Tvitret om statskupp: Nå kan Alliansen bli stoppet fra å delta på Arendalsuka

Alliansen og partileder Hans Jørgen Lysglimt Johansen under Arendalsuka i fjor.

Før helgen ble det kjent at det høyreradikale mikropartiet Alliansen og den muslimfiendtlige organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) får sette opp stand under den politiske festivalen Arendalsuka til sommeren.

Flere har reagert negativt, da Alliansen-leder Hans Jørgen Lysglimt Johansen er kjent for å spre antisemittisme i sosiale medier (han forsvarte sine egne utsagn i en kommentar til Filter Nyheter på fredag), samtidig som sentrale aktører i SIAN er under etterforskning for hatkriminalitet.

Harald Danielsen, som er rådmann i Arendal kommune og sekretær i Arendalsuka, forsvarte imidlertid avgjørelsen om å invitere Alliansen og SIAN da Filter Nyheter snakket med ham før helgen. Det var imidlertid før Lysglimt Johansen tok til Twitter for å oppfordre til statskupp i Sverige på lørdag:

«Alliansen maner nå ansvarlige svenske menn i politi og militæret til å gjennomføre statskupp. Alliansen Norge vil støtte dere», skrev Alliansen-lederen, før han fulgte opp:

«Vi foreslår at statskuppet gjennomføres ved å gjøre eksisterende sentral statsinfrastruktur i Stockholm ikke-fungerende. Gjennom at de fysiske bygningene gjøres ikke-fungerende for en viss periode. At kommando flyttes over til politi, forsvar og brann sine infrastrukturer».

Skjermdumper fra Alliansen-lederens Twitter-meldinger lørdag.

«Gir grunnlag for at vi gjør en ny vurdering»

– De utsagnene du her siterer utfordrer våre kriterier, og gir grunnlag for at vi gjør en ny vurdering, skriver Danielsen i en e-post til Filter Nyheter mandag morgen.

Før helgen uttalte Danielsen at ledelsen i Arendsalsuka var klar over de antisemittiske meldingene Lysglimt Johansen har for vane å dele i sosiale medier, men at det gikk «ryddig for seg» da mikropartiet hadde stand under den politiske festivalen i fjor.

På spørsmål om ikke Arendalsuka ved å invitere Alliansen legger til rette for at antisemittisme kan spres i det offentlige rom, svarte Danielsen følgende:

– Vi har jo retningslinjer som går på at et antidemokratisk og voldsrettet budskap er uønsket på våre scener og stands. Så ser vi at ytringene kan tolkes i den retningen, så må vi gripe inn.

«Etter min vurdering klart antidemokratisk»

I løpet av helgen sendte Hans Jørgen Lysglimt Johansen ut en rekke meldinger på Twitter, der enkelte fremmet høyreekstreme konspirasjonsteorier om jødisk makt, mens andre var direkte oppfordringer til statskupp i vårt naboland Sverige:

«Så lenge statskuppet ledes og styres av offiserer innen svensk brann, politi og militære vil jeg og Alliansen stille oss bak dere», skrev partilederen, som også ønsket seg rollen som «talsmann» for eventuelle kuppmakere: «Målet bør være å sette opp en 36 måneders unntakstilstand», skrev Lysglimt Johansen.

Nettopp disse meldingene – og ikke den relativt jevnlige strømmen av antisemittisme fra mikropartilederen (så sent som mandag formiddag har han twitret om «holocaust-besvergelsen») – legger altså grunnlaget for at Arendalsuka nå vil vurdere Alliansens deltakelse på nytt:

– Konklusjonen på denne nye vurderingen vil jeg ikke forskuttere, men utsagnene er etter min vurdering klart antidemokratiske, skriver Danielsen til Filter Nyheter.

Danielsen har foreløpig ikke svart på Filter Nyheters oppfølgingsspørsmål om hva de nye vurderingene konkret vil handle om eller når ledelsen i Arendalsuka vil konkludere.