Også USA står overfor en helsemessig katastrofe som potensielt vil få enorme konsekvenser for svært mange innbyggere.

De siste tallene viser at 14 372 mennesker per i dag er bekreftet smittet av koronaviruset i USA, mens 218 er døde – og kurven stiger rett til værs.

Noe av årsaken kan være at Donald Trump i snart to måneder har møtt epidemien med lite kunnskap, høy selvtillit og sviktende tiltak. Når det i løpet av kort tid går opp for amerikanerne at Trump har latt dem i stikken, betyr det slutten for hans tid som president, spår gjestekommentator Pete Wehner i The Atlantic.

Wehner er republikaner, men har i lang tid vært kritisk til Trumps «giftige kombinasjon av uvitenhet, følelsesmessige ustabilitet, demagogi, selvsentrisme og hevngjerrighet».