6 punkter fra dommen: Derfor vant Youtube-Dennis rettssaken mot «Tappelino»

Skjermdump: En av de såkalte «exposed»-videoen til Foss.

Vi har lest den ferske dommen fra Oslo tingrett, der youtuberen Benjamin «Tappelino» Falmark Foss (19) er dømt for ærekrenkelser mot Dennis Vareide fra Youtube-duoen «Prebz og Dennis». Foss må betale oppreisning på 50 000 kroner i tillegg til saksomkostninger på 90 000 kroner hvis dommen blir stående.

Utfallet i den første norske saken om «exposed»-trenden på Youtube kan få stor betydning for lignende saker i årene framover. (Dennis Vareide antyder dessuten at flere kan bli saksøkt for å ha viderebragt eller diskutert Tappelino-videoene)

Her er de mest interessante begrunnelsene i den knusende dommen fra tingretten:

1) Youtubere har ikke mer ytringsfrihet enn NRK

Dommeren virker veldig oppgitt over hele «exposed»-greia og bruker mye plass på å advare om at det ikke finnes noen egne juridiske regler for den typen videoer eller for Youtube eller andre sosiale medier generelt.

Retten skriver: «Etter (Dennis’) forklaring i retten, sitter retten med inntrykk av at saksøkte og andre unge youtubere kan se ut til å være av den oppfatning at det foreligger en form for utvidet ytringsfrihet på YouTube og andre sosiale medier.

(Men) det gjelder de samme regler om ærekrenkelser og privatlivets fred på internett som i samfunnet for øvrig. De samme regler om ytringsfrihetens grenser som for eksempel aviser og NRK i utgangspunktet er bundet av, gjelder også for eksempel på YouTube, Facebook, Snapchat, Twitter og Instagram. Å beskylde noen for straffbare forhold, eller å fremsette andre ærekrenkende beskyldninger på en åpen YouTube- eller Facebookside, kan være forbudt og føre til erstatningsansvar. Det samme gjelder for straffelovens bestemmelse om krenkelse av privatlivets fred (straffeloven § 267), som har en strafferamme på fengsel inntil ett år, og for diskriminerende og hatefulle ytringer fremsatt på internett (straffeloven § 185), som har en strafferamme på fengsel inntil tre år.

2) Du slipper ikke unna ved å kalle noe «Exposed» eller «satire»

I dommen står det: «Retten kan ikke se det annerledes enn at Foss i videoene klart og tydelig fremsetter en rekke alvorlige beskyldninger mot Vareide om både konkrete straffbare forhold og moralsk fordømmende handlinger. Hverken utsagnene isolert sett eller sett i sammenheng med hele innholdet i videoene og deres form kan oppfattes som
satire».

Det retten egentlig sier, er altså at det ikke spiller noen rolle hvilken merkelapp du setter på innholdet hvis det som faktisk blir vist eller sagt er grove anklager mot en person.

3) Det er ikke lov å spre rykter om at noen har brutt loven hvis du ikke kan bevise det – i hvert fall ikke hvis du sier at ryktene stemmer

Det er et hovedproblem for «Tappelino» at han rett og slett ikke har noen ordentlig dokumentasjon på at anklagene stemmer.

Retten skriver: «Etter bevisførselen er det på det rene at Foss ikke har bevist – ei heller forsøkt å bevise – at beskyldningene inneholder et snev av sannhet. Samtlige av de omstridte utsagn er udokumenterte og kan synes som oppkonstruerte (…)
Uansett kan ikke Foss skyte seg inn under at han bare refererer udokumenterte beskyldninger fra andre – han er selv ansvarlig for de beskyldninger han viderebringer på sin videoblogg til 17 000 abonnenter».

Det er også et viktig poeng for dommeren at «Tappelino» selv gikk god for at anklagene stemte. Da må han også ta konsekvensene selv.

«Å selv konkludere basert på formidling av anonyme beskyldninger om
ærekrenkende forhold, vil medføre et selvstendig ansvar», står det i dommen.

4) Det er ikke bra nok research å ha chattet med noen tenåringsjenter

«Tappelinos» argument i rettssaken var at Dennis Vareide er en offentlig person og et forbilde for barn og unge, og at det derfor lå et slags samfunnsansvar bak å «avsløre» ham. Retten avviser ikke at det kunne ha vært tilfelle, men dommeren slår fast at dette ikke henger sammen med hva Foss baserte videoene sine på.

«Hvis denne argumentasjonen skal kunne legges til grunn som relevant i rettsstridsvurderingen, må i det minste Foss ha utvist aktsomhet ved innhentelsen, vurderingen og videreformidlingen av beskyldningene. (…) Han har forklart at han har sendt noen tekstmeldinger til «en jentegjeng», «noen jenter» og «noen som kjente noen i gjengen» – alle mindreårige jenter – uten nærmere forsvarlig kildekontroll. Han har heller ikke før videoene ble publisert gitt Vareide anledning til å kommentere uttalelsene fra jentene», står det i dommen.

Kortversjonen er egentlig: Ikke lat som du er journalist når du verken har sikre kilder eller har sjekket hva som stemmer før du publiserer.

5) Hvis det ser ut som du bare er ute etter å hetse noen for å få seere, nytter det ikke å late som det er en viktig avsløring

Retten skriver: «Det er ikke dokumentert noen «allmenne interesser eller andre gode grunner» for Foss’ exposed-videoer, tvert imot ser det ut til kun å foreligge skade- og sjikanehensikt».

6) Det betyr ikke noe om Youtube synes videoen er innafor

«At Youtube på eget initiativ ikke har fjernet videoene har ingen betydning for retts stridspørsmålet, står det i dommen.

  • Vi kan ikke legge ut hele dommen fra Oslo tingrett her, siden den diskuterer selve anklagene Foss er dømt for å framsette.