Nyhetsbrev 21. oktober: Forklarte hyttekjøp med «sikkerhetskurs»

God dag! 

 

BRUKTE BISTANDSPENGER PÅ HYTTE: Den lille analyseforeningen Rhipto brukte i 2019 bistandsmidler fra Utenriksdepartementet til å kjøpe en hytte i Nord-Torpa ved Lillehammer for 3,8 millioner kroner. Det kommer frem av dokumenter som Filter Nyheter har fått innsyn i. Direktør i foreningen, Christian Nellemannforklarer i et brev til UD i april i år at hytten ligger «i et område egnet til sikkerhetstrening for både ansatte og personell fra utlandet, operasjonell planlegging og lagring». I et formelt varsel skriver en PwC-revisor at hyttekjøpet er «brudd på avtale med tilskuddsgiver».
     I begynnelsen av oktober kunne Filter Nyheter avsløre at Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet har satt i gang full granskning av tilskudd på til sammen 56,9 millioner kroner som de har utbetalt til Rhipto fra 2014 og til i år. Foreningen har mottatt tilskudd for å levere analyser og «etterretning» til FN, Interpol og andre internasjonale samarbeidspartnere om alt fra forestående terrorangrep i Tunisia til avskoging i Peru. I rapporteringen til departementene har Nellemann hele tiden bedyret at foreningen er «non-profit» og går uten noen form for overskudd. Les vår nyeste artikkel om avsløringene her.


KOLLISJONSKURS: Støre-regjeringens uttalte ønske om å gjøre Norge til observatør i arbeidet med en traktat om atomvåpenforbud, er «ikke veien å gå», ifølge NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg. Norge er foreløpig det eneste landet i forsvarsalliansen som har varslet deltagelse på et FN-ledet startpartsmøte mellom landene som har bundet seg til traktaten. Politikken rundt dette er nedfelt i Hurdalsplattformen, noe amerikanske myndigheter tidligere har reagert på. Nå bekrefter Stoltenberg at dette trolig vil bli tema når forsvarsministrene i NATO møtes i Brussel torsdag og fredag denne uka. Forsvarsminister Odd Roger Enoksen understreker at Norge ikke har tenkt å signere noen avtale: – Vi står fullt og fast bak NATOs linje (…) Vi vil lytte og se hva som skjer innenfor traktatarbeidet, sier han til VG.
 

FORBEDRINGSPOTENSIALE: Dagens Næringsliv har satt søkelys på tre norske konsulenter i PR-byrået Gambit H+K som i høst har jobbet for det autoritære regimet Saudi-Arabia. Selskapets Stavanger-sjef Henrik Arnestad Salthe og seniorrådgiver Ragnvald Nærø har også lagt ut rosende omtale på Facebook om Saudi-Arabia under sine Riyadh-opphold. «Fascinerende land som foreløpig er veldig mye bedre enn sitt rykte», kunne Salthe melde i august, mens Nærø hyller buytviklingen i hovedstaden og skriver at: «People are nice, food is excellent – However no miniskirts…., no beer, no wine, which actually is good :)» . Salthe har senere vedgått at Saudi-Arabia «har forbedringspotensiale på menneskerettigheter», men vil ikke uttale seg til DN.
     Saudia-Arabia bruker hvert år milliardbeløp på pr-tjenester, ifølge Amnesty. – Konsulenter som tar slike oppdrag for de saudiske myndighetene er med på å bidra til at mennesker som beordrer drap, mishandling og fengsling av uskyldige, fremstår som statsmenn verdt respekt, sier Amnesty-sjef i Norge, John Peder Egenæs, til DN.


KREFTSTUDIE STANSET: Flere pasienter kan ha utviklet spredning av kreft mens de var med i et såkalt «vente-og-se» forskningsprosjekt, skriver Aftenposten. Målet med den norske studien «Norwait», som ble stanset i november i fjor, var å finne ut om det er nok for endetarmskreft-pasienter med de minst farlige svulstene å få stråling, heller enn en utlagt tarm og eventuelle skader av omfattende kirurgi. Nå viser det seg at noen av pasientene kan ha blitt sykere fordi de deltok i studien, enn de ville blitt med en operasjon. 
     Alle de syv norske universitetssykehusene deltok i prosjektet, men på Haukeland sykehus i Bergen tok de imidlertid med flere pasienter enn de andre. Haukeland tok også med pasienter de ikke hadde tatt «endeskopi-bilder» av på forhånd, begrunnet med at utstyret på sykehuset ikke fungerte teknisk bra nok. I stedet fikk pasientene en undersøkelse av to leger som avgjorde hvem som ble tatt med, noe som var et brudd på protokollen i studien. Ti pasienter fikk spredning til andre organer. 
     Bjørn Nedrebø, avdelingssjef for gastrokirurgisk avdeling på Haukeland, beklager overfor Aftenposten og sier de innser at de burde ha trukket seg fra studien da de ikke hadde gode nok bilder. 


Med vennlig hilsen, 
Redaksjonen i Filter Nyheter