Norske borgere ute av Gaza – israelske soldater inne i Shiva-sykehuset

Israelske styrker utenfor Shiva-sykehuset i Gaza. Foto: IDF

De første norske borgerne som har sluppet ut av Gaza siden krigen startet for førti dager siden, er bekreftet ankommet på egyptisk side av Rafah-grensepasseringen. Utenriksdepartementet meldte i natt at 51 norske statsborgere eller personer med tilknytning til Norge var satt på lista over personer som er klarert for å få forlate det Hamas-styrte palestinske territoriet. Mange av dem var barn (NRK gjorde tidligere i dag et intervju med en barnefamilie på ferie fra Rogaland som var blant de heldige). UD har gjort klart at det ikke nødvendigvis er tilrådelig for alle som føres opp på evakueringslista å faktisk møte opp ved grenseovergangen, da all reising inne i Gaza er forbundet med livsfare. 

Det er sterke internasjonale reaksjoner på at israelske soldater har tatt seg inn i det beleirede Shifa-sykehuset på Gaza – FN uttrykker forferdelse og Verdens helseorganisasjon (WHO) er «ekstremt bekymret» etter å ha mistet kontakten med sitt personell på stedet. Israel sier ifølge Reuters at soldatene har kommet over uspesifiserte våpen og  «terrorinfrastruktur» og at ingen pasienter eller helsepersonell er kommet til skade. 


INNRØMMER UKRAINSK AVANSEMENT: For første gang innrømmet Russland i dag at «små grupper» ukrainske soldater har greid å krysse Dnipro-elven og etablert stillinger på russisk-holdt territorium, skriver Deutsche Welle. Innrømmelsen kommer fra Vladimir Saldo, Kremls innsatte guvernør i den russisk-kontrollerte delen av Kherson. Saldo la imidlertid til at han hadde «førstehåndsinformasjon» om at russiske styrker hadde lokalisert de ukrainske soldatene og bombarderte dem med skyts, slik at de trolig snart var utslettet. 

Samtidig uttalte Ukraina tirsdag at ukrainske tropper har sikret fotfeste på den russisk-okkuperte elvebredden i øst. Det vil i så fall kunne åpne for nye ukrainske angrepslinjer mot Krym. Det ukrainske forsvaret sier de forsøker å tvinge russiske tropper tilbake langs Dnipro-elven i søndre Kherson og har bedt om operasjonell «stillhet» langs det de beskriver som en «relativt bølgende» frontlinje.


Nå går novembernummeret av Filter i trykken! Bestill et abonnement nå (100,- pr måned, ingen binding) for å få 48 sider fersk Filter-journalistikk presentert på den mest eksklusive og brukervennlige av alle plattformer – papir.

I bladet får du blant annet våre intervjuer med israelere som står i opposisjon til landets krig mot Gaza, selv om de ble direkte berørt av terroraksjonen 7. oktober.


KOBLER TIDLIGERE CHELSEA-EIER TIL PUTIN: Lekkede dokumenter fra graveprosjektet Cypros Confidential viser at tidligere Chelsea-eier Roman Abramovitsj kan ha hatt langt tettere økonomiske koblinger til Russlands president Vladimir Putin enn hva som tidligere er dokumentert. Konkret er det avdekket en hemmelig aksjeavtale knyttet til et svært lønnsomt russisk reklameselskap, Video International, som fikk kjøpe aksjer for langt mindre enn hva aksjene så ut til å være verdt. Dette fra en Abramovitsj-tilknyttet stiftelse til to menn i Video International som BBC omtaler som «Putins lommebøker» (fordi de skal ha holdt på Putins formuer). De to mennene, Sergej Roldugin og Aleksandr Plekhov, mottok millioner av dollar i utbytte av aksjehandlene. Abramovitsj har nektet for alle økonomiske koblinger til Putin og saksøkt en forfatter som skrev at Abramovitsj kjøpte Chelsea på oppfordring fra presidenten. 

Samtidig med Putin-koblingene skriver The Guardian at Chelsea kan ha brutt reglene for såkalt økonomisk fair play under perioden Chelsea vant flere medaljer, som flere omtaler som «Roman-empire». Konsekvensen kan være poengtrekk og bøter. 


STANSER SUNAKS DEPORTASJONER: Storbritannias Høyesterett har avslått den britiske regjeringens anke av en tidligere rettsavgjørelse mot planene om å deportere såkalt irregulære asylsøkere (alle som kommer uten formell godkjennelse) til Rwanda. Med det knuses et sentralt valgløfte for Tory-partiet, der drømmen om å simpelthen sette båtflyktninger på et fly til Sentral-Afrika og la dem bli der til asylsøknaden er formalisert og behandlet har levd under de tre siste statsministrene. I fjor sommer ble den første flyvningen stanset halvannen time før avgang av en avgjørelse i menneskerettighetsdomstolen gjeldende en enkeltperson, men i etterkant har britisk rett slått fast at faren for at asylsøkerne ender tilbake i hjemlandet før de har fått en rettferdig prosess er så stor at ordningen er i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. 

Å avslutte Storbritannias tilslutning til denne blir etter alt å dømme en ny kampsak for den mest konservative fløyen i parlamentet og den nye hodepinen for statsminister Rishi Sunak, melder blant andre Sky News.


FIKK FORSVARLIG HELSEHJELP: Den gravide kvinnen som døde på Sykehuset Levanger 29. januar i år, fikk forsvarlig helsehjelp, konkluderer Helsetilsynet. Med det er tilsynssaken mot Helse Nord-Trøndelag avsluttet. Kvinnen døde mens hun var innlagt på sykehuset i forbindelse med svangerskapet. I forkant av dødsfallet ble det bekreftet at det ufødte barnet var dødt. Politiet åpnet etterforskning av dødsfallet, der sykehuset hadde status som mistenkt, men mistanken ble svekket etter at obduksjonsrapporten ble lagt fram i sommer. Etterforskningen er nå avsluttet, men statsadvokaten skal gjøre en endelig vurdering. Politiet har ikke uttalt seg om hva dødsårsaken var. Det var Innherred som først omtalte nyheten.