Ekspert om Sola-brannen: – Elbiler helt irrelevant

Faksimile Avinors Facebookside, Dagbladet og TV2.

Det gigantiske garasjeanlegget på Sola flyplass brente i timesvis tirsdag kveld og gjennom natten. Det var lite brannvesenet kunne gjøre, annet enn å vente brannen ut.

Brannen antente en debatt om brannsikkerhet og elbiler som spredte seg raskt på sosiale medier. Det startet med at de første meldingene fra Stavanger gikk ut på at brannen hadde startet i en elbil, noe mange norske medier videreformidlet fra politiet. Raskt kom konklusjoner i kommentarfelt av typen elbiler er «livsfarlige brannbomber» som «bør forbys».

Overskrifter eller løsrevne utdrag fra den seriøse mediedekningen i Norge kunne fort gi inntrykk av at el-biler generelt er mer brannfarlige enn andre kjøretøy.

  • TV2.no lagde forsidesak med tittelen «Så fort kan elbilen ta fyr», men artikkelen handler om hva som kan skje om man bruker feil utstyr til å lade bilen – ikke at elbiler tar lettere fyr eller brenner oftere enn andre biler.
  • Dagbladet slo tirsdag opp tittelen «- Frykter p-hus med elbiler» basert på et intervju med Svein Knutsen, seksjonsleder i kompetanseavdelingen i Rogaland brann og redning IKS. Knutsens premiss var imidlertid at bilbrann i elbil er vanskelig å slukke hvis batteripakken tar fyr.

Reagerer på medienes fremstilling

Det er veldig sjelden at det er batteripakken som tar fyr i en elbil, og elbiler brenner sjeldnere enn fossilbiler, ifølge brannsikkerhetseksperter Filter Nyheter har snakket med.

– Vårt inntrykk, uten at jeg har rukket å finlese statistikken i dag, er at det brenner sjeldnere i elbiler enn fossile biler, også om en tar høyde for at andelen elbiler er lav sammenliknet med fossilbiler, sier Dag Rune Omland, sjef ved brann- og redningsseksjonen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB.

Seksjonssjef Dag Rune Omland i Brann og redning (BER).

Omlands inntrykk bekreftes av andre autoriteter på feltet. Det er nå flere elbiler med batterier som begynner å komme opp i en alder på fem år og mer, uten at det har gitt merkbare utslag på brannstatistikken.

– Satt på spissen: Per i dag er det fossilbiler som brenner, sier Christian Sesseng.

 

Christian Sesseng, sivilingeniør og forskningsleder ved RISE Research Institutes of Sweden

Han er forskningsleder for RISE Fire Research, et selskap eid av norske Sintef og det svenske forskningsintituttet RISE.

Opplysningen om elbil-brannen viste seg etterhvert å være basert på en feilaktig observasjon fra en av privatpersonene som meldte fra om brannen. Da kontrabeskjeden kom, om at brannkilden var en 15 år gammel dieselbil av typen Opel Zafira (en modell som har forårsaket storbrann i parkeringshus før), hadde misforståelsen rukket å spre seg til utenlandske medier.

Ikke sterkere brann med elbiler

Brannmannskapet på Sola kunne ikke gå inn i anlegget for å slukke det. Til det var brannens intensitet for sterk, og faren for at konstruksjonen skulle kollapse for høy.

Ifølge brannsjefen på stedet gjorde antallet elbiler slukningsarbeidet vanskeligere. Elbiler brenner på samme måte som fossilbiler sånn generelt, men dersom batteripakken brenner, så gir det brannvesenet nye utfordringer.

Hvis vi ser bort fra hva som starter brannen, har det noe å si for brannens «karakter», altså for brannintensiteten, spredningsfaren, slukningsarbeidet eller andre sikkerhetsfaktorer, om det er mange elbiler der?

– Det tar lengre tid før batteripakken i en elbil tar fyr, mens drivstofftankene i bilene nær brannkilden vil være mer utsatt. Energien i bensin er veldig stor, mens energien i brannen i en batteripakke brannintensitetsmessig er lavere enn energien i det fossile brenselet, sier Dag Rune Omland i DSB.

Han understreker at de ikke vet om batteripakkene i elbilene i garasjeanlegget på Sola har brent, og mener derfor at det er viktig ikke å hausse opp aspektet med elbilbatterier før politiet har etterforsket brannen.

Hadde brent ned uansett

I tilfellet det åpne garasjeanlegget på Sola, et sted med mye vind, fikk drivstoffet mye oksygen tilført kontinuerlig, og brannen ble raskt veldig intens.

Christian Sesseng reagerer på at mediene formidlet et inntrykk av at det at det brant i elbiler i garasjeanlegget på Sola gjorde brannen verre. Han mener det ikke er tilfelle, og at brannen hadde blitt like intens om det kun hadde stått fossilbiler i bygget.

– Slik jeg ser det, er det helt irrelevant at det stod elbiler i garasjeanlegget, sier Sesseng til Filter Nyheter.

Sprinkleranlegg ble anbefalt som «minimumskrav» i 2016

I 2016 bestilte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) en rapport om brannsikkerhet for el- og gassdrevne biler i lukkede anlegg som garasjer. Det var RISE Fire Research (den gang hetende SP Fire Research), hvor Sesseng jobber, som fikk i oppdrag å skrive rapporten.

Forskerne kom den gang fram til at sprinkleranlegg bør være et minimumskrav for å tillate parkering av elbiler i parkeringskjellere.

Dagens regelverk stiller ulike krav til brannsikkerhet avhengig av hvilket type bygg det er snakk om, og regelverket stiller kun minimumskrav. Ikke alle bygg har krav til sprinkleranlegg. Slike anlegg koster mye penger, og er blant tilleggstiltak som derfor fort kan velges bort av økonomiske hensyn. Garasjeanlegget på Sola hadde ikke sprinkleranlegg.

Teknisk Ukeblad melder onsdag at Avinor prosjekterte bygget med lavere brannmotstand enn anbefalt.

Skal undersøke for «læringspunkter»

– Er det egentlig sprinkleranlegget, ikke elbilene, som er det springende punktet her?

– DSB og Direktoratet for byggkvalitet vil evaluere brannen for å se om det er læringspunkter, og eventuelt regelverk som bør endres, sier Omland. 

Sesseng er tydeligere i sine uttalelser:

– Et sprinkleranlegg ville forsinket og hemmet spredning av brannen betydelig, og gjort slokningsarbeidet enklere for brannmannskapene.

Brannsjefen på Sola har uttalt at hvis garasjen hadde hatt sprinkleranlegg, så kunne brannen vært isolert til den første bilen som tok fyr.

– Så løsningen, når alt kommer til alt, er sprinkelanlegg?

– Ja, men det er jo en kost/ nyttevurdering fra anlegg til anlegg, sier Sesseng.

Større elbilandel kan bety endringer for sikkerhetskrav i bygg

Et elbilbatteri utvikler selv oksygen når det brenner, og kan re-antenne lenge etter brannen tilsynelatende er lukket. Det gjør også at det trengs mer vann, eller skum, for å slukke et elbilbatteri, enn en fossilbil. I tillegg er det vanskeligere å komme til inni batteripakken med slukkemidler.
2016-rapporten anbefalte at myndighetene også burde vurdere om elbiler skal parkeres nær inn- og utkjøring av anleggene, og vurdere å definere en minimumsavstand mellom kjøretøyene. Tanken er at brannvesenet enklere kan trekke brennende elbiler ut av garasjen og slukkes på utsiden, hvis de står nær åpninger.

 

– Etterhvert som større og større deler av bilparken er elbiler blir det vel vanskelig å snakke om plassering nær inn- eller utganger?

– Ja, det er derfor vi ønsker å gå inn og se på dette sammen med Dibk, sier Omland.

Når det gjelder sprinkleranlegg, mener Sesseng at tiltaket bør innføres like mye på grunn av brann i fossilbiler som elbiler.