Derfor får SIAN og Alliansen komme tilbake til Arendalsuka i sommer

Rådmann Harald Danielsen i Arendal forsvarer at SIAN og Alliansen får sette opp stand i sommer.

Både det høyreradikale mikropartiet Alliansen og den muslimfiendtlige organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) får komme tilbake til Arendalsuka for å ha stand under årets arrangement, som gjerne omtales som «Norges største politiske møteplass».

Det til tross for at Alliansen-leder Hans Jørgen Lysglimt Johansen har stått bak flere antisemittiske og rasistiske uttalelser på Twitter, samtidig som SIANs frontfigurer Lars Thorsen og Fanny «Anna» Bråten nylig ble tiltalt for en rekke tilfeller av hatefulle ytringer etter den såkalte rasismeparagrafen.

I dagens Agderposten er SV-politiker Inger Brokka de Ruiter blant dem som reagerer med sinne og frustrasjon over at de to aktørene får sette opp stand i sørlandsbyen til sommeren. Men Harald Danielsen, som er rådmann i Arendal kommune og sekretær i rådet som arrangerer Arendalsuka, sier at det ligger grundige vurderinger bak invitasjonen.

Arrangørene måtte utvise SIAN for to år siden

– Vi har et arrangement hvor ytringsfrihet og demokrati er to av grunnverdiene. Da må vi holde den fanen høyt. Vi tenker at det har stor konsekvens å utelate noen – og vi tenker vel at vi ønsker å legge til rette for den frie ytring i det offentlige, åpne rom. Så lenge dette foregår på en respektfull måte og innenfor de rammene som gjelder for oppførsel, så strekker vi oss så langt vi kan og vil nødig utelate noen, sier Danielsen til Filter Nyheter.

– Gjorde dere spesielle vurderinger knyttet til nettopp Alliansen og SIAN i år?

– Ja, det skal jeg ikke legge skjul på at vi gjorde. Vår erfaring med SIAN for to år siden, var at de hadde sjikanøs oppførsel mot noen av de som passerte standen, i hvert fall folk med annen hudfarge. Det ble så krevende at vi måtte vise de ut, etter en advarsel, for å være trygg på at sikkerheten ble ivaretatt. Vi fulgte ekstra nøye med på dette i fjor, men vi opplevde at de bestrebet seg på å ikke bli utvist igjen, sier Danielsen.

Rådmannen sier også at arrangørene av Arendalsuka har lagt merke til Alliansens aktivitet og ytringer på nettet:

– Men de hadde en stand i fjor, og det gikk ryddig for seg. Det har vært en del aktiviteter på nettet som vi har problemer med å stille oss bak, men vi kvier oss for å være redaktører for det offentlige ordskiftet. Vi vil gi det en sjanse, nettopp fordi det offentlige, åpne ordskiftet er bedre enn at det foregår i lukkede rom, sier han.

– Men kan det ikke heller tenkes at dere med dette legger til rett for at antisemittiske og lignende uttalelser kan fremføres i det offentlige rom?

– Vi har jo retningslinjer som går på at et antidemokratisk og voldsrettet budskap er uønsket på våre scener og stands. Så ser vi at ytringene kan tolkes i den retningen, så må vi gripe inn. Men vårt resonnement er at Alliansen og SIAN i det offentlige rom er mulig å imøtegå.

– Sentrale SIAN-aktører er under etterforskning for hatkriminalitet. Er dette noe dere har registrert og vurdert?

– Vi har registret det – og noe av det som gjorde at de ble utvist for to år siden, gikk jo også i den retningen. Vi kan ikke tolerere den type oppførsel igjen, og det vet de godt om. Men vi må være åpne for religionskritikk så vel som politisk kritikk. Når kritikken blir rettet mot personer eller folkegrupper med oppfordring til hat eller vold, så må vi reagere på det. Vi har dem veldig under oppsikt. Men vi er også bevisste på at dersom vi utestenger dem og lukker dem inne, så kan slike holdninger vokse i mørket, sier Danielsen.

Antirasistisk senter: – Åpner for hatefulle ytringer om jøder og muslimer

Leder i Antirasistisk senter, Rune Berglund Steen, er imidlertid av den oppfatning at verken Alliansen eller SIAN har noe å gjøre på arrangementet som årlig samler politikere, pressefolk og aktivister til det som er kalt «demokratiets dansegulv» i sørlandsbyen.

– Det er mange debatter vi bør ta, men ikke denne. Hvordan skal man møte en debatt om «det jødiske talmudiske svineriet», om at ingen jøder ble gasset under krigen, eller at Høyre og Arbeiderpartiet består av «jødelakeier»? sier Steen med henvisning til flere av Lysglimts tweets.

Hans Jørgen Lysglimt Johansen mener på sin side at han ikke sprer hat eller antisemittisme:

– Det er en veldig komplisert og vanskelig problemstilling rundt jødisk og sionistisk innflytelse som vi nå må ta tak i. Og masseinnvandringen henger sammen med denne vanskelige problemstillingen. Det er ikke antisemittisme eller hat, det er en debatt vi er nødt til å ta, sier han til Filter Nyheter.

Totalt skal 167 grupper fått ja til å ha stand i Arendal til sommeren. De eneste som er avvist, har blitt det fordi de er rent kommersielle aktører, ifølge Agderposten.

– I essens åpner Arendalsuka for aktører som ytrer seg så grovt og hatefullt om jøder og muslimer at de er under etterforskning. Jeg er redd for at dette vil slå tilbake på Arendsalsuka selv, og spør meg om de har satt seg ordentlig inn i hva disse aktørene faktisk står for, sier Berglund Steen til Filter Nyheter.

Harald Danielsen i Arendalsuka svarer følgende på kritikken fra Berglund Steen:

– Vi har fulgt nøye med på hva SIAN og Alliansen har sagt og sett mye vi ikke liker, ting som vi på ingen måte kan stille oss bak. Men vi velger likevel å la dem komme – og velger å tro at folk er i stand til å vurdere budskapet som kommer fram. Det vil jo alltid være ytringer vi ikke liker. Men da kan folk velge å overhøre dem eller ta til motmæle. I min optimisme tror jeg at de beste argumentene vinner til slutt. Det handler om å være trygg på eget ståsted – og jeg mener vi bør tro på folks evne til å gjøre kloke vurderinger.

– Politiet har ikke innsikt i islamsk teologi, mener Thorsen

Lars Thorsen og Fanny «Anna» Bråten ble tidligere i år tiltalt for løpesedler de delte ut på Stovner i Oslo i fjor sommer. Løpesedlene inneholdt flere utsagn som kan tolkes som at SIAN mener at muslimer i Norge generelt er å anse som seksualforbrytere, drapsmenn og en terrorfare.

Bråten er i tillegg er tiltalt for en tale hun holdt i regi av SIAN foran Stortinget i september, der hun viste til en video på et svensk anti-innvandrings-nettsted om asylsøkere i en svensk småby som ifølge henne «viser hvordan det blir «når det blir importert morderzombier, seksualpredatorer, tilbakestående kultur».

Politiet mener ytringene er av en så grov og krenkende art at de er over terskelen for å rammes som diskriminerende og hatefulle ytringer, mens Thorsen selv har skrevet følgende på SIANs egne nettsider om tiltalen:

«Brosjyresaken er stor og kompleks. Den forutsetter betydelig innsikt i islamsk teologi, noe hatkrimgruppa har dokumentert at den ikke besitter. (…) Mitt prinsipielle syn er at en ytring bør være lovlig, dersom den kan dokumenteres å være sann. Uansett hvor krenket og lei seg mottageren måtte bli av å motta ytringen. Denne oppfatningen deles ikke av politi og påtalemyndighet».

Harald Danielsen i Arendalsuka sier han ikke er overrasket over de negative reaksjonene på at SIAN og Alliansen får delta på den politiske festivalen:

– Nei, det var nettopp grunnen til at vi hadde grundige vurderinger, blant annet mot grunnlovens paragraf 100. Vi kom til at det var riktig å si ja til å la de komme. Vi skal være en arena for den frie ytring, vi skal ikke være redaktører for ytringene. Vi er ikke et politisk parti, og har ingen annen agenda enn å fremme demokrati og ytringsfrihet, sier Danielsen.