Skutt ned av Vedum: Mener varsler mot toppolitikere i Sp var ren maktkamp

Leder i Oslo Sp, Bjørg Sandkjær. Foto: Harald Klungtveit/Filter Nyheter

Etter at styret i Senterpartiets lokallag på Grünerløkka i Oslo – der flere partitopper er medlemmer – i fjor avlyste et årsmøte noen timer før det skulle avholdes, ble det levert inn flere varsler til partiet mot styret og flere av de sentrale politikerne.

Deriblant mot leder i Oslo Senterparti, Bjørg Sandkjær, som også er statssekretær for bistandsministeren; generalsekretær Knut M. Olsen og tidligere leder i Grünerløkka Sp, Synne Lerhol. Filter Nyheter kjenner ikke innholdet i alle varslene.

Torsdag ble varslene avvist under et sentralstyremøte i Senterpartiet. Samtidig går det enstemmige vedtaket i sentralstyret langt i å slå fast at varslersakene var del av fraksjonsvirksomhet i Oslo Sp – og ikke reelle bekymringsmeldinger.

«Sentralstyret ser på begge disse sakene som del av en politisk uenighet innad i Oslo Senterparti, hvor varslingsinstituttet blir benyttet som virkemiddel. Dette er ikke i tråd med intensjonene i partiets etiske retningslinjer, og sentralstyret ser det ikke som rett å benytte retningslinjene i disse sakene. Sakene ansees avsluttet med denne behandlingen i sentralstyret», heter det i sentralstyrets vedtak.

Under press fra konservative, unge menn

Bakgrunnen for at 2023-møtet ble avlyst var at en konservativ fraksjon med koplinger til europeiske nasjonalistpartiet flere ganger har forsøkt å «kuppe» Senterpartiets lokallag i hovedstaden.

Det har skjedd ved å melde inn en rekke personer – som oftest unge, konservative menn – like før fristen utløper for å få stemmerett på årsmøter, og møte opp mannsterke for å stemme for benkeforslag til styre og andre verv og posisjoner.

Med én stemmes overvekt lyktes fraksjonen for eksempel å vinne de fleste avstemningene på årsmøtet til Vestre Aker Senterparti i januar. Det avlyste årsmøtet i Grünerløkka Sp i fjor var satt opp etter et første årsmøte, der fraksjonen var i flertall, ble underkjent fordi mange av de oppmøtte viste seg å være hjemmehørende i andre bydeler.

Har bakgrunn i konservativ studentforening

Flere av de nyinnmeldte Sp-erene har bakgrunn i en forening for konservative studenter, Faks, og har politiske standpunkter som ifølge ledelsen ikke er forenelige med Senterpartiets grunnverdier. Flere av dem har særlig vært opptatt av innvandring og integrering og stilt seg kritiske til Pride og LHBT-arbeid.

Faks har samarbeidet med stiftelsen Roger Scruton Legacy Foundation, opprettet til minne om den kontroversielle britiske filosofen som det siste tiåret har vært en ideologisk fellesnevner for «nye høyre» i flere europeiske land på grunn av sine tanker om nasjonalfølelse, EUs kollaps og trusselen fra islam. Ifølge The Guardian samarbeider Roger Scruton Legacy Foundation med utdanningsstiftelsen MCC, som er finansiert av ungarske myndighter og regnes som et forsøk på å gi Viktor Orbans verdenssyn større utbredelse.

Faks har også stått bak konferanser om «arkitektur, grønn konservatisme, seksualitet, nasjonal suverenitet og den vestlige sivilisasjon» i samarbeid med den internasjonale tenketanken New Direction og den svenske, nasjonalkonservative tankesmien Oikos.

Koordinert kampanje

Ledelsen i Oslo Sp mener det dreier seg om en koordinert kampanje. Til en viss grad har fraksjonen også lyktes i å få etablerte Sp-ere over på sin side.

Det bedret ikke partiledelsens tillit til fraksjonen da en av lederpersonene, tidligere Faks-leder Petter Kirkeholmen, ifølge Dagens Næringsliv hensatte en kamuflert lyd- og video-opptaker på Senterpartiets hovedkontor i Oslo.

Sp vil foreløpig ikke uttale seg om vedtaket i sentralstyret, men det er ventet en uttalelse fra partiledelsen senere i dag.