Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget kalte i dag Olje- og energidepartementet (OED) inn på teppet etter avsløringene som kom i forbindelse med Høyesteretts behandling av det såkalte klimasøksmålet i høst. Søksmålet handlet om at havområdet Barentshavet sørøst, som ligger helt opp mot russegrensa i nord, ble åpnet for oljeleting i 2013.

NRK publiserte da e-poster og interne notater som viste at departementet blandet seg inn i og beint fram redigerte i Oljedirektoratets (OD) rapporter som departementet hadde bestilt til seg selv i forbindelse med åpningen. Det kom også frem at departementet eksplisitt instruerte direktoratet om å fjerne oppdaterte økonomiske analyser for havområdet i ODs egen ressursrapport samme år. Slike ressursrapporter er noe av det viktigste Oljedirektoratet driver med.

Resultatet var at Stortinget før åpningsvedtaket aldri ble forelagt analyser som fantes i byråkratiet, og som fortalte om en betydelig risiko for at området kunne bli et tapsprosjekt. Sju år senere viser tall Filter Nyheter har gravd frem at området hittil har kostet staten omtrent like mye som i direktoratets «verstefall»-scenario. Få oljeselskap tror nå at oljeprisen noen gang vil passere nivået som ble forutsatt for lønnsomhet.