Samtale på golfbanen utløste PST-etterforskning: Slo alarm om lekkasje fra Forsvarsbygg

Etter at Forsvarsbygg tidligere i høst ble varslet om en antatt lekkasje som «kan skade nasjonale sikkerhetsinteresser», har etaten denne måneden anmeldt saken til Politiets sikkerhetstjeneste (PST). 

Det framgår av et brev fra direktør Thorbjørn Thoresen i Forsvarsbygg som Filter Nyheter har fått innsyn i.

Anmeldelsen ble sendt til PST 4. november

«Forsvarsbygg har fått informasjon om at taushetsbelagt informasjon om et gradert prosjekt har blitt lekket», skriver Thoresen til PST.

På spørsmål fra Filter Nyheter bekrefter PST at saken er under etterforskning.

Hørte om gradert prosjekt fra golfspiller

Opptakten til anmeldelsen er oppsiktsvekkende:

På sensommeren i år var en konsulent tilknyttet Forsvarsbygg på golfbanen med en person som begynte å snakke om et prosjekt som vedkommende ikke burde vite noe om, og som konsulenten visste var underlagt taushetsplikt.

«Forholdet ble kjent ved en tilfeldighet, da en innleid hos Forsvarsbygg spilte golf helgen 21.-22. august 2021 og ble gitt informasjon som han visste var gradert da han selv er autorisert og har signert taushetserklæring hos Forsvarsbygg. (…) Vi vet ikke hvem som har lekket informasjonen da den ble videreformidlet av en tilfeldig golfspiller som omtalte mistenkte som «en kompis», skriver Forsvarsbygg i anmeldelsen til PST.

Forsvarsbygg går ut fra at den aktuelle «kompisen» er en person som «tidligere har vært autorisert og involvert i gradert prosjekt hos Forsvarsbygg».

Informasjon fra prosjektet som golfspilleren refererte fra skal være gradert «Begrenset» eller «Konfidensielt». Det er straffbart å gi graderte opplysninger til utenforstående.

«Usikkerheten rundt hvem mistenkte er, og hva som er lekket og omfang gjør at Forsvarsbygg vil anmelde forholdet da denne type informasjon kan skade nasjonale sikkerhetsinteresser dersom den blir kjent for uvedkommende», heter det i anmeldelsen fra Forsvarsbygg-direktøren.

PST: – Er under etterforskning

11. oktober, lenge før den formelle politianmeldelsen, sendte Forsvarsbygg en gradert rapport til PST som blant annet inneholdt navn på ansatte «som kan ha betydning i saken».

Politiets sikkerhetstjeneste bekrefter at det er startet etterforskning basert på informasjon fra Forsvarsbygg, men vil ikke si noe om innholdet i saken.

– PST har mottatt anmeldelsen og forholdet er nå under etterforskning, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til Filter Nyheter.

Han vil ikke kommentere om noen formelt har status som mistenkt eller siktet i saken.

Forsvarsbygg, som er underlagt Forsvarsdepartementet, drifter, bygger og selger eiendom for forsvarssektoren og er involvert i både bygninger som er helt uten militær betydning i dag – og militæranlegg med svært stor grad av hemmelighold. Forsvarsbyggs leverandører er ofte underlagt strenge krav til sikkerhetsklarering av personell og sikring av data.

Det framgår ikke av anmeldelsen hvilket prosjekt den antatte lekkasjen dreier seg om, og Forsvarsbygg vil ikke uttale seg om saken utover å vise til anmeldelsen.

– Dette er en sak som vi ikke kan gi ytterligere kommentarer til, sier kommunikasjonsdirektør Frode Vik Jensen i Forsvarsbygg til Filter Nyheter.


Nå kan du prøve vårt nye digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.