5. oktober skrev Filter Nyheter at det lille analyseforetaket Rhipto Rapid Response – Norwegian Center For Global Analyses i høst er under full granskning av både Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet, etter å ha fått utbetalt totalt 56,9 millioner kroner i statlige tilskudd.

Foreløpig krever departementene 12,7 millioner tilbakebetalt etter at de i vår oppdaget at alle prosjektregnskaper var feil og at «non-profit»-organisasjonen i realiteten hadde gått med overskudd i flere år.

Den Lillehammer-baserte virksomheten, stiftet av Christian Nellemann (55) og Rune Henriksen (45), har også brukt bistandsmidler fra UD til å kjøpe en hytte på fjellet for 3,8 millioner kroner.