Takket være måten vi skattlegger bilbruk i byene på i dette landet, står norske fylke- og kommunestyrer i fare for å få et betydelig innslag av et helt nytt parti etter høstens valg: Folkeaksjonen nei til bompenger (FNB).

Om disse politikerne vet vi en ting: De er veldig imot bompenger. Når det gjelder alt det andre en folkevalgt lokalpolitiker må ta stilling til i løpet av en fireårsperiode, er FNB-erne uskrevne blad.

I et forsøk på å lære dem bedre å kjenne har Filter Nyheter dermed oppfordret FNB-topper i forskjellige deler av landet om å avsløre hva de personlig svarer i NRKs valgomat. Tidligere har vi hørt fra partistifter Frode Myrhol i Stavanger og Bjørn Revil (52) i Oslo.