.

Foreningen er kjent for å være iherdige motstandere av legalisering av illegale rusmidler.

I Rogaland fikk opplæringsavdelingen mail fra NNPF torsdag 22. august. Mailen er signert Torbjørn Nervik d.y., som i mange år var en høyt profilert politioverbetjent i Haugesund og gikk av med pensjon i oktober i fjor.

I mailen refererer Nervik ikke bare til valgkampmateriellet, men til ungdomspartiets program: «Vil orientere om at det ser ut til at Unge Venstre i sin iverhet i valgkampen nå reiser rundt til de videreg. skolene og aktivt agiterer for legalisering av cannabis, men i sitt program ønsker de å legalisere all narkotika».

Eks-politimannen viser til Opplæringslovens paragraf 9, som en rekke av skolene har brukt som hjemmel for å nekte Unge Venstre å dele ut sine buttons, og knytter den ikke bare til det visuelle, men til selve standpunktet:

«Da passer det seg etter vårt syn svært dårlig jfr. Opplæringslovens $ 9a å akseptere at det føres en aktiv agitering for legalisering av narkotika på skolene.»

(Torbjørn Nervik d.y. ønsker selv ikke å svare på Filter Nyheters spørsmål, og viser til styreleder Jan Erik Bresil. Bresil hadde ikke anledning til å kommentere saken onsdag ettermiddag.)

Instruerte skolene om ikke å akseptere «agitasjon» for legalisering

Både lovparagrafen og begrepet «agitasjon» går igjen i skrivet opplæringssjefen i Rogaland fylkeskommune, Joar Loland, sendte til skoler og ungdomspolitikere mandag, fire dager etter å ha fått mail fra NNPF:

«Fylkesrådmannen er blitt informert av Norsk Narkotikapolitiforening om at valgtorg og skoledebatter i noen fylker har vært preget av agitasjon for legalisering av cannabis og narkotika generelt. Slik agitasjon vil ikke bli akseptert på de videregående skolene i Rogaland», skriver Loland.

På spørsmål fra Filter Nyheter om hvordan et slikt forbud mot «agitasjon» for legalisering av cannabis ikke innebærer en form for politisk sensur, hevder opplæringsavdelinga imidlertid at de ikke har lagt noen føringer på annet enn bruken av buttons og bannere:

«Ytringsfriheten står sterkt i det norske samfunnet, også i skolen. I skoledebattene kan partiene debattere det de vil. Det vi har reagert mot er bruken av kampanjemateriell i skolen, buttons og bannere blant annet, siden det ikke er i tråd med Opplæringslovens § 9-6», skriver seksjonssjef Randi Hummervoll.

På spørsmål om ikke begrepet «agitasjon» vil kunne bli oppfattet til å ramme langt mer enn bare buttons og bannere, skriver seksjonssjefen at «Unge Venstre kan fritt fremme sine argumenter i skoledebattene».

Unge Venstre-medlemmer på stand med «Legalize it!»-materiell. Foto: Unge Venstre

Ble bedt om å «se på det» av lensmannen

Som Filter Nyheter skrev i går: Begrunnelsene fra andre skolene og fylker som har satt ned foten mot Unge Venstres «legalize it»-kampanje, varierer.

Men ved Meråker videregående skole i Trøndelag skal man ha blitt anmodet av den lokale lensmannen – også han NNPF-medlem – om å «se på det». I Troms skal rektorer ha vært i kontakt med politi før de tok avgjørelsen.

Politidirektoratet avviser likevel at politiet har grepet inn mot Unge Venstres valgkamp.

– Politidirektoratet har vært i kontakt med de omtalte politidistriktene, som alle avkrefter at de har grepet inn mot Unge Venstres kampanje. De kjenner seg heller ikke igjen i det bildet som fremstilles i flere medier, skriver seksjonssjef Kristin Elnæs i Politidirektoratet til Filter Nyheter.

Hun understreker at NNPF ikke representerer norsk politi og sier Politidirektoratet forutsetter at organisasjonen er tydelig på rolleskillet.


På Filter Nyheter finner du ingen annonser, kun grundig og viktig journalistikk. Vår forretningsmodell er innholdsmarkedsføring publisert på Filter Partner. Filters publikasjoner skal være åpne og gratis for alle. Har du lyst til å støtte vårt arbeid med kritisk og faktabasert journalistikk, kan du sende Filter-redaksjonen et engangsbeløp via Vipps. Tast inn nummeret 514053 (eller søk opp Filter Media). All støtte går til Filters redaksjonelle arbeid.