Kollega har varslet NTNU-ledelsen om at Eikrem sto bak den anonyme Facebook-kontoen

  • Filter Nyheter ble 28. oktober 2020 felt i Pressens faglige utvalg (PFU) for brudd på punkt 3.2 i Vær varsom-plakaten etter klage på denne artikkelen. Les PFUs uttalelse her.

For halvannen uke siden avslørte Filter Nyheter at førsteamanuensis Øyvind Eikrem ved NTNU over lengre tid har benyttet en anonymisert Facebook-konto til å hisse opp rasistiske nettdebatter og dele innhold fra raseideologiske miljøer.

Eikrem selv har karakterisert Facebook-kontoen som en «tulleprofil» eller mulig «humorprofil», samtidig som han har benektet å stå bak. Etter at Filter Nyheter publiserte første artikkel om saken, ble profilen slettet eller deaktivert.

Men siden da har én av Eikrems kolleger ved NTNU på eget initiativ tatt kontakt med universitetsledelsen for å fortelle at den anonymiserte profilen tilhørte førsteamanuensisen.

– Jeg skrev at jeg kjente til «Einar Tambarskjelve»-profilen, samt at Eikrem i muntlig samtale med meg tidligere har bekreftet at det var hans profil, sier vedkommende til Filter Nyheter.

På vegne av Eikrem skriver advokat Torfinn Svanem i en tekstmelding onsdag ettermiddag at de ikke ønsker «å gi noen kommentar i sakens anledning». Se et tidligere tilsvar fra Svanem/Eikrem nederst i artikkelen.

Eksempler på innhold og reaksjoner fra den anonymiserte profilen – som har operert med ulike navn – på Facebook.

Både ringte og skrev til ledelsen

Filter Nyheter har ikke tidligere vært i kontakt med den aktuelle kollegaen som nå har varslet ledelsen. Vedkommende sier at bakgrunnen for meldingen er at NTNU-ledelsen har ytret ønske om å fastslå «hva som er fakta i saken».

Kollegaen ringte først til lederen for institutt for sosialt arbeid, der Eikrem er ansatt, og formidlet informasjonen om forbindelsen mellom Eikrem og den anonyme Facebook-profilen muntlig.

Vedkommende ble da oppfordret til å sende en skriftlig beskjed tjenestevei til dekanen ved fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap og universitetets organisasjonsdirektør. I tråd med NTNUs rutiner ble meldingen merket som «fortrolig informasjon», forteller den NTNU-ansatte.

Dekan Marit Reitan ved fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap ved NTNU er kjent med at Filter Nyheter omtaler meldingen, men ønsker ikke å gi noen kommentar. Reitan svarer også «ingen kommentar» på spørsmål om meldingen fra den NTNU-ansatte betraktes som et formelt varsel.

I 2018 skal Eikrem ha sagt til den aktuelle kollegaen at vedkommende ville få en venneforespørsel fra en profil under et annet navn på Facebook, får Filter Nyheter opplyst. I en senere samtale bekreftet Eikrem at profilen tilhørte ham, forteller vedkommende.

Kollegaen sier at den anonyme profilen ble opprettet i kjølvannet av bråket etter Eikrems uttalelser til nettstedet Resett i september 2018. Også andre kilder har tidligere fortalt det samme til Filter Nyheter.

«Han der kunne jobbe i bomullsåkeren»

Under navnene «Einar Tambarskjelve», «Einar Tamburi» og sist «Dwayne Elizondo Camacho» har profilen over tid spredt innhold fra raseideologiske miljøer, startet egne tråder i lukkede, innvandrerfiendtlige grupper og oppmuntret tilbakemeldinger fra andre brukere.

«Han der kunne jobbe i bomullsåkeren. Og med en god slavedriver, så kunne kanskje litt bli gjort på tross av den elendige innstillinga»er en av kommentarene profilen la igjen på den lukkede gruppen «Fedrelandet viktigst» om en asylsøker som hadde blitt framstilt som arbeidssky.

Profilen har i tillegg delt innhold med beskrivelse av «hvit utslettelse» i regi av «forræderiske regjeringer», beskrevet den svenske eks-statsministeren som «landssviker» og omtalt innvandrere som «stammekrigere».

En rekke NTNU-ansatte har over tid vært klar over koblingen mellom Øyvind Eikrem og den anonymiserte profilen, uten at de nødvendigvis har kjent til aktiviteten i lukkede grupper på Facebook. Til nå har fire personer som alle er bekjente eller venner av Eikrem bekreftet i klartekst overfor Filter Nyheter at de lenge har vært klar over at dette var en alternativ konto for førsteamanuensisen ved NTNU – fordi Eikrem selv har vært åpen om det overfor dem.

I tillegg tegner ytterligere to nære bekjente det samme bildet, uten å ville bli sitert på at Eikrem står bak. Filter Nyheter har denne uka vært i kontakt med ytterligere én NTNU-ansatt som har vært venn med den aktuelle profilen, men som ikke ønsker noen befatning med saken.

Allerede dagen etter at saken ble kjent, varslet ledelsen ved Eikrems institutt at de ville innkalle ham til en samtale. Over en uke senere har møtet ennå ikke funnet sted. Etter det Filter Nyheter erfarer, skyldes dette at Eikrem er sykmeldt.

Samtidig bekrefter ledelsen ved institutt for sosialt arbeid at de nå har igangsatt egne undersøkelser i saken.

Instituttledelsen: «Alvorlige beskyldninger»

Instituttleder Riina Kiik vil imidlertid heller ikke svare på spørsmål om hvorvidt hun eller øvrige i NTNU-ledelsen har kommunisert med ansatte som har visst at Eikrem sto bak den anonymiserte Facebook-profilen.

Kiik skriver i en e-post til Filter Nyheter at ledelsen så langt har vært i kontakt med Eikrem selv per telefon. På spørsmål om hva han har sagt om aktiviteten fra den anonymiserte Facebook-profilen, svarer hun følgende:

– Denne problemstillingen har vi så langt ikke tatt opp. Vi ønsker et møte for å høre Eikrems versjon av saken, skriver Kiik.

Hun skriver videre at instituttet er «i kontakt med Eikrem og hans advokat for å finne et tidspunkt som passer [for møtet, red. anm]. Utover dette vil jeg ikke si noe nærmere om hvorfor Eikrem så langt har vært forhindret fra å møte oss».

Kiik legger til at møtet vil bli en «fortrolig samtale» og at instituttledelsen ikke kommer til å si noe mer om hverken møtetidspunkt eller agenda. Hun ser «ingen grunn til å spekulere i» hva ledelsen vil foreta seg dersom et møte med Eikrem ikke lar seg gjennomføre.

På spørsmål om hvordan instituttledelsen karakteriserer saken – og om de for eksempel behandler den som personalsak – svarer Kiik følgende:

– I denne saken er det rettet alvorlige beskyldninger mot en av våre ansatte. Vi må derfor sørge for å ivareta ham på en god måte. Som arbeidsgiver må vi også gjøre våre egne undersøkelser knyttet til opplysningene som har fremkommet. Vi har gitt beskjed innad på NTNU om at man må være påpasselig med ikke å forhåndsdømme ut fra presseoppslag inntil saken er undersøkt.

Dekan Marit Reitan og instituttleder Riina Kiik.

Viste til regler for bruk av IKT-infrastruktur

I forrige uke publiserte NTNU-ledelsen en uttalelse om saken til ansatte og studenter via universitetets intranett. Her ble organisasjonsdirektør Ida Munkeby blant annet sitert på at «universitetet har egne regler og retningslinjer for bruken av NTNUs IKT-infrastruktur».

«Ifølge IKT-reglementet skal NTNUs IKT-infrastruktur bare benyttes til å understøtte aktiviteter som bidrar til å oppnå universitetets formål, og det skal ikke brukes i strid med lov, forskrift eller NTNUs interne regler, eller på en måte som kan utsette NTNU for tap av omdømme», heter det i meldingen.

Instituttleder Riina Kiik, som får bistand fra fakultetsadministrasjonen og sentralt nivå ved NTNU i arbeidet med saken, vil ikke svare på spørsmål om hvorvidt det nå blir gjort undersøkelser av hvordan Eikrem har benyttet universitetets IKT-infrastruktur. Kiik vil heller ikke si om det kan bli aktuelt å undersøke førsteamanuensisens datautstyr:

– Vi har satt i verk egne undersøkelser for å finne ut hva som har skjedd, uten at jeg vil gå nærmere inn på hva disse innebærer, skriver Kiik i eposten.

Da Filter Nyheter forrige lørdag omtalte at flere NTNU-ansatte visste om Eikrems anonyme Facebook-profil, skrev advokat Torfinn Svanem følgende i tekstmelding til Filter Nyheter:

«På vegne av Øyvind Eikrem meddeles at han fastholder ikke å ha skrevet det som Filter Nyheter hevder, og han fastholder også fortsatt at han ikke på annen måte har hatt noe med dette å gjøre. Påstandene om dette må derfor kun bygge på antagelser og formeninger De har innhentet fra andre personer, og som Eikrem som nevnt bestrider riktigheten av. Han føler seg uthengt og ærekrenket av Filter Nyheter og han vurderer å forfølge saken juridisk i den forbindelse».


  • Har du lyst til å støtte vårt arbeid med kritisk og faktabasert journalistikk, kan du sende Filter-redaksjonen et engangsbeløp via Vipps.
  • Velg «Betal» (den med handlekurven) og tast inn nummeret 514053 (eller søk opp Filter Media). All støtte går til Filters redaksjonelle arbeid. 
  • Gir du over 498,- sender vi deg en Filter-t-skjorte. Husk derfor å oppgi adresse og størrelse!