– For meg står det klart at dette har vært en forhåndsplanlagt pandemi.

Pinsevennen Gjermund Kvamme, som tidligere har engasjert seg sterkt i kampen mot det norske barnevernet, snakker i mikrofonen på Eidsvolls plass i Oslo. Han mener at sårbare grupper er offer for «koronafascisme».

– Dette var en forhåndsplanlagt forbrytelse mot menneskeheten! Og derfor står vi her utenfor Stortinget nå. For her har de godtatt å være med på det, fortsetter Kvamme.

– Og løgnmedia, roper én av de cirka 150 tilhørerne som har samlet seg til landets første demonstrasjon mot munnbindpåbud, sosial distansering og mulig «tvangsvaksinering» som følge av covid 19-pandemien.