Overkjørte Arendals ordfører: Vil ikke svare på hvorfor de sa ja til antisemittiske Alliansen

Det vakte oppsikt da det i februar ble kjent at den politiske festivalen Arendalsuka – som ofte beskriver seg selv som «demokratiets dansegulv» – nok en gang hadde sagt ja til at det nyfascistiske partiet Alliansen kunne få stå på stand under årets arrangement.

Alliansen-leder Hans Lysglimt Johansen har gjentatte ganger kommet med antisemittiske uttalelser i offentligheten. Han har tvitret om «jødespørsmålet», hevdet at «holocaust er et propagandagrep» og skrevet at statsminister Erna Solberg «er en kriminell forræder som skal stilles for rette på Akershus festning i et nytt landssvikeroppgjør»:

Noen av Alliansen-lederens meldinger på Twitter.

Da han oppfordret til statskupp i Sverige, varslet ledelsen i Arendalsuka at de ville gjøre en ny vurdering av partiets deltakelse. De inviterte fagpersoner innen ytringsfrihet og ekstremisme til et seminar på Litteraturhuset i Oslo for å få innspill.

I etterkant innstilte Harald Danielsen, som er rådmann i Arendal kommune og sekretær for Arendalsukas råd, på at Alliansen skulle nektes å stå på stand, men få tillatelse til å avholde en markering.

Forkastet forslaget om å nekte Alliansen stand

Rådet møttes for å fatte et endelig vedtak forrige fredag. Etter det Filter Nyheter forstår, ble det raskt enighet om at et «delt» vedtak – med nei til stand og ja til markering – ikke var å foretrekke. Men der sluttet også enigheten:

Lederen for rådet, arendalsordfører Robert Cornels Nordli (Ap), stemte nemlig nei til Alliansens deltakelse. «Nei» stemte også fylkesordfører i Aust-Agder, Gro Bråten (Ap).

Men duoen fikk motstand fra Agnes Norgaard (distriktssekretær for LOs regionkontor i Agder), Siri Mathiesen (regiondirektør for NHO i Agder) og Stephen Seiler (viserektor ved Universitetet i Agder), som sammen fikk flertall for å forkaste sekretariatets innstilling – og tillate at Alliansen setter opp stand under festivalen i august.

Vil ikke begrunne beslutningen

LO-representanten Agnes Norgaard ønsker ikke å begrunne hvorfor hun stemte ja til Alliansen: «Det er Robert Nordli og Harald Danielsen som svarer på spørsmål», skriver hun i en sms til Filter Nyheter.

NHO-direktør Siri Mathiesen svarer følgende på spørsmål om hvorfor hun vil tillate det nyfascistiske partiet å stå på stand: «Hei, det ble et flertall for deres deltakelse. Begrunnelsen finner du i den utsendte pressemeldingen. Jeg er pt i Spania», skriver Mathiesen.

Regiondirektør Siri Mathiesen i NHO Agder.

Viserektor ved Universitetet i Agder, Stephen Seiler, har ikke besvart Filter Nyheters henvendelser tirsdag.

I møteprotokollen heter det at Alliansen får tillatelse til arrangement og stand «med henvisning til ytringsfrihetens vide rammer og demokratiets behov for å la alle stemmer slippe til». Videre står det at «vedtaket var ikke enstemmig, men flertallet i rådet stemte for denne avgjørelsen».

Etter det Filter Nyheter forstår var det faktum at Alliansen er et lovlig registrert parti et moment i rådets diskusjon, som likevel handlet mest om ytringsfrihet.

Ordføreren: – Antisemittisme og rasisme

Arendalsordfører Robert Cornels Nordli forsvarer det endelige vedtaket, men bekrefter overfor Filter Nyheter at han stemte nei til Alliansen:

– I rådets vurdering legges ytringsfrihetens vide ramme til grunn, og behovet for å la alle stemmer slippe til. Det er hovedelementet i beslutningen. Så er min personlige mening at enkelte kan oppleve disse aktørenes deltakelse og ytringene de kommer med som begrensende for andre deltakeres ytringsfrihet. Min personlige mening er at Alliansen-lederen kommer med antisemittiske og rasistiske uttalelser. Jeg mener at dette begrenser andres ytringsfrihet, sier Nordli.

Fylkesordfører Gro Bråten i Aust-Agder beskriver overfor Filter Nyheter vedtaket i rådet som demokratisk i den forstand at det ble gjennomført en avstemning. Om resultatet sier hun følgende:

– Jeg skulle ønske at det var annerledes. Jeg mener Alliansens tilstedeværelse legger begrensninger på andre sin ytringsfrihet. Flere har følt ubehag ved å være til stede. Min vurdering var at Alliansens deltakelse begrenser andres mulighet til å delta.

Bråten henviser videre til ordlyden i vedtaket.

Var ikke i møtet – forsvarer vedtaket

Vedtaket i rådet omfattet også tillatelse til at organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (Sian), der sentrale medlemmer står tiltalt for hatefulle ytringer etter å ha beskrevet muslimer som «morderzombier» og «seksualpredatorer» fra en «tilbakestående kultur», får stå på stand og avholde en markering under festivalen.

Etter det Filter Nyheter forstår, ble det i rådsmøtet uttalt at det enkelte rådsmedlem i etterkant av vedtaket sto fritt til å ytre sin personlige mening om vedtaket i offentligheten.

Flere medlemmer av rådet var imidlertid ikke til stede i møtet – og stemte heller ikke in absentia: Ordfører i Kristiansand, Harald Furre, har ikke besvart Filter Nyheters henvendelser tirsdag. Fylkesordføreren i Vest-Agder, Terje Damman, meldte avbud på grunn av sykmelding. Han sier at han kom med sine innspill til saken på forhånd, men at det er rådets leder som må svare for vedtaket.

Heller ikke lederen for hovedprogramkomitéen og initiativtakeren til Arendalsuka, Øystein Djupedal, var til stede i det viktige møtet – ifølge seg selv fordi han hadde et møte i Oslo samme dag. Overfor Filter Nyheter forsvarer han imidlertid vedtaket:

– Det var et helt riktig vedtak. Både Alliansen og Sian har uhyrlige meninger. De er antimuslimske, antisemittiske, rasistiske og står for helt andre verdier enn det Arendalsuka står for. Men kvaliteten på et demokrati måles i at man tillater meninger som er uhyrlige, så lenge ikke noen utsettes for utrygghet og vold. Det å heller tvinge disse meningene inn i et ekkokammer, har jeg ingen tro på, sier Djupedal.

Leder i Hovedprogramkomitéen, Øystein Djupedal.

«Setter ytringsfriheten høyere enn Lysglimts stupiditet»

Djupedal sier videre at Alliansen og Sian har fått lov til å stå på stand under forutsetning av at de ikke fremmer rasisme eller oppfordrer til vold, heller ikke i sosiale medier, mens festivalen pågår.

– Vi vil også stoppe dem dersom politiet sier at de ikke kan garantere for folks trygghet, sier Djupedal.

– Dere vet jo godt hva Alliansen og partileder Hans Lysglimt Johansen er kjent for å ytre i offentligheten. Eksemplene på antisemittiske uttalelser er mange. Men du sier at så lenge de ikke ytrer dette under Arendalsuka, så er deltakelse greit?

– Det du sier om Alliansen er riktig, men tillatelsen er gitt på tross av alle hans uttalelser. Vi setter ytringsfriheten høyere enn hans stupiditet, sier Djupedal.

– I fjor sa dere nei til nynazistene i «Den nordiske motstandsbevegelsen» (DNM) fordi de ikke hadde verdier som harmonerte med arrangementet. Noen vil mene at disse verdiene ligner Alliansens verdier?

– Det er sikkert en ideologisk parallell, men DNM er en ren voldsorganisasjon. Det er bare å gå på hjemmesiden og se hva de skriver. Det pågår også en prosess om de skal bli forbudt i Sverige. Det var aldri et spørsmål om de skulle få tillatelse hos oss.

– Lysglimt Johansen har for eksempel tvitret om at Erna Solberg skal «stilles for rette på Akershus festning i et nytt landssvikeroppgjør». Mange vil hevde det er voldsrettet?

– Jeg har registrert det. Retorikken er mye verre i år enn tidligere, det er en hatefull retorikk. Men jeg har også registrert at statsministeren eller statsministerens kontor ikke har anmeldt dette. Hadde de gjort det, ville saken stilt seg annerledes. De har sannsynligvis gjort en juridisk vurdering. Antakelig er dette innenfor loven, om enn så uhyrlig det er.

– Har dere vært i kontakt med statsministerens kontor om dette?

– Nei, ikke i direkte kontakt, men jeg tror det er dekning for å si at saken ikke er politianmeldt, sier Djupedal, som også vil sitere John F. Kennedy:

– Vi gjør ikke dette fordi det er lett, men fordi det er vanskelig. Vi har ikke laget Arendalsuka fordi det er lett, men fordi det er vanskelig og viktig. Ytringsfrihetens rammer er og skal være veldig vide i et demokrati. Vi må ikke gå i de samme fellene som de høyreekstreme gjør, med å begrense det frie ord. Arendalsuka har demokratiets grunnmur og ingen politisk farge.

Mener FMI har et «voldsrettet budskap» – sier nei

Rådets vedtak omfatter også organisasjonen Folkebevegelsen mot innvandring (FMI). Rådet mener imidlertid at FMI har et «voldsrettet budskap» og «rasistiske holdninger». Derfor vedtok de i samsvar med sekretariatets innstilling at søknad om både stand og arrangement blir avvist. På spørsmål om hvorfor Arendalsuka vurderer FMI forskjellig fra Alliansen og Sian, henviser Djupedal til sekretariatet.

Sekretær Harald Danielsen sier til Filter Nyheter at vurderingene rundt FMI handler om organisasjonens historie i Arendal:

– De har vært svært belastende for Arendal i veldig mange år. De skapte sterke motsetninger da de ble stiftet og hadde sine aktiviteter i området. Hvis de kommer på banen igjen, er vi redde for at de skal trigge disse motsetningene og stimulere til hendelser som vi ikke ønsker. Budskapet på nettsidene er ikke egnet til å berolige, sier Danielsen, som sier at denne avgjørelsen er pragmatisk heller enn prinsipielt begrunnet.

– De tre organisasjonene Alliansen, Sian og FMI står i det store og hele for det samme budskapet. Vi vurderte det slik at disse meningene blir sluppet til ved å tillate de to andre. Derfor ble det innstilt på å gjøre en forskjell mellom dem, noe som ble opprettholdt av rådet, sier han.

Ordfører og rådsleder Robert Cornels Nordli er ikke helt enig i at FMI-vedtaket er mer pragmatisk enn prinsipielt:

– Dette er ikke en enkel sak, og vi har gjort mange vurderinger knyttet til dette. Alliansen har deltatt i både 2017 og 2018 og forholdt seg til Arendalsukas retningslinjer. Vi forutsetter at de forholder seg til disse også i 2019.  Samtidig har vi svært negative erfaringer med FMI, som blant annet har vært tydelige i sine uttalelser og har et rasistisk budskap som ikke er endret. Jeg vil si at det er ganske prinsippfast.

– Dere mener at FMI har et voldsrettet budskap, men Alliansen-lederen har også tvitret om at Erna Solberg skal stilles for rette i et landssvikeroppgjør på Akershus festning, noe som er lett å tolke som en henrettelse. Har ikke de også et voldsrettet budskap?

– Det er jo ikke sånn at de skal utføre dette direkte. Og Erna Solberg har ikke anmeldt det. Men det er jo en problemstilling, det er jo det. Men i rådets vurdering ligger hensynet til ytringsfriheten. Alliansen er jo også per definisjon en lovlig organisasjon i Norge.

– «Den nordiske motstandsbevegelsen» er også lovlig?

– Ja, men det er helt klart en voldelig organisasjon, svarer Nordli.