Lederen av Stopp islamiseringen av Norge (SIAN), Lars Thorsen,  sitter denne uka på tiltalebenken i Oslo tingrett for det påtalemyndigheten mener er hatefulle ytringer om muslimer.

Men i lunsjpausen i tinghuset under rettssaken mandag, oppsto en ny episode der politiet reagerte på oppførselen til den islamfiendtlige aktivisten.

Det var da et vitne i saken, en politimann fra hatkrimgruppa ved Manglerud politistasjon, hadde vært innom den tomme rettssalen for å snakke med aktor, da han ble gjenkjent av Thorsen ved tinghusets sikkerhetskontroll utenfor.

Ifølge politimannen hadde Thorsen da løftet mobiltelefonen sin mens han filmet eller tok bilder «opp i ansiktet» på politivitnet.

– Han er cirka én til to meter fra meg, og det fremstår som om han filmet meg i ansiktet. Jeg konfronterer ham med dette og spør om han filmer meg. Jeg husker ikke helt hva han svarte på dette, men jeg ga uttrykk for at det ikke var greit. Jeg forklarte at jeg var her som vitne, at jeg var en person som skulle inn og vitne, sa politimannen i retten i ettermiddag.

– Jeg synes det var betenkelig, for jeg vet at medlemmer av gruppa vår tidligere har fått publisitet for den stillingen de har. (Av SIAN, red. anm.) Bilder av dem er lagt ut på internett og manipulert med IS-symboler og spredt, noe jeg selvsagt ikke ønsker. Jeg ble betenkt og oppfattet det som ugreit, utdypet han.

Aktor i hatytring-saken, politiadvokat Andreas Kruszewski, ba retten om å få denne forklaringen protokollert.

– Det er fordi det må vurderes om tiltalte her har motarbeidet en aktør i rettsvesenet. Da må det protokolleres for å sikre bevis, så skal vi vurdere om det skal anmeldes og etterforskes, sier Kruszewski til Filter Nyheter.

Bakteppet for at politimannen opplevde situasjonen som ubehagelig, er at kollegene hans i hatkrimgruppen ved Oslo politidistrikt tidligere har blitt navngitt og avbildet på SIANs nettsted sammen med spesiell ordbruk og virkemidler.

Han viste blant annet til denne bildebruken fra 17. oktober, der hatkrimgruppens leder Monica Lillebakken ble framstilt med det som trolig er en slags parodi på ordet «Allah» på arabisk på uniformslua, samt den islamske trosbekjennelsen på uniformsskjorta:

Politifolkene i gruppa ble i teksten til bildet karakterisert blant annet som tilhengere av sharia og «kulturmarxister», og aktor i rettssaken mot Thorsen og Bråten ble kalt «bøddel».

– Bekymringen jeg tar med meg da er at jeg ikke ønsker at mitt ansikt skal spres på samme måte som det som har skjedd med andre på hatkrimgruppen, sa politivitnet i retten i ettermiddag.

Thorsens forsvarer, advokat Steingrim Wolland, mener det er helt åpenbart at episoden ikke dreide seg om utilbørlig påvirkning av politivitnet, og at aktor kastet bort rettens tid ved å bringe opp episoden under forklaringen til den aktuelle politibetjenten.

– Det var en tjenestemann som etter mine normer har oppført seg utilbørlig mot medtiltalte (Fanny Bråten, red. anm.). De bildene jeg har av ham fra før er så gamle at jeg tenkte var greit med et nytt ett, sa Thorsen selv da advokaten hans spurte ham om situasjonen.


  • På Filter Nyheter finner du ingen annonser, bare grundig journalistikk. Har du lyst til å støtte vårt arbeid, kan du sende Filter-redaksjonen et engangsbeløp via Vipps. Velg «Betal» (den med handlekurven) og tast inn nummeret 514053 (eller søk opp Filter Media). All støtte går til Filters redaksjonelle arbeid.