Stor oversikt: Disse «nettavisene» bør du være på vakt mot

Det finnes i 2018 en rekke nettsider som etterligner språket og virkemidlene til seriøse nyhetsmedier, men som ikke følger de etiske reglene journalister forplikter seg til.

Flere av disse publiserer tekster som deles mye i sosiale medier. I fjor høst laget Filter Nyheter en oversikt over hvilke nettsider leserne burde være på vakt mot i valgkampen. Nå har vi oppdatert gjennomgangen.

Enkelte sider har forsvunnet (for eksempel framstår 24avisen.com og Nattnytt.com som nedlagt), mens vi har fjernet «humor»-sidene Eavisa og Gu’bedre fra lista fordi de i større grad enn i fjor ser ut til å ha kuttet ut innhold som kan forveksles med reelle nyhetsmeldinger. Samtidig har nye kommet til.

  • Noen av nettstedene er åpenbart politisk motivert, mens det andre ganger er uklart om den som har publisert stoffet aktivt prøver å lure deg, eller bare framstiller sine egne meninger som nyhetsformidling.
  • Noen av nettstedene blander ekte og oppdiktede opplysninger, kommentarer, spekulasjoner og karikaturer, men uten å gjøre leserne klar over hva som er hva.

Vi har utelatt flere norskspråklige «viralnettsteder» som publiserer uverifisert kuriosa for å generere annonseinntekter, så lenge de har holdt seg unna alvorlige temaer. Vi har heller ikke vurdert enkeltpubliseringer hos de store innvandrings- og islamkritiske bloggene Document, HRS og Resett, siden de i stor grad tilkjennegir at de formidler egne politiske oppfatninger og ikke journalistikk.

Oversikten kan bli oppdatert.

Rapport-X.com

Usynlig eier/redaktør: Det fremkommer ikke på nettsidene hvem som står bak, eier eller drifter Rapport-X.com. Det finnes ikke kontaktinfo til skribenter eller de som drifter nettstedet, men det er mulig å benytte et kontaktskjema.

Under fanen «Om oss» følger en oppskrift på hvordan man kan få tekster publisert på nettstedet, der personen bak blant annet hevder at innhold vil bli «sjekket for fakta» og lover at skribenter kan få være anonyme.

Under samme fane heter det at målet med Rapport-X.com er å «skape en nyhetsportal som fjerner de tradisjonelle skillene som i dag finnes innen medieverdenen der man må ha en bestemt politisk tilhørighet eller en politisk korrekt agenda for å få muligheten til å få ens artikkel publisert i et seriøst nyhetsmedium».

Fanen «RX Media AS» viser videre til en Youtube-kanal, hvor det heter at «RX Media AS er et nytt mediesamfunn for borgerjournalister i Norge som ønsker å stå noe friere i sin journalistikk enn hva man ellers kan gjøre». Borgerjournalistikk betyr vanligvis at publikum selv lager stoffet som publiseres. «RX Media AS» er ikke registrert i Brønnøysund og finnes ikke i andre tilgjengelige selskapsregistre.

Anonyme artikkelforfattere: Flere av tekstene er bare merket med «Administrator». Noen tekster er signert av reelle personer, mens andre igjen benytter pseudonymer. Et eksempel er signaturen «Northolsen», som har publisert flere tekster på Rapport-X.com. Samme signatur publiserer også innlegg på bloggen til den høyreekstreme grupperingen «Frie Nasjonalister», som blant annet mener at Norge «er okkupert» som følge av masseinnvandring og at mangfold er et «kodeord» for «å gjøre de hvite europeerne til underkuede minoriteter i sine egne etniske fedreland.

Innlegg på både Rapport-X.com og «Frie Nasjonalister»-bloggen blir publisert under signaturen «Northolsen».

Partipolitiske bindinger: Rapport-X.com har tilsynelatende ingen partipolitisk binding, men tekstene plasserer seg på den politiske høyresiden. To av relativt få navngitte skribenter er Bjørn Christian Rodal og Ellen Due Brynjulfsen, som begge har vært kandidater for Alliansen, mens signaturen «Northolsen» kan gjenfinnes både her og på bloggen til «Frie Nasjonalister».

De fleste artiklene tar opp temaer knyttet til innvandring og islam, der brorparten omhandler kriminalitet begått av innvandrere, ikke ulikt nettsteder som «Frie Ord» (se nedenfor).

Eksempler på titler fra Rapport-X.com er «Dette er flyktningebarnet som knivstakk politimann i Stockholm fjor sommer. Oppgir selv å være 17 år», «Hepatittsmittet asylsøker voldtok 13-åring på offentlig toalett – slipper utvisning» og «Eurabia: Arabisk er nå det nest største morsmålet i Sverige».

Nettstedet har også flere tekster om «demokratiforkjemperen» Tommy Robinson, ulike problemer ved «multikultur» og publiseringer om Europas «undergang» som følge av «masseinnvandring» og «globalisme».

Ulike skjermdumper fra nettsiden Rapport-X.com og den tilhørende Youtube-siden.

Personangrep uten tilsvar: Flere kritiske artikler er direkte rettet mot navngitte politikere eller politisk aktive, uten at disse får komme til orde.

Det gjelder for eksempel en tekst om lederen for Rødts studentlag i Bergen, der vedkommende beskyldes for «verbal og fysisk vold», men der forfatteren av teksten ikke har forsøkt å innhente tilsvar fra den omtalte.

Også andre politisk aktive på den politiske venstresiden blir utsatt for kraftige karakteristikker, som SV-politiker Inga Marte Thorkildsen, AP-leder Jonas Gahr Støre og tidligere AUF-leder Eskil Pedersen, uten at noe tyder på at Rapport-X.com har gitt de omtalte personene anledning til imøtegåelse.

Dagmagasinet.com/Nyhetsbildet.com

Oppdiktede opplysninger: Alle artiklene Filter Nyheter har gjennomgått fremstår som rent fiksjonelle med oppdiktede opplysninger uten kildehenvisninger. Helt nederst på siden heter det at «Nyhetsbildet.com publiserer en lett blanding av humor og morsomme saker som oppfordrer til sosial aktivitet», en forklaring som ikke henger med når stoffet deles i sosiale medier. Tekstene ligger under kategorien «Nyheter».

I slutten av mai ble en video med tittelen «Gigantisk hai i Stavanger», samt en tilhørende tekst om at en vennegjeng hadde observert haien, delt rundt 1000 ganger fra nettsiden. Saken hadde ikke rot i virkeligheten og videoen var opprinnelig fra østkysten av USA.

Anonyme artikkelforfattere: Det fremkommer ikke hvem som har skrevet tekstene, som i hovedsak er signert med «Nyhetsbildet.com» eller mangler byline helt.

Ulike skjermdumper fra nettstedene Dagmagasinet.com, Nyhetsbildet.com og Viralstarz.com.

Usynlig eier/redaktør: Det finnes ingen opplysninger om hvem som står bak, eier eller drifter Nyhetsbildet.com på nettsidene. Det er heller ikke kontaktinformasjon på siden.

Dersom man forsøker å besøke Dagmagasinet.com, blir man automatisk videresendt til Nyhetsbildet.com. Der heter det i en melding at «Dagmagasinet har flyttet på grunn av folk uten humor!! Besøk Nyhetsbildet.com».

Artiklene som tidligere ble publisert på Dagmagasinet.com ligger fortsatt ute, samtidig som nye tekster blir publisert på det nye domenet.

Misvisende bildebruk: De fleste bildene fremstår som rene illustrasjoner for det oppdiktede innholdet i artiklene.

Partipolitiske bindinger: Brorparten av sakene er apolitiske og formidler forsøksvis humoristiske tekster om oppdiktede, kuriøse hendelser («Fisk som spiser testikler observert på flere badestrender i Norge»), men som likevel bygger på ting som faktisk har skjedd (i teksten heter det at 100-200 Pacu-fisker er observert i stim utenfor Bergen, mens det i realiteten handler om observasjon av ett eksemplar av arten i Sverige i fjor høst).

Men enkelte tekster går direkte inn i pågående politiske debatter, for eksempel «Kinesisk hundekjøtt-festival starter om 3 uker – signér oppropet nå!», som lenker til en Facebook-basert viralside for ulike opprop, men der formålet virker å være å generere klikk.

Politisk ladet er også teksten «Går du med utenlandsk flagg på 17. mai i år får du 4500 kroner i bot», som ble publisert på domenet Dagmagasinet.com.

Den aktuelle tekstern er utformet som en tradisjonell nyhetsartikkel og inneholder en kombinasjon av feilaktige opplysninger, fiktive sitater fra ikke-eksisterende personer og eldre sitater hentet fra seriøse medier, men tillagt personer som enten ikke innehar politiske verv lenger eller er omtalt med feil navn (Faktisk.no har en større gjennomgang av teksten her). Den oppdiktede artikkelen fikk svært mange delinger i sosiale medier før nasjonaldagen.

En helt identisk sak er tidligere publisert på nettsiden Viralstarz.com, noe som også genererte flere delinger. Viralstarz.com publiserer en rekke fiksjonelle tekster etter samme oppskrift som Dagmagasinet.com/Nyhetsbilder.com. Et eksempel er «Ingen servering av alkohol på 17. mai – dette er barnas dag», som også er oppdiktet.

Frieord.no

Anonyme artikkelforfattere: En stor del av tekstene er bare signert med «Redaksjonen», mens andre er påført navn (som Magnus Kristiansen, Christen Krogvig eller Alexander Halvorsen). Det finnes ingen kontaktinformasjon til skribentene, men en generell mailadresse for henvendelser.

Misvisende bildebruk: Bruker fortsatt rene illustrasjonsbilder (merket) til helt konkrete nyhetsartikler, som seriøse medier aldri kunne tillatt seg – for eksempel en vilkårlig «skadet» kvinne som illustrasjon til en tekst om vold begått av flyktninger, eller et konstruert foto av truende, mørkhudede barn til en tekst om mobbing fra elever med innvandrerbakgrunn.

Skjermdumper viser bildebruk på Frieord.no.

Partipolitiske bindinger: Nettsiden har en tydelig innvandrings- og islamfientdlig profil. Redaktør Thorgrim Bredesen har tidligere vært leder i nynazistgruppa Vigrid (som han tok offentlig avstand fra for tre år siden). Skribent Christen Krogvig sitter i styret til organisasjonen SIAN (Stopp islamiseringen av Norge).

Lenker til useriøse nettsteder: Henviser ofte til den svenske nettsiden «Fria tider», som av Statens medieråd i Sverige er karakterisert som «en del av det radikale, høyrepopulistiske nettmiljøet». Lenker også til svenske «Samhällsnytt», som er en videreføring av den omstridte nettsiden «Avpixlat», samt andre «alternativmedier» som i prinsippet fungerer på samme måte som Frieord.no.

Nyhetsspeilet.no

Oppdiktede opplysninger: Teksten i toppen av nettstedets «mest lest»-liste deler oppspinn om hva som skjedde 22. juli (hvor det blant annet trekkes inn «koblinger til Mossad» og «lanseringen av hvit al-Qaida av sikkerhetsdepartementet i USA»). En annen populær tekst handler om at holocaust ikke skjedde («jeg har til dags dato ikke sett ett eneste dokumentert eksempel på at mennesker, hverken jøder eller andre, skal ha blitt avlivet i tyske gasskamre under krigen. Ikke ett!», skriver skribenten), mens andre tar for seg oppdiktede fenomener som «illuminati», «chemtrails» eller omfavner konspirasjonsteorien om at jødene sto bak terrorangrepet mot USA 11. september.

Eksempler på bildebruk, kildehenvisninger og påstander fremmet på Nyhetsspeilet.no.

Lenker til useriøse nettsteder: For å underbygge egne påstander om at Mossad og Israel sto bak 11. september-angrepen, lenkes det til det nazistiske nettstedet Stormfront. Nettstedet viser også til tekster av flere amerikanske konspirasjonsteoretikere (som Jeff Rense og G. Edward Griffin), anti-semittiske blogger som Real Jew News, samt en rekke nettsteder og videoer som omtaler chemtrails som et reelt fenomen – eller at fjorårets branner i California var unaturlige eller forårsaket av mikrobølger.

Misvisende bildebruk: Flere bilder (der noen kan være manipulerte) av skyer eller kondensstriper fra fly blir presentert som bevis på at NATO eller andre «fra høyere ikke-demokratisk hold» sprayer skylaget over Norge med kjemikalier. Utstrakt bruk av illustrasjonsbilder og manipulerte bilder til en rekke artikler.

Anonyme artikkelforfattere: Flere artikler er etter alt å dømme publisert under falske navn eller pseudonymer som «Flettfryd Bergfletten» eller «Smurfen», mens andre er signert reelle personer som homeopaten Terje Wulfsberg, siviløkonomen Hans K. Gaarder eller redaktør Frank Aune.

  • Filter Nyheter har kontaktet Nyhetsspeilet.no via en generell mailadresse og fått følgende svar: «Tips: Har Filter Nyheter hørt om FAKE NEWS…? Det er et faktum at HOVEDMEDIA formidler STORE MENGDER AV LØGN dag ut og dag inn. Av hensyn til «FilterNyheter» sitt gode navn og rykte anbefales det at NRK – VG – Dagbladet – Aftenposten osv. føres opp på listen over nettsider som leserne ikke har grunn til å stole på. Vennlig hilsen Hans Gaarder».

Norgesavisen.no

Usynlig eier/redaktør: På nettsidene finnes det ingen opplysninger om hvem som står bak, eier eller drifter Norgesavisen.no.

Under fanen «Om Norgesavisen» heter det at nettstedet er en «uavhengig nettavis» som «setter skråblikk inn og bak nyhetene», samtidig som det blir understreket at sidene drives «på frivillig basis uten noen betalte medarbeidere».

Et annet sted på sidene heter det at Norgesavisen er et «talerør» for «journalister, skribenter og forfattere som ønsker å fremme norsk kultur og identitet», samt at nettstedet ikke har noen redaktør, men «en redaksjon som tar stilling til hvilke artikler som publiseres», men uten at det opplyses om hvem denne redaksjonen består av.

Partipolitiske bindinger: Nettstedet publiserer ofte tekster som er kritiske til politikere på venstresiden og i sentrum, samtidig som en lang rekke innlegg hyller Tommy Robinson og tar Frp-politiker Sylvi Listhaug i forsvar. Nettstedet har også positive omtaler av mikropartiene Alliansen, Demokratene og det nystiftede Folkealliansen.

Oppdiktede opplysninger: En av nettstedets mest leste saker er fortsatt skrønen om at en MI5-agent på dødsleiet skal ha tilstått å ha drept prinsesse Diana. Norgesavisen har også publisert udokumenterte påstander om «chemtrails», vaksiner og norsk barnevern, i tillegg til oppdiktede historier, som at det er inngått en «hemmelig avtale om overtakelse av Europa» mellom EU og arabiske land.

Eksempler på publisert stoff hos Norgesavisen.no.

Anonyme artikkelforfattere: Mange av tekstene er bare signert «Redaksjonen», mens noen er undertegnet med navn som Morten Løke, Øyvin Sørlie, Snorre Sturlason eller Dan Odfjell.

Lenker til useriøse nettsteder: Nettstedet har henvist leserne sine til nettsteder som YourNewsWire, Disclose TV og andre  velkjente arnesteder for virale, oppdiktede «nyheter». Det publiserer også en lang rekke tekster som tidligere har stått hos Frieord.no eller andre politiserte «alternativmedier», som for eksempel Steigan.no og «The Herland Report».

Personangrep uten tilsvar: I en «Kronikk»-tekst heter det for eksempel at «Lan Marie Nguyen Bergs virkelighetsoppfatning kan skyldes konstant hjernerystelse» og at hun bør kastes «på hue ut», men uten at Nguyen Berg etter hva Filter Nyheter kan se er intervjuet av Norgesavisen.no eller har fått kommet til orde på nettsidene. I en tilsvarende tekst står det at «Jonas Gahr Støre og Audun Lysbakken burde vært straffedømt for planlagt og utført vinningskriminalitet», uten at Filter Nyheter kan se at Støre eller Lysbakken noen gang har fått svare på kritikken.

Dinavis.no

Usynlig eier/redaktør: Redaktør på nettstedet er i dag oppgitt som Dan Hanssen, som da han ble kontaktet av Filter Nyheter ved forrige gjennomgang skrev at han er 21 år gamle Dan Nathanel Shekel Hanssen fra Oslo. Tidligere var «James Stout» oppgitt som redaktør. Under fanen «Om oss» heter det nå at Dinavis.no er utviklet av teknologiselskapet Crundo, som på sin hjemmeside oppgir å stå bak en lang rekke nettsteder, deriblant flere datingsider. Crundo oppgir å ha hovedkvarter i Estland. Det er uklart om andre personer enn Hanssen er involvert i driften av Dinavis.no og hvem det i så fall dreier seg om.

Oppdiktede opplysninger: Dinavis.no har tidligere framstått som knyttet til Facebook-gruppene «Nei til Trine Skei Grandes flyseteavgift» (senere «Nei til Venstres flyseteavgift») , som i fjor ble kjent for å legge ut lenker til norske nyhetsartikler med forfalskede titler, kombinert med hatske utfall mot Venstre-lederen. Dan Nathanel Shekel Hanssen hevder han ikke var involvert i kampanjen. I en tekst på Dinavis.no oppgir han å ha hatt kontakt med en av «administratorene», som han framstiller som en kvinne.

Anonyme artikkelforfattere:  Fram til den fikk kritisk søkelys oppga Dinavis.no å ha journalister i både Oslo og Bergen, noe som senere ble fjernet. Nettstedet har tidligere brukt signaturer som det har vært vanskelig å knytte til reelle personer som det er mulig å kontrollere bindingene til. Per i dag er de fleste artiklene signert med Dan Hanssen. Debattinnlegg som er publisert under navnet «Håvard Berg» har tidligere stått under signaturen «Northolsen» på Frie Nasjonalisters blogg.

Identiske debattinnlegg, men signert med ulike navn («Northolsen» og «Magne Berg»), er blitt publisert på bloggen «Frie nasjonalister» og nettstedet Dinavis.no.

Misvisende bildebruk: Dinavis.no bruker rene illustrasjonsbilder til faktiske nyhetssaker. Til en sak om korrupsjon hos tyske utlendingsmyndigheter, har dinavis.no publisert et bilde av en mørkhudet mann som verken er navngitt eller har noe med saken å gjøre. Dette blir det opplyst om nederst i brødteksten.

Ektenyheter.no

Lenker til useriøse nettsteder: Selv om ektenyheter.no hevder å være en motvekt til «politisert propaganda», henter nettstedet stoff fra og lenker videre til en rekke bloggere og internett-personligheter på den politiske høyresiden, slik som den kanadiske alt-right-profilen Lauren Southern og ytre høyre-aktivisten Martin Sellner, samt innvandringsfiendtlige blogger som Fria Tider eller høyreorienterte «alternativ»-medier som Infowars.

Usynlig eier/redaktør: Det framgår ikke på nettstedet hvem som eier eller driver det. Ingeniøren Onar Åm fra Stavanger har imidlertid aldri lagt skjul på at han er redaktør, og har selv signert flere artikler.

Anonyme artikkelforfattere: Flere av artiklene er bare signert med «Redaksjonen», mens noen kommer med pseudonymer (som «E», «ER», «bok» eller «Redaksjonsassistent»). Andre har fullstendige navn, der noen gjenfinnes i listen over frilansere på «Om oss»-siden. Der heter det også at ektenyheter.no har «en rekke anonyme bidragsytere som av ulike grunner ikke kan skrive under fullt navn», men at redaksjonen kjenner deres identitet. Det finnes ikke kontaktinformasjon til hverken redaktør eller skribenter, men det er mulig å skrive til en generell tips-adresse.

Eksempler på stoff fra ektenyheter.no.

Misvisende bildebruk: Bruker illustrasjonsbilder (ofte uten merking) eller kommenterende collager og memes (som «Welcome to the Lunatic Asylum») til tradisjonelle nyhetssaker.

Partipolitiske bindinger: Nettstedet har publisert en egen «programerklæring» for å tydeliggjøre sitt politiske ståsted, der stikkord er «en minimalistisk stat», liberalisme, «iboende forskjeller mellom kjønnene», innvandringsmotstand og norsk eller europeisk identitet. «Norge har en arktisk tillitskultur som strekker seg helt tilbake til forrige istid», heter det i programerklæringen.

Kunstneren Lillith Keogh, som i Aftenposten er blitt omtalt som representant for en «ny generasjon høyreradikale» (Keogh mener selv at hun ikke er ekstremist), er tilknyttet nettstedet. Tore Rasmussen, som er en lederskikkelse i den innvandringsfiendtlige gruppa Generasjon Identitet og i forrige måned ble nektet innreise til Storbritannia, er oppgitt som frilanser for nettstedet.

I tillegg til omtale av andre småpartier, har særlig partiet Liberalistene har fått bred dekning, blant annet med videreformidling av livestream fra partiets landsmøte, omtale av politiske forslag og intervju med medlemmer. Liberalistene har på sin side offisielt støttet «Free State Initiative» (et ønske om å opprette en fristat), som er initiert av Ekte nyheter-redaktør Onar Åm.

247avisen.com

Usynlig eier/redaktør: Det blir ikke opplyst på siden om hvem som eier, drifter eller redigerer 247avisen.com.

Anonyme artikkelforfattere: Artiklene på 247avisen.com er ikke signert med navn. Det blir ikke oppgitt kontaktinformasjon til skribenter. Det finnes et kontaktskjema, samt én mailadresse til «debatt@247avisen.com» på siden.

Kommentarene under «Debatt»-seksjonen er imidlertid signert av blant andre Michal Rachel Suissa (som leder stiftelsen Senter mot antisemittisme og er aktiv skribent hos Rights.no, Document.no og Resett.no), Jan-Ove Fromreide (medlem av Demokratene i Hordaland og administrator av den omstridte Facebook-gruppen «Fedrelandet viktigst») og tidligere stortingsrepresentant Jan Simonsen.

Eksempler på stoffet i 247avisen, der blant annet Demokratene-politiker Vidar Kleppe publiserer kommentarer.

Misvisende bildebruk: 247avisen.com bruker illustrasjonsbilder, der flere av dem ikke har relevans for det konkrete innholdet i artikkelen. Et eksempel er et sladdet bilde av fem mørkhudede menn til en tekst med tittelen «Trodde det var greit å voldta 13-åringer i Norge». Etter det Filter Nyheter har klart å finne ut, viser bildet fem somaliske ungdommer i Minnesota i USA.

Partipolitiske bindinger: I en lang rekke artikler blir det opplyst at Vidar Kleppe, nestleder i partiet Demokratene, uttaler seg direkte til nettstedet. Etter det Filter Nyheter kan se har ingen andre norske politikere uttalt seg direkte til nettstedet. Kleppe har også skrevet flere kommentarer. Da Filter Nyheter snakket med Kleppe i fjor, nektet han for å drive nettsidene selv og sa at han heller ikke visste hvem som sto bak. Generelt fremstår nettstedet som innvandrings- og islamfiendtlig.

Lenker til useriøse nettsteder: Nettstedet fortsette blant annet å lenke til den svenske nettsiden Fria Tider, som av Statens medieråd i Sverige omtales som «en del av det radikale, høyrepopulistiske nettmiljøet», samt det tyske ytre høyre-magasinet Zuerst, som flere ganger er blitt anklaget for nazi-sympatier.

  • Filter Nyheter har også tidligere fremlagt opplysningene i denne saken for 247avisen.com. Et anonymt svar fra e-postadressen «debatt@247avisen.com» er tidligere publisert i denne artikkelen.
  • Alle nettstedene som omtales i denne artikkelen er blitt kontaktet via tilgjengelige e-postadresser eller kontaktskjema for kommentarer. For Dagmagasinet/Nyhetsbildet/Viralstarz har Filter Nyheter imidlertid ikke klart å finne en måte å komme i kontakt med skribentene på.