«KORONAEFFEKTEN» I FERD MED Å FORSVINNE: På klimatoppmøtet i Glasgow ble det lagt fram ny statusrapport som viser at klimagassutslippene nesten er på vei tilbake til det de var før pandemien. Ifølge det såkalte «karbonbudsjettet» – en analyse laget av Global Carbon Project – ligger utslippene an til å øke med mer enn fem prosent fra i fjor. Forbrenning av kull og gass er høyere enn de var i 2019, samtidig som etterspørselen av industri og varer har skutt fart.

Selv om en økning var ventet, har den vært større enn mange hadde forventet, sier Cicero-forsker Jan Ivar Korsbakken til NRK. Korsbakken har vært med å skrive rapporten og kaller situasjonen «oppsiktsvekkende og alarmerende»: «Det er også bekymringsverdig at man ikke har klart å få veksten inn på et grønnere spor etter pandemien». Rapporten er publisert i tidsskriftet Earth System Science Data og er foreløpig ikke fagfellevurdert.

RENTEHOPP FØR JUL: «Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i desember,» sa sentralbanksjef Øystein Olsen onsdag. I går besluttet Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet å holde styringsrenten uendret på 0,25 prosent. Samtidig har sentralbanken varslet at styringsrenten vil heves gradvis fremover. Økonomer i Nordea Markets mente «bare dommedag» kunne hindre et rentehopp i desember fra å bli en realitet.