«Oljedirektoratets rolle er å bidra til at verdiskapingen for samfunnet blir størst mulig».

Slik lyder tredje setning i Oljedirektoratets (OD) ukesferske rapport om olje- og gassressursene i Norge, «Ressursrapport 2020». Det er et omfattende, årlig dokument som er viktig for oljebransjen og staten. Vurderingene i disse rapportene brukes blant annet til å vurdere hvor oljeselskapene skal få lete etter olje og gass.

Den ble publisert dagen etter NRK publiserte e-poster og interne notater som viser at Olje- og energidepartementet (OED) i 2013 eksplisitt instruerte direktoratet om å fjerne økonomiske analyser fra nettopp ressursrapporten. Den tilsa at Barentshavet sørøst kunne bli et tapsprosjekt. Det var samtidig som Stortinget vurderte å åpne området for oljevirksomhet.