De voldsomme skogbrannene i Australia har satt sitt preg på nyhetsbildet i månedsvis. Med oppmerksomheten kommer også feilinformasjon – enten den skyldes misforståelser eller bevisst røyklegging (heh!) fra folk med en politisk agenda.

Her er tre utbredte feil du kan gjøre verden en tjeneste ved å ikke dele videre.

Feil 1: Skogbrannene skyldes i hovedsak ildspåsettelser

Politiet i delstater som er hardt rammet av skogbranner, har gått ut med opplysninger om hvor mange som er pågrepet og tiltalt for skogbrann-relaterte forbrytelser og -forseelser i året som gikk. Det har fått en rekke nyhetskanaler, særlig de som profilerer seg som alternativer til hovedstrømsmediene i klimasaken, til å fremlegge det som at pyromane er hovedårsaken til at årets skogbrann-sesong i Australia er uvanlig og intens.