Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) «vil ikke gå inn på» hvilke vurderinger som lå bak at stiftelsen Human Rights Service (HRS) i fjorårets første forslag til statsbudsjett fikk den offentlige støtten redusert med 500 000 kroner.

Stiftelsen er gjentatte ganger blitt beskyldt for å bidra til fiendtlig stemning mot muslimer i Norge, men har likevel mottatt statsstøtte som «nasjonalt ressursmiljø på integreringsfeltet» i en årrekke - sist 1,8 millioner kroner i 2018 - til tross for at pengene i sin helhet har gått til det anti-islamske nettstedet Rights.no.

Det var Kunnskaps- og integreringsdepartementet under Sanners ledelse som kuttet i støtten, noe som førte til sterke reaksjoner fra Frp-profilene Per-Willy Amundsen og Sylvi Listhaug. I løpet av budsjettforhandlingene ble pengestøtten løftet til sitt gamle nivå via en ekstrabevilgning - og siden flyttet til Justis- og beredskapsdepartementet.

I en rapport om høyreekstremisme som i fjor høst ble overlevert til det samme departementet fra Politihøgskolen og C-Rex senter for ekstremismeforskning, nevner forskerne at HRS er blant nettstedene som hyppigst blir brukt som oppspark til kommentartråder med hatefullt innhold og konspirasjonssnakk i Facebook-grupper i «det ytterliggående høyrelandskapet».