«Komplett uakseptabelt»: Varsler Frp-oppgjør etter kutt i støtten til HRS

Per-Willy Amundsen (Frp) har vært en ivrig støttespiller for HRS.

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) reagerer kraftig etter at det i dag ble kjent at hans egen regjering foreslår å kutte den øremerkede statsstøtten til Hege Storhaug-stiftelsen Human Rights Service med 500 000 kroner i forslaget til neste års statsbudsjett.

– De kaster penger etter Venstre og venstresidens politiske venner, noe som gjør det ekstra provoserende. Dette bør ikke bli stående. Jeg har allerede varslet Jan Tore Sanner (som er ansvarlig statsråd for integreringsfeltet, red. anm.) om at vi ikke kommer til å sitte stille og akseptere dette. Jeg forventer at de legger inn pengene og faktisk øker overføringene til HRS i forhold til fjoråret, sier Amundsen til Filter Nyheter.

Frp-politikeren lot seg i sommer intervjue av organisasjonens nettsted, som også har publisert flere rosende tekster om Amundsen og hans politiske ståsted i innvandringsdebatten. Nå mener Frp-politikeren at forslaget om kutt i støtte til stiftelsen er «et angrep på ytringsfriheten».

Amundsen: «Et angrep på ytringsfriheten»

– Om de har trodd at de kan gjøre dette uten å vekke reaksjoner, så er det direkte provoserende. Det er et forsøk på å stilne de få kritiske røstene som finnes på dette feltet. Det er et angrep på ytringsfriheten og dem som faktisk utfordrer den politisk korrekte sannhet: Integreringspolitikken fungerer ikke. Nå kommer forsøket på å stilne ubehagelige røster, sier han, og fortsetter:

– Det er komplett uakseptabelt og særdeles provoserende når det kommer fra egen regjering.

– Når du sier at regjeringen «kaster penger etter Venstre og venstresidens politiske venner», hva mener du med det?

– Det er bare å lese det: Fem millioner i dette budsjettet går til Født fri. De får altså fem millioner kroner på direkten (organisasjonen mottok også fem millioner kroner i fjor, men under en annen post, red. anm.). Og de øker støtten til Mira ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn, mens de andre beholder sine tildelinger. Det eneste kuttet kommer til HRS.

  • Les hva daglig leder Shabana Rehman Gaarder i Født fri svarer nederst i artikkelen.

– Det har lenge vært en debatt om HRS bør motta statsstøtte som «nasjonalt ressursmiljø på integreringsfeltet». Jobber HRS med integrering, slik du forstår det?

– Man kan late som at alt fungerer godt og at alt er fantastisk fint. Men når det finnes noen ressurser som utfordrer status quo, så kan ikke jeg forstå at det ikke styrker norsk integrering. Det har HRS gjort siden årtusenskiftet. De har vært en enslig svale, men tingene de har påpekt har vist seg å være riktige. Men man kan selvfølgelig late som om alt er bra, slik kunnskapsministeren har tenkt å gjøre, sier Amundsen.

Forslag til tildelinger i neste års statsbudsjett.

«Utrolig provoserende og helt uakseptabelt»

Human Rights Service og Hege Storhaug har ikke ønsket å svare Filter Nyheter på spørsmål om hvorfor de får kutt i støtten, hvilke konsekvenser dette får for stiftelsen eller om de har fått signaler om støttekutt på forhånd.

Hege Storhaug i HRS.

På organisasjonens nettsted skriver imidlertid daglig leder Rita Karlsen om hvordan støtten til HRS gradvis er blitt faset ut siden 2003, samtidig som hun fremmer likelydende kritikk som Per-Willy Amundsen, altså at Venstre tildeler penger til egne venner. Karlsen skriver også at dette viser hvor «feige Frp er» i regjering:

– Frp orker eller gidder ikke forsvare oss i budsjettforhandlingene. Det til tross for at det meste av Frps politikk på feltet er utarbeidet av oss, skriver Karlsen.

I vilkårene til tilskuddet heter det at mottakeren skal medvirke til «mer tillit i det norske samfunnet blant innvandrere og barna deres». Når Filter Nyheter spør Per-Willy Amundsen om HRS bidrar til mer tillit, svarer han følgende:

– Ja, fordi de påpeker svakheter og har produsert masse rapporter der de løfter problemstillinger som kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og kulturelle utfordringer vi ser i innvandrermiljøer. Hvis det ikke bidrar til integrering, så vet ikke jeg hva som gjør det, sier Amundsen, og fortsetter:

– Man kan gjøre som Antirasistisk senter, altså å skylde på den norske befolkningen og anklage dem for å være fæle rasister. Eller man kan gjøre som HRS. Det har stor verdi for neste generasjon. For barna som vokser opp med kjønnslemlestelse og tvangsekteskap, er dette et hindre for integrering.

– Både tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er noe organisasjonen Født fri skal jobbe med, så disse områdene er vel dekt i forslaget til statsbudsjett?

– Men HRS har vist at de har levert gjennom årtier. Så kommer Venstre inn med en helt ny organisasjon og kaster fem millioner kroner etter dem. Det er utrolig provoserende og helt uakseptabelt.

Født fri: – Er ikke nybegynnere på dette feltet

Født fri er en stiftelse som skal arbeide mot negativ sosial kontroll og skamkultur. Den ble formelt etablert i sommer og ledes av Shabana Rehman Gaarder, men oppsparket kom fra partiet Venstre. I fjor høst ble Rehman Gaarder, Amal Aden og Iram Haq invitert til Stortinget, hvor de ble utfordret til å danne et nettverk som kunne samle kampen mot blant annet kjønnslemlestelse og tvangsekteskap.

Før etableringen varslet Venstre-politiker Abid Raja at partiet ville sørge for statlig støtte. Forslaget om fem millioner kroner fikk de gjennomslag for allerede under budsjettforhandlingene i fjor. Det nye med årets tildeling er altså at pengene kommer over posten «tilskudd til drift av nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet».

– Vi er ikke venner av et spesielt politisk parti, men en politisk uavhengig stiftelse. Alle er velkomne hos oss, også Per-Willy Amundsen. Vi er heller ikke nybegynnere på dette feltet. Gerd Fleischer, som sitter i vårt styre, var med på å jobbe frem den første tiltaksplanen mot tvangsekteskap for 20 år siden. Det var Erna Solberg som fremmet den. Det er en ny stiftelse, men en gammel kamp, sier Shabana Rehman Gaarder til Filter Nyheter.

Rehman Gaarder opplyser at organisasjonen har flere arrangementer planlagt i høst, blant annet to fag- og temadager om æresrelatert vold.

– Våre arrangementer fokuserer på veier ut av negativ sosial kontroll. Vi har også et åpent kontor, der vi coacher samfunnsdebattanter, snakker med folk som er blitt trakassert og hjelper til med anmeldelser, uten at vi er et mottak, sier daglig leder.

Imdi: Foreslo kutt allerede i 2016

Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) som administrerer støttepengene til ressursmiljøene på integreringsfeltet på vegne av Kunnskapsdepartementet.

Direktoratet foreslo allerede i 2016 at støtten til HRS burde kuttes, med den begrunnelse at «HRS har de senere årene hatt en retorikk som av flere blir ansett som fremmedfiendtlig og muslimfiendtlig. En slik retorikk kan skape polarisering og bidra til å svekke tilliten til samfunnet blant deler av innvandrerbefolkningen».

Filter Nyheter har spurt Kunnskapsdepartementet om hvorfor støtten til HRS nå blir foreslått kuttet. Statssekretær Kristin Holm Jensen (H) svarer følgende via kommunikasjonsavdelingen:

– Regjeringen foreslår mindre justeringer av tilskuddene til frivillige organisasjoner. Støtten til Human Rights Service reduseres med 0,5 millioner kroner. HRS får fortsatt støtte med 1,335 millioner, som er høyere enn flere andre organisasjoner. Det er dermed godt rom for å drive opplysningsarbeid som også påpeker utfordringer med innvandring og integrering.

Per-Willy Amundsen er ikke den eneste Frp-politikeren som har reagert på sin egen regjerings forslag til statsbudsjett. Christian Tybring-Gjedde mener at det å ta imot 1000 flere kvoteflyktninger er «et eksempel på hvordan Venstres uansvarlige asylpolitikk har fått fotfeste og legitimitet i regjeringen».

På spørsmål om hvorfor Frp er med på dette, svarer Tybring-Gjedde:

– Det diskuterer vi internt.