I sommer gir Filter halvparten av årsabonnementsinntektene til Russlands modigste journalister

Foto: AP/NTB

Årets spesialutgave av Filter-magasinet kommer i juli og er i sin helhet viet Russlands andre stemmer – tekster fra russere som står opp mot Vladimir Putins undertrykkelse og krigen i Ukraina.

Samtidig donerer vi halvparten av inntektene fra nye årsabonnementer i juni og juli til Mediazona, en av de få uavhengige redaksjonene som fortsatt driver kritisk, granskende journalistikk i Russland.

Det gjør Mediazona med fare for både journalistene selv, deres familier, kildene og leserne.

– Både Mediazona som publikasjon og flere av våre journalister og redaktører er klassifisert som «utenlandske agenter» og underlagt en mengde regler vi risikerer å bli straffeforfulgt, bøtelagt og i ytterste konsekvens fengslet for å bryte, sier en av avisas redaktører til Filter Nyheter.

– Å lese og donere penger til Mediazona er ikke eksplisitt forbudt per i dag, men nye lover kommer stadig til, og alle som for eksempel deler saker om Butsja eller andre russiske grusomheter i Ukraina står i fare for å bli straffeforfulgt for å spre «fakes» eller for å diskreditere den russiske hæren, sier han.

Slår hardt ned på fri journalistikk

Redaktøren ønsker ikke at vi publiserer verken navn, bilde eller hvor han befinner seg – selv om han tilhører den delen av redaksjonen som ikke lenger oppholder seg på russisk jord. Årsaken er at han fortsatt har familie i hjemlandet.

Å drive journalistikk i Russland har aldri vært verken enkelt eller risikofritt, men under Putin-regimet har det gradvis blitt farligere. Etter annekteringen av Krym i 2014 og fullskalainvasjonen av Ukraina i fjor ble den frie informasjonsflyten slått særlig hardt ned på.

I dag er Russland et av landene i verden der pressefriheten står aller svakest, ifølge indeksen til organisasjonen Reportere uten grenser. Praktisk talt alle medier som ikke simpelthen etterplaprer myndighetene er sperret for russiske nettbrukere.

– Resultatet er at det russiske folk er frarøvet objektiv informasjon om det som skjer i landet deres, i Ukraina og i resten av verden. Det eneste massene har tilgang på er statsmediene, som ikke kan beskrives som noe annet enn forferdelige, sier Mediazona-redaktøren.

– Disse mediene serverer utelukkende propaganda og vrir på alle fakta slik at de rettferdiggjør myndighetenes vold og kriminalitet og fyrer opp en forskrudd form for patriotisme. Det er virkelig stygt, sier han.

Et lyspunkt er at stadig flere russere oppdager muligheten til å lese aviser som Mediazona ved hjelp av speilsider og virtuelle private nettverk (VPN). Og tar sjansen på å gjøre det.

For dem leverer Mediazona fortsatt på det avisen ble grunnlagt for av Pussy Riot-aktivistene Maria Alyokhina og Nadezjda Tolokonnikova i 2014: Å rette et kritisk blikk på det russiske rettsvesenet, dekke rettssakene mot politiske fanger og overvåke forskjellige statistiske indikatorer på statlig russisk undertrykkelse.

Kartlegger krigstap og oversetter kvalitetsjournalistikk fra Vesten

Nå jobber de i tillegg med et omfattende prosjekt der de i samarbeid med den russiske BBC-redaksjonen kartlegger russiske tap i Ukraina-krigen. Sosiale medier, åpne databaser og informasjon fra krematorier og gravsteder gjennomsøkes systematisk på dugnadsbasis av et nettverk av frivillige.

Redaksjonen dobbeltsjekker om de omkomne faktisk tjenestegjorde i militæret og var sendt til fronten, og oppdaterer ukentlig en verifisert database som nå nærmer seg 30 000 navn.

Mediazona har dessuten inngått avtaler med vestlige medier som The Economist, The Atlantic og The New Yorker, oversetter artikler herfra om Ukraina-krigen til russisk og publiserer dem på sine nettsider.


– Slik kan vi tilby russere et bredere perspektiv på det som foregår, sier redaktøren.

Siden 2022 har Mediazona konsekvent avvist å følge påleggene russiske myndigheter har gitt medier og privatpersoner som er stemplet som «utenlandske agenter».

Å merke artikler «produsert av utenlandske agenter», var et tålbart kompromiss en stund. Etter fullskalainvasjonen av Ukraina i fjor kom det blant annet krav om at det som skjedde konsekvent måtte omtales som «militær spesialoperasjon». Da tok redaksjonen et veivalg:


– Vi er nødt til å kalle en krig for en krig, sier redaktøren.

Årets spesialutgave av Filter Nyheters papirmagasin er i sin helhet viet russiske dissidentstemmer. I tillegg går halvparten av inntektene fra nye årsabonnement til MediaZona. Bladet, som kommer i juli, får du bare ved å tegne abonnement (kan avsluttes når som helst). Klikk her for å tegne abonnement!