I kjølvannet av terrorangrepet 22. juli 2011 har en tredjedel av ungdommene som var på Utøya blitt utsatt for hatefulle ytringer eller trusler, ifølge «Utøyastudien».

Forrige uke ble én Arbeiderparti-politiker og et AUF-medlem ved to ulike anledninger fysisk angrepet i valgkamp-sammenheng.

Tidligere i valgkampen har to andre AUF-politikere blitt truet mens de har stått på valgkampstand.