EU ble nylig enige om at medlemslandene i fellesskap skal ta hånd om flyktninger og migranter som plukkes opp i Middelhavet og settes i land i Europa. Avtalen kom i stand på overtid - du kan lese den her.

Men konflikten om hvordan Europa skal dele flyktninger mellom seg har så stor sprengkraft at mange fortsatt frykter den kan rive EU i stykker.

Selv om Norge ikke er med i EU påvirkes også vi av avtalen, gjennom Schengen-samarbeidet og Dublin-avtalen. Det er i praksis den sistnevnte avtalen, som regulerer hvordan asylsøkere tas opp i europeiske land, som endres nå.