Øverste leder for den norske delen av «Den nordiske motstandsbevegelsen» (DNM) , Tommy Olsen, ble til slutt frikjent sammen med to andre nynazister, Ronny Bårdsen og Jan-Christopher Pedersen, etter at de tre hengte opp bannere med hakekors og teksten «Vi er tilbake» i Kristiansand på 9. april i 2018.

Mens tingretten mente det «uten tvil er å regne som en hatefull ytring» og dømte trioen til bøter for brudd på den såkalte rasismeparagrafen, slo Agder lagmansrett fast at handlingene ikke rammes av straffeloven § 185.

I sommer ble dommen rettskraftig, etter at førstestatsadvokat Erik Erland Holmen ved Agder statsadvokatembeter valgte å ikke anke avgjørelsen til Høyesterett.