PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder to artikler publisert av Filter Nyheter om NTNU-ansatte Øyvind Eikrem. Den første artikkelen hevdet at Eikrem hadde benyttet en hemmelig Facebook-konto til å hisse opp rasistiske nettdebatter. Filter Nyheter hadde snakket med flere anonyme kilder som fortalte at Eikrem hadde opprettet kontoen. Det ble publisert en rekke eksempler på hva Eikrem skulle ha skrevet under sin anonyme profil. Den andre artikkelen, publisert noe senere, handlet om at en kollega hadde varslet NTNU-ledelsen om at han mente Eikrem sto bak kontoen. Eikrem benekter alle forhold.

Klager er Øyvind Eikrem. Han reagerer på at Filter Nyheter påstår å vite at han har kommet med en rekke konkrete ytringer. Ifølge klager bygger artikkelen kun på antagelser. Det anvendes utelukkende anonyme kilder, og det finnes ingen bevis. Det vises til en artikkel i Khrono der en annen person innrømmer å ha skrevet det han tillegges. Klager skriver at det ikke kan være opp til ham å bevise sin uskyld. Klager viser også til et brev fra NTNU til Datatilsynet, der NTNU, ifølge klager, skriver at publiseringene i seg selv ikke er bevis nok, og at opplysninger som er kommet til arbeidsgiver fra ansatte ikke gir grunnlag for å bekrefte de påståtte saksforholdene. Klager mener Filter Nyheter ikke opptrer kildekritisk, og minner om en konflikt ved hans arbeidssted.