Eikrem meldte to av NTNUs pc-er stjålet etter Facebook-avsløring

I slutten av februar avslørte Filter Nyheter at førsteamanuensis Øyvind Eikrem ved NTNU over tid hadde benyttet en anonymisert Facebook-konto til å hisse opp rasistiske nettdebatter.

Eikrem avviste den gang å stå bak den aktuelle kontoen, samtidig som han karakteriserte den som en mulig «humorprofil». Han har også hevdet at en bekjent av ham står bak (se lenger ned).

NTNU engasjerte i mars advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig til å gjennomføre en såkalt faktaundersøkelse i saken. Målet var å finne ut om Eikrem hadde benyttet universitetets datautstyr eller IKT-infrastruktur til å spre fremmedfiendtlige holdninger.

Men undersøkelsene har tatt lang tid. Nå beskriver NTNU noe av årsaken som at Eikrem for en tid tilbake meldte begge sine to jobb-pc-er stjålet.

Advokatfirmaet har dermed ikke hatt tilgang til datamaskinene, som tilhører NTNU.

«Fikk beskjed fra Eikrem om at pc-ene var stjålet»

Opplysningene om at Eikrem har meldt to av NTNUs pc-er stjålet, kom onsdag denne uka fram i en melding stilet til ansatte ved Institutt for sosialt arbeid (ISA) og publisert på universitetets interne nettside.

Her skriver konstituert dekan Tine Arntzen Hestbek at undersøkelsene i Eikrem-saken «har tatt mye lengre tid enn vi forutså» og at «det er flere grunner til dette»:

«Blant annet har de tekniske undersøkelsene blitt vanskeliggjort av at vi ikke har hatt tilgang til Øyvind Eikrems to jobb-pcer, som han har fått tildelt av NTNU. For en tid tilbake fikk vi beskjed fra Eikrem om at pc-ene var blitt stjålet», skriver dekanen.

«For SVW (Simonsen Vogt Wiig, red. anm.) har det også vist seg vanskelig å få avholdt nødvendige møter med både Eikrem og med enkelte andre personer som antas å ha informasjon i saken», heter det videre.

Etter det Filter Nyheter forstår har det ennå ikke blitt gjennomført et møte mellom Eikrem og NTNU eller advokatkontoret om saken.

Førsteamanuensis Øyvind Eikrem ved NTNU.

Eikrem: «Taushetsbelagte opplysninger» på intranettet

Det er advokat Marianne Kartum som leder undersøkelsene ved Simonsen Vogt Wiig. Hun skriver i en tekstmelding til Filter Nyheter at hun ikke kan kommentere saken.

Konstituert dekan Tine Arntzen Hestbek skriver følgende i en e-post: «Jeg har ikke noen kommentarer ut over det som står i den interne meldingen til ansatte ved ISA».

Filter Nyheter kontaktet onsdag kveld Eikrems advokat Torfinn Svanem med spørsmål om å kommentere opplysningene om datamaskinene, samt at det ennå ikke er gjennomført noen møter med NTNU om saken. Henvendelsen ble ikke besvart. En e-post og tekstmelding til Øyvind Eikrem torsdag morgen har så langt ikke blitt besvart.

Overfor universitetsavisen Khrono gir Eikrem uttrykk for at han mener NTNU ikke hadde lov til å gi informasjonen til de ansatte:

– Med stor undring registrerer jeg at NTNU nå for tredje gang har lagt ut en detaljert melding som omhandler meg på Innsida. De omtaler saken selv paradoksalt nok som «en personalsak». Den informasjonen som NTNU gir ut handler egentlig om at de tydeligvis får et større og større forklaringsproblem, og de vil droppe taushetsbelagte opplysninger både på arbeidsplassen min og i offentligheten for å bygge opinion for sine handlemåter, Det gir meg intet annet valg enn å enda en gang å klage NTNU inn for Datatilsynet med bakgrunn i disse tre meldingene. Ut over dette har jeg ingen kommentar til alle de påståtte detaljene og at jeg avventer klagebehandling fra Sivilombudsmannen og Datatilsynet i de andre sakene.

I slutten av juli hevdet Eikrem i et intervju med Khrono at en bekjent av ham har erkjent å stå bak den rasistiske nettaktiviteten. Vedkommende skal i februar ha skrevet under på et dokument om at han står bak.

Filter Nyheter spurte i juli Eikrem og hans advokat om de kunne videreformidle vedkommendes kontaktinformasjon, og om hvilken informasjon NTNU hadde fått om personen. Advokat Svanem svarte «ingen kommentar». En henvendelse fra Filter Nyheter til Svanem med spørsmål om de ville gi kommentarer om fremstillingen av at en annen person sto bak, ble ikke besvart.

NTNU: Ba «gjentatte ganger over tid» om at Eikrem leverte pc-ene

Da arbeidsgiveren etter Filter Nyheters avsløring ba om innsyn i Eikrems e-postkasse og annet elektronisk lagret materiale, sendte Eikrem en klage til Datatilsynet. I et tilsvar fra organisasjonsdirektør Ida Munkeby ved NTNU sendt Datatilsynet 5. juli (brevet ble gjengitt i Khrono), beskriver hun også problemene med å i det hele tatt få tak i jobb-pc-ene Eikrem disponerte:

«Eikrem har per dags dato ikke stilt til samtale i forbindelse med faktaundersøkelsen. Endelig nevnes at NTNU gjentatte ganger over tid ba Eikrem om å innlevere de to datamaskiner han disponerer, og som eies av NTNU. Påleggene ble ikke etterkommet. Eikrem opplyste 8. mai at begge datamaskinene han disponerer er stjålet».  

Den 6. juli var det planlagt et innsyn i førsteamanuensisens jobb-e-post og hjemmeområde på NTNUs servere i regi av konsulentselskapet KPMG. Det har ikke lykkes Filter Nyheter å få klarhet i om dette innsynet ble gjennomført.

I meldingen på NTNUs interne nettsider denne uka, skriver konstituert dekan Tine Arntzen Hestbek at NTNU ikke er kjent med hvilken informasjon advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig så langt har innhentet. «Arbeidsgiver har ikke gjort seg opp noen mening på forhånd om påstandene i Filter Nyheter er sanne», heter det videre.

Eikrem klaget i slutten av juli Filter Nyheter til Pressens faglige utvalg (PFU) for brudd på ni punkter i Vær varsom-plakaten i forbindelse med omtalen av den anonyme Facebook-aktiviteten.

Eikrem mener blant annet at Filter Nyheter har vært for lite kritisk i valg av kilder og at faktakontrollen er for dårlig.

Eikrem har også anklaget NTNU for forfølgelse i et brev til Sivilombudsmannen. Her hevder Eikrem at han er utsatt for et forsøk fra kolleger og ledere ved instituttet på «å skitne til en politisk motstander», ifølge Universitetsavisa.


Nå kan du prøve vårt nye digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.