Nyhetsbrev 4. november: «Alarmerende» vekst i utslipp etter pandemien

«KORONAEFFEKTEN» I FERD MED Å FORSVINNE: På klimatoppmøtet i Glasgow ble det lagt fram ny statusrapport som viser at klimagassutslippene nesten er på vei tilbake til det de var før pandemien. Ifølge det såkalte «karbonbudsjettet» – en analyse laget av Global Carbon Project – ligger utslippene an til å øke med mer enn fem prosent fra i fjor. Forbrenning av kull og gass er høyere enn de var i 2019, samtidig som etterspørselen av industri og varer har skutt fart.

Selv om en økning var ventet, har den vært større enn mange hadde forventet, sier Cicero-forsker Jan Ivar Korsbakken til NRK. Korsbakken har vært med å skrive rapporten og kaller situasjonen «oppsiktsvekkende og alarmerende»: «Det er også bekymringsverdig at man ikke har klart å få veksten inn på et grønnere spor etter pandemien». Rapporten er publisert i tidsskriftet Earth System Science Data og er foreløpig ikke fagfellevurdert.

RENTEHOPP FØR JUL: «Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i desember,» sa sentralbanksjef Øystein Olsen onsdag. I går besluttet Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet å holde styringsrenten uendret på 0,25 prosent. Samtidig har sentralbanken varslet at styringsrenten vil heves gradvis fremover. Økonomer i Nordea Markets mente «bare dommedag» kunne hindre et rentehopp i desember fra å bli en realitet.

Norsk økonomi går godt etter gjenåpningen og aktiviteten er på et høyere nivå enn før koronapandemien. Det som eventuelt kan dempe oppgangen er forstyrrelser i produksjons- og forsyningskjeder internasjonalt. Norges Bank kuttet renten til rekordlave null prosent i mai 2020, etter at pandemien rammet Norge.

MODERATE FLYKUTT HJELPER: En moderat nedgang i flyreiser vil være nok til å flate ut den globale oppvarmingen som kommer av flyindustrien. Det hevder en studie publisert i Environmental Research Letters torsdag. Studien finner at en årlig reduksjon i flytrafikken på 2,5 prosent vil være nok til å stagnere ytterligere oppvarming forårsaket av industrien (noe som tilsvarer rundt 50 prosent mindre flytrafikk i 2050 sammenliknet med i 2019). En overgang til 90 prosent karbonnøytralt drivstoff innen 2050 vil ha samme effekt, ifølge forskerne.

Flyindustrien står for rundt 4 prosent av den observerte menneskeskapte globale oppvarmingen på 1,2°C siden den industrielle revolusjonen. Dersom veksten i flytrafikken før koronapandemien gjenopptas, vil industrien forårsake rundt 0,1°C oppvarming innen 2050, ifølge forskerne. Både direkte utslipp av CO2 og indirekte effekter som skydannelse og kjemiske reaksjoner i atmosfæren bidrar til oppvarmingen. Det er særlig en reduksjon i de indirekte effektene som vil bidra til å flate ut oppvarmingen fra flyreiser, ifølge studien.

TALIBAN-OFFISER DREPT: Talibans øverste militære leder i Kabul, Qari Hamdullah, skal være en av de flere titalls drepte i angrepet på et militærsykehus i Kabul tirsdag. Den islamske stats fraksjon i Afghanistan, IS-Khorasan, har tatt på seg ansvaret for angrepet. Hamdullah var offiser i Talibans spesialstyrker og en viktig militærstrateg i det mektige Haqqani-nettverket. «At en så sentral person mister livet i et angrep, avdekker Talibans sårbarhet på en helt ny måte», sier Prio-forsker Kristian Berg Harpviken til VG.

IS-K er Talibans hovedrival og utfordrer deres ønskede voldsmonopol i landet. Angrepet tirsdag føyer seg inn i rekken av grufulle angrep begått av terrorgruppen med nære bånd til IS i Syria og Irak – deriblant angrepet på Kabul flyplass i august, der flere enn 180 personer mistet livet. Eksperter mener det er fare for at gruppen på sikt kan vokse seg sterk nok til å gjennomføre internasjonale terroroperasjoner. «Vi kan komme til å se IS-K generere slik kapasitet innen et sted mellom 6 og 12 måneder», uttalte Colin Kahl fra det amerikanske forsvarsdepartementet 26. oktober. Les vår artikkel fra september om hvordan IS-K og Al Qaida nå bygger seg opp i Afghanistan.


Nå kan du prøve vårt nye digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.