Nyhetsbrev 12. oktober: Klimafelle for Støre-regjeringen

God ettermiddag!

RAMMER BREDT: Minst 85 prosent av jordas befolkning har allerede blitt rammet av værhendelser som har blitt mer ekstreme på grunn av menneskeskapte klimaforandringer, anslår en ny studie fra Tyskland publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature Climate Change. Forskerne brukte maskinlæring til å identifisere rundt 100 000 studier der værhendelser som flom, varmebølger og avlingssvikt kunne knyttes til endringer i temperatur og nedbør forårsaket av fossile utslipp. Resultatene viste at fire femdeler av jordas landområder, der 85 prosent av verdens befolkning bor, kan være påvirket av menneskeskapt global oppvarming. Solide indikasjoner på at de klimarelaterte værhendelsene var menneskeskapte forekom dobbelt så ofte i høyinntektsland sammenliknet med lavinntektsland, ifølge studien.

FILTER AVSLØRER: Det lille analyseforetaket Rhipto, som er under tilsyn i Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet for mulig misbruk av tilskuddsmidler, kjøpte i 2019 en fjellhytte i Nord-Torpa mellom Lillehammer og Valdres. Ifølge grunnboken betalte Rhipto 3,8 millioner kroner for fritidseiendommen. Hyttekjøpet skjedde samme år som «non-profit»-foreningen fikk utbetalt 13,6 millioner kroner i tilskudd fra UD og KLD, og etter prosjektregnskaper og annen rapportering hadde etterlatt inntrykk av at Rhipto har gått i null i lang tid. I september i år, midt i departementenes granskning og krav om tilbakebetaling av flere millioner kroner, ble det tinglyst pant i den aktuelle hytta hos DNB for fire millioner kroner.
    Torsdag i forrige uke sendte Filter Nyheter flere spørsmål til Christian Nellemann og Rune Henriksen i Rhipto om hyttekjøpet, blant annet om hva som var formålet, hvilke midler som ble brukt, hvem andre enn Christian Nellemann som har disponert hytta, i hvilken grad de statlige tilskuddene er berørt og hvorfor hytta nylig ble pantsatt. Ingen av spørsmålene har blitt besvart. Les hele artikkelen her!

  • Vi jobber med flere artikler om Rhipto og tilskuddsforvaltningen i departementene. Har du innspill? Send meg en e-post eller melding til 412 15 090 (gjerne via Signal).


KLIMASKVIS: Det er altså offisielt: «Jeg vil råde Hans Majestet Kongen til å henvende seg til lederen for Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, da han er statsministerkandidat for de to partiene som er beredt til å danne regjering», sa statsminister Erna Solberg da hun kunngjorde regjeringens avskjedssøknad etter framleggelsen av statsbudsjettet i dag. I ettermiddag var Jonas Gahr Støre i audiens hos kong Harald og fikk det formelle oppdraget med å danne regjering.
    I selve statsbudsjettet er det økningen av CO2-avgiften med 28 prosent som er mest spennende. Blant andre Aftenposten påpeker at den avtroppende regjeringen foreslår å øke bensinprisene mer enn det Ap og Sp har gått til valg på. Senterpartiet kan konfronteres med tidligere uttalelser om at pumpeprisen ikke skal opp, samtidig som Ap vil bli angrepet fra klimapartiene hvis effekten av avgiftsøkningen blir svekket av kompensasjoner.
 FJERNER HRS – MED MER: Den avtroppende regjeringen holder sitt løfte om å fjerne pengestøtten på 1,8 millioner kroner til islamfiendtlige Human Rights Service (HRS) i forslaget til statsbudsjett. Men forslaget kommer også med en større endring i tilskuddsordningen «Nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet», som HRS var del av for inntil få år siden: Den skal bli søknadsbasert, ifølge forslaget. I praksis betyr dette at de 14 organisasjonene som i dag mottar en årlig sum over statsbudsjettet – for eksempel Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), Minotenk og Antirasistisk senter – må søke om penger hvert andre eller fjerde år. Den søknadsbaserte ordningen vil også åpne for at organisasjoner som har «konkrete planer» om å utvide til et «nasjonalt ressursmiljø» kan søke midler fra potten på totalt 40,8 millioner kroner «dersom dei dekker eit tematisk behov». Etter det Filter Nyheter forstår kom den foreslåtte omleggingen som en overraskelse på enkelte av tilskuddsmottakerne. (Med nytt stortingsflertall og ny regjering ligger det selvsagt an til at det foreslåtte statsbudsjettet kan bli endret på flere områder før det vedtas.)

KULLKRISE I INDIA: Tomme kullagre kan føre til strømbrudd i flere av Indias delstater og hovedstaden New DehliIfølge myndighetene står 80 prosent av landets kullkraftverk i fare for å gå tom for kull innen fem dager. Enkelte delstater har gjennomført planlagte strømbrudd til protester fra innbyggerne, som blir bedt om å spare på strømbruken.  
    Ifølge enkelte eksperter The Guardian har snakket med, kommer kullmangelen av dårlig planlegging og lagring. I tillegg har etterspørselen etter elektrisitet steget bratt mens fornybar energi-prosjekter ikke har kommet like raskt i gang. India baserer for øyeblikket 70 prosent av strømproduksjonen i landet på kullkraftverk og har planer om å øke kullproduksjonen med 1 milliard tonn innen 2024. Enkelte mener myndighetene nå bruker den akutte strømmangelen som påskudd for å øke kullproduksjonen ytterligere. 
Ha en fortsatt fin dag!

Med vennlig hilsen,

Harald S. Klungtveit
Redaktør i Filter Nyheter