Derfor trenger du ikke å hyperventilere over Putins splitter nye atomvåpen

På første dag i vårens første måned holdt Russlands president Vladimir Putin sin 15. tale om «rikets tilstand». Der snakket han om barnehager og han svingte innom Russlands økonomiske krise, men internasjonalt var det noe helt annet som fikk oppmerksomhet. Putin avslørte en rekke nye våpen med egenskaper som «foreløpig er enestående i verden». De viktigste:

  • Svært raske og manøvrerbare kryssermissiler med «ubegrenset rekkevidde».
  • Svært raske, langtrekkende og dyptgående undervannsdroner som er vanskelige å detektere.
  • En video av Russlands kjente atomvåpen Sarmat (av nato kalt Satan) som angriper Florida.
Skjermdumper fra videoen som viser russisk angrep på det som ser ut til å være Florida i USA.

Putin kritiserte USA sterkt for å ha brutt avtalen om å begrense rakettskjold for å beskytte områder mot atomraketter, kalt ABM-avtalen (Anti Ballistic Missile Treaty) fra 1972 ved å bygge opp rakettskjold i Arktis og i Øst-Europa. Han mener Russland ikke har annet valg enn å svare på denne måten, og at intensjonen er «å bevare verdensfreden».

— Jeg håper våre nye våpen vil være vår garanti. I fremtiden vil det ikke være noen begrensning på våre multi-stridshode-missiler. Det kan nå Arktis og Antarktis, og gå gjennom hvilket som helst anti-missil-forsvar, sa Putin i talen.

Kremls statskanal Russia Today (RT) har lagt ut hele talen med engelsk oversettelse. Bare interessert i våpnene? Spol 1 time og 15 minutter ut i videoen:

Tor Bukkvoll forsker på militær utvikling og våpenpolitikk i Russland for Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Vi har stilt han 11 spørsmål om hva nyhetene om Putins nye våpen betyr for oss.

Tor Bukkvoll, forsker ved FFI.

— Hva er det mest oppsiktsvekkende eller unike med nyhetene om russernes nye våpen som ble annonsert i Putins tale?

— Når det gjelder selve våpnene, så er det ikke så voldsomt store nyheter. Det han sa i denne talen har vært skrevet om før, men det har kanskje ikke nådd de store overskriftene. Vi vet at Russland jobber med å modernisere sine atomvåpen slik USA gjør det. Det spesifikke tekniske Putin nevnte i talen har man visst at Russland jobber med. Slik sett er ikke det så oppsiktsvekkende. Det som er litt oppsiktsvekkende er det voldsomme fokuset dette fikk i talen. Dette er en tale som skal handle om rikets tilstand i sin alminnelighet. Han brukte 40 minutter av den 1,5 timer lange talen på våpenproduksjon, så det var voldsomt, og mer enn han har gjort før. Så kan man spekulere i hvorfor han gjorde det, og det er to ting: Det ene er å skremme Vesten og USA, og sende et budskap om «ikke prøv dere på oss, vi klarer å forsvare oss». Det andre er at dette er den siste «state of the union»-talen før valget i mars, så det har et valg-aspekt over seg. Når han velger å fokusere på våpen tror jeg det skyldes at han har et behov for å vise til noe han har fått til i sin siste periode. Økonomien er ikke noe å vise til, den har stagnert. Det er mine antagelser og inntrykk.

— Putin knyttet våpen-utviklingen opp mot vestlige sanksjoner mot Russland, ganske direkte, egentlig?

— Ja, han sa i talen «dere har ikke hørt på oss før, kanskje dere hører på oss nå». De føler seg til dels ignorert, i alle fall at deres synspunkter i verdenspolitikken ikke blir tatt hensyn til. De ser sanksjonene (på grunn av den russiske militære innblandingen i Øst-Ukraina) som et utslag av det, man tar ikke hensyn til Russland slik man burde. Derfor må Russland sette seg i respekt, sånn at andre land tar hensyn til dem.

— Våpnene i talen ble omtalt både som nye atomvåpen og atom-drevne kryssermissiler. Er det implisitt at alle disse kan ha et atomstridshode påmontert?

— Det kan man bytte ut, rett og slett. Du kan sette opp et atomstridshode eller et konvensjonelt stridshode på samme type missil, alt ettersom hva du skal skyte på og hva du skal oppnå, egentlig. På ballistiske, strategiske atomvåpen er det ofte ett missil med mange stridshoder. På vei ned mot målet skytes disse ut slik at det kommer mange ned samtidig. Det gjør det mye vanskeligere å stoppe, fordi det blir mye mer å skyte på. Kryssermissiler kan ha både konvensjonelt stridshode og atomstridshode.

Skjermdump fra Putins video som viser det nye, raske, lavtflygende og sterkt manøvrerbare kryssermissilet.

 

— Har de en vei å gå før de kan bruke det?

— Jeg tror nok dette kan bli operasjonelt ganske fort, og tildels er det.

— Er russerne et hestehode foran Vesten på disse våpensystemene nå?

— Nei, jeg tror ikke de er et hestehode foran, men de er nok på linje med Vesten. Når det kommer til atomvåpen, så har de allerede så mye at det holder til å utslette menneskeheten én gang, så det spørs om man trenger å gjøre det enda mer. Det som er slående med dette er at Putin framstiller det som at «nå har vi laget våpen som dere ikke kan skyte ned når de kommer mot dere». Men vi har aldri kunnet skyte ned disse, selv ikke det Russland har av ballistiske missiler i dag. Både NATO og USA sier at deres rakettskjoldplaner ikke har som mål å skyte ned russiske atomvåpen. Uansett om man bygger ut det som er planlagt i dag, så står det på feil plass og er altfor spinkelt. Det er ingen sjanse for at det som vi planlegger til rakettskjold i dag vil kunne skyte ned selv det Russland allerede har av atomvåpen. Så slik sett blir det en kamp mot vindmøller å si det Putin sa i dag.

— Så vi kan ikke beskytte oss mot det Russland har av missiler per i dag?

— Nei. Ikke av ballistiske missiler. En krysserrakett går såpass sakte at den for såvidt ikke er vanskelig å skyte ned, hvis du klarer å oppdage den. Men de er vanskelig å oppdage, for de går under radaren. Du må ha radar som går veldig lavt for å oppdage dem. Mens med ballistiske missiler er det omvendt. De er forholdsvis enkle å oppdage, men de kommer så sinnsykt fort at de ikke er enkle å skyte ned.

— Det er disse krysserrakettene som fikk mest oppmerksomhet og ble fremstilt som det virkelig nye, fordi de ikke vil gå sakte lengre?

— Det er et poeng. Om de går så fort at de blir vanskelig å skyte ned er et veldig teknisk spørsmål, det kan jeg ikke svare på.

— Hva er NATO´s rakettskjold primært laget for å kunne ta ut?

— Planen er å ha et rakettskjold oppe som kan hindre at «rogue states», land med veldig dårlig forhold til Vesten og som kan eller vil kunne bruke atomvåpen, slik som Nord-Korea eller Iran, kan skyte noen få raketter mot en europeisk hovedstad, for eksempel. Det er snakk om enkelte ballistiske atom-missiler.

— Hva er status på NATO´s rakettskjold per i dag?

— Rakettskjoldet er ikke operativt enda, men man jobber med det. Det vet russerne, men det de sier er at «ja, men det dere sier nå er bare første stadium». De er sikker på at NATO vil utvide dette, og gjøre rakettskjoldet på sikt enda sterkere, slik at det på sikt også vil kunne stoppe russiske atomvåpen. Det sier NATO at «det har vi ingen planer om», men det sier Russland at «jo, det tror vi sikkert at dere har». Dette er en diskusjon som er politisk, men også teknisk. Russerne har så mange atomvåpen, pluss at hvis man eventuelt setter igang et atomvåpenangrep så vil man sende ut en hel haug med lokkeduer i tillegg til raketter, så det blir en enorm mengde mål å skyte ned. Det vil ikke være mulig, sannsynligvis. Det vil bli for stort til at et rakettskjold kan klare det. Hvis dette hadde vært konvensjonelle våpen, så kunne en jo overlevd ved at en to-tre kom gjennom og traff, men med atomvåpen er det helt annerledes. Én russisk atomrakett som går gjennom og treffer New York eller noe slikt er jo en helt uakseptabel kostnad. Sjansen for at én skal komme gjennom skjoldet er veldig stor. Mange mener det er umulig å lage et rakettskjold som er så sikkert at man kan garantere at ingen kommer gjennom.

— Men dette er en teknisk diskusjon man ikke blir enige om?

— Ja. Ikke bare mellom Russland og Vesten, men også en diskusjon innad i Russland. En del av det russiske tekniske ekspert-miljøet på atomvåpen har sagt at bekymringen som Kreml uttrykker for dette er unødvendig, fordi at selv om Vesten skulle ønske å lage et slikt rakettskjold, så vil de ikke klare det. Det er ikke mulig. Men i ledelsen i Kreml og i forsvarsledelsen er det nok en genuin frykt for rakettskjoldet, selv om det kan virke litt fjernt kanskje, i alle fall for meg. Det er derfor Putin sier det han sier. Når NATO sier at rakettskjoldet er myntet på Iran og Nord-Korea og eventuelle andre i den kategorien som kan dukke opp etterhvert, så tror Putin og den russiske ledelsen det er løgn.

— Putin fremhevet at landets våpenmakt skal være en garanti for verdensfreden, samtidig som han sa at nå må Vesten revurdere sine økonomiske sanksjoner mot landet. Hva betyr disse nyhetene -hvis de stemmer- for styrkeforholdet mellom Russland og Vesten, er det endret?

— Nei, det tror jeg ikke. Det kan jeg ikke tenke meg. At Vesten skal avslutte sine sanksjoner fordi Russland utvikler nye atomvåpen, nei, det tror jeg ikke. Det finnes noen i Vesten som vil at vi skal oppheve sanksjonene, og de har villet det lenge. Det kan hende de vil føle at de får et argument ekstra for å oppheve dem, så slik kan det ha en effekt.