Oslopolitiet har nå satt i gang en egen etterforskning for å finne ut om noen i det offentlige  bør straffes for manglende helseoppfølging av de tre kvinnene som i fjor høst antas å ha sultet i hjel i samme leilighet på Romsås etter lang tids isolasjon.

Det bekrefter politioverbetjent Erik Dieset ved Seksjon for økonomi- og spesialetterforskning i Oslo politidistrikt overfor Filter Nyheter.

– Politiet har iverksatt etterforskning for å finne ut om de tre kvinnene som ble funnet døde i en leilighet på Romsås fikk forsvarlig helsehjelp i henhold til helsepersonelloven, sier Dieset.

Fylkeslegen anbefalte etterforskning

Det skal mye til for at ansatte i helsevesenet får bøter eller fengsel, men skulle etterforskningen finne alvorlige feil, kan etatene bli ilagt foretaksstraff selv om ingen enkeltpersoner er pekt ut.

Beslutningen om å etterforske mulig mangelfull eller feilaktig behandling fra helsevesenets side, kom etter at politiet nylig rådførte seg med Fylkesmannens helseavdeling.

– På grunn av sakens karakter har vi anbefalt at politiet etterforsker om det dreier seg om forhold som kommer innunder straffelovgivningen, sier fylkeslege Jan Petter Odden til Filter Nyheter.

Blant annet vurderer politiet nå å avhøre ansatte i Oslo kommune.

Skulle de hatt hjelp de ikke fikk?

Det var Mebrak Solomon (69) og hennes døtre Leah Rebiba Woldemariam (28) og Nadia Abdulaziz Adem Ali (35) som 12. oktober 2017 ble funnet døde i leiligheten der de selv skal ha isolert seg fra omverdenen.

I korrespondanse med Oslo kommune som Filter Nyheter har fått innsyn i, framgår det at politiet 18. desember i fjor ba Bydel Grorud om alle journaler som kommunehelsetjenesten måtte ha i sitt system, blant annet innenfor psykisk helse og hjemmetjenester.

«Politiet anfører at det er av sterk samfunnsmessig interesse at alvorlige saker om mistenkelige dødsfall blir oppklart og det antas at den taushetsbelagte informasjonen kan inneholde bevis av betydning for saken. Det antas fra politiet at pasientene ville han ønsket at journalen ble utlevert til politiet for å avklare om dødsfallet skyldes mangelfull eller feilaktig behandling fra helsevesenets side», heter det i et brev fra bydelsdirektør Øystein Eriksen Søreide da kommunen senere besluttet å utlevere opplysninger om de avdøde fra Bestillerkontorets journaler om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Politiet opplyser at de først skal gjennomgå helsejournalene de allerede har fått tilgang til, før de vurderer om også andre journaler og opplysninger må hentes inn.

Journalmaterialet er relevant for å finne ut mer om kvinnenes helsetilstand, hvilken helsehjelp de fikk og eventuelt hvilken helsehjelp de skulle hatt, men ikke fikk. Vi vil deretter vurdere om det skal tas avhør av personer i helsevesenet eller kommunen, sier Dieset.

I en lengre reportasje i november i fjor skrev Filter Nyheter blant annet om hvordan moren i en periode mens døtrene ennå var umyndige, isolerte seg som følge av psykisk sykdom. Dette ble beskrevet av blant andre barnevernet og Oslo tingrett før døtrene ble myndige.

Filter Nyheter har tidligere skrevet at politiet knytter historikken med psykisk sykdom til den økende graden av isolasjon i familien de siste årene. Ingen  av kvinnene slo alarm til noen utenfor leiligheten, selv da den fysiske tilstanden deres gradvis ble livstruende.

Yohannes Woldemariam har alltid med seg bildet av datteren Leah Rebiba, som døde på Romsås høsten 2017. Tora Lind Berg

– Ikke funnet noen kobling til bydelens håndtering

– Når noe så tragisk inntreffer er det naturlig at alle sider belyses og at alle instanser prøver å finne ut hva som har skjedd og hva som eventuelt har gått galt. Jeg har tillit til at politiet gjør en grundig jobb, sier bydelsdirektør Øystein Eriksen Søreide til Filter Nyheter.

Bydelsdirektøren opplyser at det (utover etterforskningen) ikke pågår noen granskning i kommunen per i dag, og viser til at bydel Grorud rett etter hendelsen ba alle tjenesteområdene undersøke i hvilken grad kvinnene var i kommunale registre og hva slags kontakt de hadde hatt med bydelen.

Vi har ikke funnet noen kobling mellom det som har skjedd og hvordan bydelen har håndtert relasjonene, men jeg kan ikke avvise at vi i dag kan si at ting burde vært gjort annerledes tidligere. I den grad man noterer seg noen læringspunkter så gjør man det, men jeg kan ikke kommentere det, for da er vi inne på det taushetsbelagte området, sier Søreide.

Han gjentar at det ikke var noen kommunale tjenester i bildet på dødstidspunktet utover at kvinnene bodde i en kommunal leilighet, men vil ikke kommentere hvilke tjenester de tidligere har vært i kontakt med.

– Har dere vurdert å få eksterne til å gjennomgå kommunens rolle?

– Når politiet er inne i dette er det en tilstrekkelig ekstern instans for å få belyst saken på en på god måte. Vi opplever at vår egen gjennomgang ga de svarene vi trengte i utgangspunktet og har ikke sett behov for en ytterligere ekstern evaluering. Men vi er helt åpne for at det kan komme noe i politiets rapport vi kan ta lærdom fra, sier bydelsdirektøren til Filter Nyheter.

Fylkeslegen opplyser at tilsynsmyndighetene etter alt å dømme vil avvente sine undersøkelser av Romsås-dødsfallene til politietterforskningen er ferdig.

Filter Nyheter var torsdag i kontakt med Yohannes Woldemariam, faren til avdøde Rebiba. Han er positiv til at politiet etterforsker alle sider av saken, men hadde ikke anledning til å gi ytterligere kommentarer.