Uber forsvarer sjåførenes lønnsnivå, mener selv de bør pålegges å gi info til skattemyndigheten

Kortversjon: Uber mener systemet med dynamisk prising gjør det vanskelig å si noe generelt om sjåførenes lønnsnivå, og viser til at sjåførene uansett nyter godt av uavhengighet og fleksibilitet. Uber ser fram til å bli regulert i Norge og mener selv de bør pålegges å rapportere sjåførenes inntekt til skattemyndighetene.

Bakgrunn: Filter Nyheter publiserte før helga en sak om hvor mye Uber-sjåfører i Oslo egentlig tjener på virksomheten, som de nå risikerer både avskilting og inndratt førerkort for.

For enhver som har kjørt Uber er det åpenbart at tjenesten er langt billigere enn tradisjonell drosje. Oppstartsprisen på dagtid er 30 kroner, deretter øker prisen med 10 kroner per tilbakelagte kilometer og tre kroner per minutt, viser passasjerlister Filter Nyheter har fått tilgang til.

Uber selv tar 20 eller 25 prosent av inntjeningen.

En sjåfør Filter Nyheter har intervjuet, sier han sitter igjen med mellom 1500 og 2000 kroner på en nitimersdag, når drivstoff og bompenger er trukket fra (men før skatt). På en gjennomsnittlig dag har han mellom ti og femten turer av forskjellig lengde.

En sjåfør som ble fradømt førerkortet i Borgarting lagmannsrett tidligere i høst, kjørte ifølge dommen inn 43 388 kroner på 403 turer, altså litt over hundre kroner per tur. I en tingrettsdom mot en annen Uber-sjåfør går det fram at vedkommende kjørte inn 30 000 kroner på tre uker.

Ytterligere en sjåfør Filter Nyheter har intervjuet, sier han på en god måned kan sitte igjen med 30 000 netto etter at både skatt og alle utgifter er betalt, men han kjører sju dager i uka og sier han på dårligere måneder kan tjene 20 000 brutto.

LO-sekretær Trude Tinnlund sier et slikt lønnsnivå gjør at folk må ha flere jobber for å få endene til å møtes, mens NHH-professor og delingsøkonomiekspert Tor W. Andreassen mener Uber-sjåførene har andre motivasjoner enn penger når de skysser folk rundt.

Nå svarer Uber på våre spørsmål rundt sjåførenes inntjening:

– Kan dere bekrefte at disse tallene stemmer? Hvor mye mer enn dette tjener en sjåfør på kveldstid og helgetid?

– Prisene i Uber-appen fremgår tydelig. Man kan også sjekke prisen for sin reise på forhånd her eller via appen. Det er ingen fast forskjell i prisen mellom dag og natt, men vi benytter dynamisk prising for å sikre et pålitelig tilbud til passasjerene. Dynamisk prising gjør det mer attraktivt for partnersjåfører å kjøre når det er mye aktivitet, mens det blir relativt sett mer attraktivt for passasjerer å bruke Uber på de mindre utsatte tidspunktene, sier selskapet via sin nordiske kommunikasjonsmedarbeider Bodil Sidèn.


– Er Ubers priser forsvarlige sett i forhold til norsk kostnadsnivå?
– Ja. Uber tilbyr en ny måte å tjene penger på – på egne premisser. Folk velger Uber fordi det passer deres behov for uavhengighet, fleksibilitet og gir dem den følelsen man får av å være sin egen sjef. Ettersom partnersjåførene kjører sin egen bil og kan velge selv hvor mye de ønsker å kjøre – time for time, dag for dag og uke for uke – er det vanskelig å gi et godt svar på gjennomsnittlig inntjening. Uber-appen gir en anbefalt pris, noe som gjør det enkelt for både passasjerer og partnersjåfører å ha full oversikt over pris og inntjening.


– Hvorfor tar Uber hele 20-25 prosent i gebyr, mens en tradisjonell drosjesentral tar cirka 6 prosent?
– Uber tilbyr en fleksibel plattform som partnersjåfører kan bruke til å kjøre så mye eller så lite som de ønsker, uten noen faste kostnader. I tillegg tilbyr Uber en rekke tjenester som drosjesentralene ikke har. En drosjesentral i Oslo tar prosentmessig en lavere andel, men 5000-11000 kroner i månedlig sentralavgift er en mindre fleksibel løsning som kun passer med fulltidskjøring. Uber fortsetter å investere i å skape en plattform som kobler passasjerer og partnersjåfører sammen på en rask, enkel og pålitelig måte. Det er en tjeneste som skaper merverdi for passasjerer, for partnersjåfører som setter pris på denne fleksibiliteten, og selvfølgelig også Uber.


– Hva gjør Uber for å sikre at sjåførene betaler skatt?
– Alle partnersjåfører på plattformen blir informert om at som uavhengige partnere er det deres ansvar å innberette og betale skatt. dette gjelder alle andre gründere i Norge. I tillegg gir vi partnersjåførene informasjon om hvor de kan søke hjelp angående skattesituasjonen deres – blant annet via å sende dem en link til skatteetatens nettsider om delingsøkonomi, og vi sender alle en Partner Briefing Note, skrevet av EY (revisorgiganten tidligere kjent som Ernst & Young, red.anm) som forklarer skattesituasjonen for partnersjåfører. Til slutt, og dersom de velger å benytte seg av det, har partnersjåfører i Oslo mulighet til å benytte seg av rabattert bokføringshjelp fra et regnskapsbyrå*. Vi mener at i en fremtidig regulering av transportdeling i Norge bør det stilles krav om at tredjeparter slik som Uber innberetter inntektsinformasjon om tilknyttede partnersjåfører.
(Oppdatering september 2017: Det aktuelle regnskapsbyrået sier de bare har ført regnskap for noen få sjåfører og at samarbeidet nå er «trappet ned». Vi har på anmodning fra byrået fjernet navnet deres).

– Stemmer det at Uber oppfordrer sjåførene til å kjøre på dagtid, fordi risikoen for å bli stanset av politiet er større på kvelden og i helgene?
– Nei. Partnersjåfører er uavhengige partnere som står helt fritt til å velge hvilke timer, hvor og hvor ofte de kjører. Dynamisk prising fungerer slik at prisene øker når etterspørsel er høyere enn antallet tilgjengelige biler, slik at det blir mer økonomisk attraktivt å kjøre på de tidspunktene når passasjerene har størst behov for transport. Vi mener at partnersjåfører og passasjerer skal ha full oversikt over prisene slik at de kan ta en informert beslutning om når og hvordan de vil bruke Uber appen. Det er derfor vi gjør det enkelt for passasjerer å få et prisestimat før de forespør en bil, både i appen og på hjemmesiden vår, og etter hver tur sendes det en elektronisk kvittering til passasjeren.– Når det er sagt håper vi at delingsøkonomiutvalget vil presentere noen gode forslag til hvordan delingsøkonomien kan reguleres i Norge. Utvalget gjør en viktig jobb som forhåpentligvis kan gjøre at Norge får nytt godt av de fordelene som kommer av økt konkurranse og bedre utnyttelse av ressurser. Norge er posisjonert perfekt for å nyte godt av den teknologiske utviklingen som nå foregår, og som Uber er en del av, og vi er klare til å samarbeide for å dette til å fungere best mulig i Norge.