I forrige uke skrev Filter Nyheter om hvordan det lille analyseforetaket Rhipto Rapid Response – Norwegian Center For Global Analyses i Lillehammer siden 2014 har mottatt 56 890 000 kroner i tilskudd fra Utenriksdepartementet (UD) og Klima- og miljødepartementet (KLD), basert på søknader og rapportering fra den tidligere villreinforskeren Christian Nellemann (55).

Begge de involverte departementene har nylig krevd millionbeløp tilbakebetalt, etter at det ble avdekket underforbruk i prosjektene som ikke har vært redegjort for. Kontrolldirektørene i UD og KLD samarbeider om en tilsynsrapport om alle Rhiptos tilskudd som kan utløse ytterligere reaksjoner mot foretaket eller personene bak.

Nå kan Filter Nyheter fortelle om et eiendomskjøp gjort midt i perioden som er under granskning.