JAKTEN PÅ EN KLIMAPLAN: Klimatrusselen er nå prioritet nummer én for norske velgere. Opposisjonen etterlyser en klar handlingsplan fra regjeringen. Solberg & co lover at Den Store Planen for å takle klimakrisen kommer i 2020. Hva med opposisjonspartiene selv, har de en plan?


Miljøpartiet De Grønne (MDG) er det partiet i Norge som flagger at klimasaken er sak nummer 1. Ingen over, ingen ved siden, for dem skal ikke klimatiltak hestehandles bort til fordel for en hjertesak på et helt annet felt. Partiet hevder det er det eneste som kan skilte med et partiprogram og et budsjett med et tempo og omfang som er i tråd med Paris-avtalen. Innen 2030 vil partiet ha kuttet klimautslippene med 60 prosent, mener de.

Men henger politikken sammen?