Kortversjon: Uber mener systemet med dynamisk prising gjør det vanskelig å si noe generelt om sjåførenes lønnsnivå, og viser til at sjåførene uansett nyter godt av uavhengighet og fleksibilitet. Uber ser fram til å bli regulert i Norge og mener selv de bør pålegges å rapportere sjåførenes inntekt til skattemyndighetene.

Bakgrunn: Filter Nyheter publiserte før helga en sak om hvor mye Uber-sjåfører i Oslo egentlig tjener på virksomheten, som de nå risikerer både avskilting og inndratt førerkort for.

For enhver som har kjørt Uber er det åpenbart at tjenesten er langt billigere enn tradisjonell drosje. Oppstartsprisen på dagtid er 30 kroner, deretter øker prisen med 10 kroner per tilbakelagte kilometer og tre kroner per minutt, viser passasjerlister Filter Nyheter har fått tilgang til.