Den lille foreningen Rhipto Rapid Response – Norwegian Center For Global Analyses, registrert i Lillehammer, har siden 2014 mottatt 56,9 millioner kroner i tilskudd fra Utenriksdepartementet (UD) og Klima- og miljødepartementet (KLD), for analyser om blant annet terrorfinansiering og internasjonal miljøkriminalitet.

Tilskuddene er basert på søknader og rapportering fra den tidligere villreinforskeren Christian Nellemann (55), som driver foretaket sammen med den tidligere offiseren Rune Henriksen (45).

I starten av 2021 avdekket departementene store, ukjente overskudd i Rhipto, og har siden krevd millionbeløp tilbakebetalt. Samtidig pågår et tilsyn i UD og KLD som kan ende med flere pengekrav og andre reaksjoner hvis den omfattende granskningen også finner direkte misbruk av midler.