Snur etter ny vurdering: Vil nekte Alliansen stand under Arendalsuka

Alliansen-leder Hans Jørgen Lysglimt Johansen under Arendalsuka i fjor.

Da det i slutten av februar ble kjent at mikropartiet Alliansen og organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) hadde fått tildelt stand-plass under årets Arendalsuka i midten av august, reagerte flere med sinne:

Lederen for Alliansen, Hans Jørgen Lysglimt Johansen, har en rekke ganger det siste året markert seg med antisemittiske og rasistiske uttalelser i offentligheten, samtidig som sentrale aktører i SIAN står tiltalt for hatefulle ytringer etter å ha kalt muslimer «morderzombier» og «seksualpredatorer».

Da Alliansen-lederen tvitret om muligheten for statskupp i Sverige, varslet Arendalsuka at de ville gjennomgå søknaden om stand-plass på nytt.

Etter å ha arrangert et seminar om ytringsfrihet på Litteraturhuset i Oslo, der Politiets sikkerhetstjeneste og representanter fra ulike fagmiljøer var til stede (mens medlemmer av Alliansen og SIAN hadde tatt oppstilling utenfor), har sekretariatsleder og rådmann i Arendal kommune, Harald Danielsen, nå levert en innstilling til den politiske festivalens råd:

  • Saksfremlegget konkluderer med en anbefaling om at Alliansen likevel ikke bør få stå på stand i sommer, men tillates å avholde et varslet arrangement.
  • SIAN bør fortsatt få stå på stand og gjennomføre en markering, heter det i saksfremlegget, til tross for at organisasjonen for to år siden ble bortvist fra festivalen etter å kommet med sjikanøse uttalelser til forbipasserende.
  • FMI, som har søkt om å få stå på stand etter at den første deltakerlisten ble kjent, bør imidlertid nektes både stand-plass og markering, heter det i innstillingen.

«Klart antisemittisk og antimuslimsk»

I kriteriene for deltakelse på Arendalsuka heter det at arrangørene kan nekte deltakelse for aktører som står for «et antidemokratisk og voldsrettet budskap». I saksfremlegget fra sekretariatsleder Danielsen heter det at søknadene fra Alliansen, SIAN og FMI utfordrer disse kriteriene.

Om Alliansen skriver han at «partiet mener de regjerende partiene i Norge begår landssvik, erklærer at de vil støtte statskupp i våre naboland, er klart antisemittiske og antimuslimske. Partiet fornekter videre Holocaust og partilederen fremholder den norske og nordiske rasen som klart overlegen andre raser».

Det er «liten tvil» om at partiet og lederen Lysglimt Johansen «representerer et antidemokratisk budskap», står det i saksfremlegget, der det også heter at partiet «går langt i å oppfordre til vold, men etter vår vurdering ikke så langt at vi på dette grunnlaget finner det riktig å utestenge dem». Rasismen blir imidlertid tungen på vektskåla:

«Alliansens verbale angrep på jøder og muslimer kombinert med forherligelse av vår nordiske/ariske rase kan vanskelig karakteriseres som annet enn rasisme», skriver Danielsen, som også trekker inn at partilederen har forsøkt å rekruttere ungdom på skoleområder.

«Erfaring viser at partiet filmer forbipasserende, personer i Arendalsukas stab mv. på en måte som skaper utrygghet, og som gjør at publikum vil kvie seg for å gå i den gata Alliansen eventuelt får plass. Det vil også være vanskelig å få andre organisasjoner til å ha stand ved siden av Alliansen», heter det videre. Men: «Ettersom Alliansen likevel er et lovlig politisk parti, og ytringsfriheten er så helt sentral for vårt levende demokrati, foreslås imidlertid at tillatelsen til å holde et arrangement opprettholdes».

Har ikke reagert på innholdet i varslede arrangementer

I en Twitter-tråd om Arendalsukas vurderinger, skriver Alliansen-leder Lysglimt Johansen ironisk at det er «kjekt å nekte de eneste Trump 2020-supporterne» og videre at han ikke kan «forvente annet enn at det liberale progressive kulturmarxistiske regimet setter i gang sine forsvarsmekanismer for å forsvare de løgnene regimet er bygget på. De må gjøre det. De kan ikke annet».

Sekretariatsleder Harald Danielsen skriver i en e-post til Filter Nyheter at Arendalsuka ikke «i utgangspunktet går inn i hva de enkelte vil arrangere», annet enn at festivalen avviser «rene salgsrettede arrangement hvor det primære er å promotere produkter eller tjenester». Han svarer ikke på spørsmål om hva temaet for Alliansens arrangement er, men skriver følgende: «De arrangementene Alliansen og SIAN har meldt inn har vi ikke reagert på eller har kommentarer til».

I saksfremlegget fra Arendalsuka heter det at SIAN for to år siden ble utvist fra Arendalsuka fordi de «ropte rent rasistiske kommentarer til personer med annen hudfarge som passerte deres stand», men at de likevel ble invitert tilbake i fjor og hadde en «mer behersket opptreden», noe som tilskrives «tilnærmet kontinuerlig tilsyn med standen fra Arendalsukas side».

Når sekretariatslederen mener at SIAN på nytt bør få sette opp stand i sommer, er det fordi det ikke er mulig å utestenge dem på bakgrunn av et antidemokratisk eller voldsrettet budskap, selv om det blir notert at sentrale aktører er tiltalt for brudd på rasismeparagrafen.

Oppfatter FMI-budskap som «voldsrettet»

Når det gjelder Folkebevegelsen mot innvandring, er vurderingen imidlertid annerledes. Sekretariatslederen viser til en tale av FMI-medlemmet Morten Lorentzen, som i februar uttalte at «vi er utvalgt til å kjempe denne striden og krigen. Vi nasjonalister er stolte for innsatsen vi gjør og med alle tilgjengelige våpen for å befri våre hjemland og vårt folk. Kamerater, det parlamentariske demokrati er født til å tape».

Etableringen av nettopp FMI i Arendal for rundt 30 år siden førte til at daværende ordfører erklærte kommunen som «antirasistisk sone». «Arendalsuka har ikke grunn til å tro at FMI er mindre rasistiske i dag, og har lest taler organisasjonen har publisert som understøtter dette. I tillegg oppfatter vi at budskapet deres er voldsrettet», heter det i saksfremlegget, der det innstilles på at organisasjonen både nektes stand-plass og tillatelse til å avholde en markering.

I en egen bloggpost tar FMI-formann Bjørnar Røyset avstand fra at organisasjonen fremstilles som rasistisk og voldelig: «Vi har aldri oppfordret til vold overhodet i motsetning til statsfinansiert voldspøbel og statsstøttet media som på slutten av 1980-tallet oppfordret til voldsbruk mot FMI-medlemmer», skriver Røyset, som også mener at Arendalsuka «viser sitt sanne antidemokratiske ansikt» dersom festivalens råd avviser FMIs søknad i tråd med innstillingen fra sekretariatslederen.

Det er ventet at rådet, som ledes av arendalsordfører Robert Cornels Nordli, fatter sitt endelige vedtak i løpet av inneværende uke.