Vakt i regjeringskvartalet tvitret muslimfiendtlige konspirasjonsteorier om norske politikere

En mann som i over ni år har vært en del av sikkerhetsapparatet rundt den norske regjeringen, har i lang tid også skrevet og delt svært radikale oppfatninger om muslimske politikere og andre folkevalgte på sin offentlige Twitter-profil.

Samtidig som 62-åringen fra Østfold har vært resepsjonsvakt på deltid i SikkerhetstjenesteavdelingenDepartementenes sikkerhets- og servicetjeneste (DSS), har han blant annet omtalt toppolitikere i Arbeiderpartiet, SV og Venstre i konspirasjonsteorier om at de lever dobbeltliv på oppdrag fra islamister.

Særlig Abid Raja (V) har gjennom flere år vært i fokus for mannens tanker om norske muslimers «lojalitet»:


(Mannens brukernavn, som tilsvarer fornavnet hans, er sladdet av Filter Nyheter. At enkeltord står i fet skrift skyldes våre søk og var ikke uthevet opprinnelig.)


Da saken om en IS-tilknyttet kvinne og hennes barn preget mediene tidligere i vinter, gjorde 62-åringen det klart at han mente kvinnens ankomst til Norge innebar at Raja «får nok en støttespiller til det muslimske brorskapets etablering i Norge» og at «Det muslimske brorskap i landet får nok en medarbeider sammen med vår alles Raja!».

En annen samfunnsdebattant som var enig med Abid Rajas ståsted var ifølge 62-åringen «på fiendens side».

16. januar skrev han: «Raja vil aldri gi seg. Det muslimske brorskapet presser på. Han er en lydig representant for DMB». Tidligere samme natt tvitret mannen: «Husk! Raja har sin egen agenda som støttes av “det muslimske brorskap”. Vær alltid oppmerksom på dette når han uttaler seg.» Noen minutter tidligere hadde han publiserte en lignende twittermelding: «Raja er en farlig populist som har det muslimske brorskapet i ryggen. Det dummeste V gjør er å velge han som leder! Jobben hans vil hele tiden være å implementere sharia i Norge. Han har intet valg!»

Lignende meldinger har blitt rettet mot blant andre Arbeiderpartiets bystyrerepresentanter Nasir Ahmed og Farukh Qureshi. Også Hadia Tajik har blitt «tagget» i noen av meldingene.


«Hvorfor er muslimer slik? Hva vil muslimene oppnå?», spurte han henvendt til Qureshi da han lenket til en Resett-kommentarartikkel om påståtte problemer med innvandrere i en Oslo-bydel.

Også Marian Hussein, vararepresentant for SV på Stortinget, har av departements-vakten blitt koblet til «Det muslimske brorskap» og «taqqiya».

«Taqiyya» (ofte også skrevet på andre måter) er et ord islamfiendtlige miljøer bruker til å spre en konspirasjonsteori om at muslimer som framstår som velintegrerte og lovlydige i vestlige land har løyet på seg liberale holdninger for å lure ikke-muslimer, og at de i det skjulte følger et religiøst pålegg om å infiltrere samfunnet for å innføre islamistisk styre. Egentlig komme begrepet fra en del av islamsk rettslære som beskriver det noen anser som en legitim løgn i nødverge, for å berge livet, og har  ingenting med norske politikeres beveggrunner å gjøre.

Sto for adgangskontroll i departementene

Ifølge det norske arbeidstakerregisteret begynte mannen å jobbe for Departementenes sikkerhets- og servicetjeneste (DSS) som resepsjonsvakt i 2010, noe som samsvarer med en CV han har lagt ut på nettet. Han har ikke vært fast ansatt.

62-åringen har vært underlagt Sikkerhetstjenesteavdelingen (SAV), som har ansvaret for fysisk sikkerhet og vakthold i departementene, regjeringens representasjonsanlegg og statsministerboligen.

Resepsjonsvakt-jobben sorterer i sin tur under Seksjon for besøks- og adgangskontroll (BAS). Hovedoppgaven er å sitte i departementenes resepsjoner i Oslo sentrum og kontrollere ansatte og politikere på vei inn og ut av sikkerhetsslusene og å registrere besøkende i datasystemet. Alle resepsjonsvaktene har uniform og er en del av beredskapen i regjeringsbygningene. De er ment som øyne og øre i det daglige sikkerhetsarbeidet.

I stillingsannonser fra DSS blir arbeidsoppgavene til resepsjonsvaktene beskrevet blant annet som:

  • «Forebyggende sikkerhetsarbeid ved å observere og rapportere»
  • «Bidra til å skape god sikkerhetskultur og profesjonelle team»
  • «Etter behov bidra til øvrige arbeidsoppgaver knyttet til seksjonenes ansvarsområde innen sikkerhet og beredskap».

«Stillingen innebærer utstrakt kontakte med besøkende og ansatte i Regjeringskvartalet», skriver DSS i sine utlysninger.

En av de ansatte i Seksjon for besøks- og adgangskontroll (BAS) var blant ofrene som døde i bombeangrepet i regjeringskvartalet 22. juli 2011.

«Ap startet ballet»

Totalt har mannen skrevet over 5700 twittermeldinger, der en svært høy andel handler om innvandringspolitikk, islam eller muslimer. Han har ikke lagt skjul på identiteten sin.

DSS-vakten har også ytret kontroversielle synspunkter om 22. juli-angrepene.

Da Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) i januar i år ble konfrontert på twitter med at fiendebildet deres minnet om 22. juli-terroristens, tok departements-vakten organisasjonen i forsvar. Innlegget kan leses som at han mener Arbeiderpartiets politikk «ødela det norske samfunnet» og at dette var en av årsakene til Anders Behring Breiviks handlinger:

«AP helt tilbake til Nordli startet ballet. Så kom Gro H B og justisminister Inger L Valle. Stortingsmelding nr 74 av 1979/1980 ødela det norske samfunnet. ABB mente nok det. Det var hans mening og sikkert en medvirkende årsak til 22/7. Lær historien»

Generelt har mannen gitt utrykk for at høyreekstremisme får for mye oppmerksomhet og at 22. juli er lite relevant i senere diskusjoner om sikkerhetssituasjonen i Norge.

Blant personene 62-åringen ser ut til å dele enkelte resonnementer med og oppsøke på Twitter, er den rasistiske grupperingen Folkebevegelsen mot innvandring (FMI) og «Alliansen»-lederen Hans Lysglimt Johansen. Lysglimt Johansen har uttalt seg positivt om nynazistene i Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) og har lenge vært kjent for utilslørt antisemittisme i tillegg til betraktninger om «negere», snakk om forberedelser til «krig» mot meningsmotstandere og utsagn om at Erna Solberg «er en kriminell forræder som skal stilles for rette på Akershus festning i et nytt landssvikeroppgjør».

I en tråd om den sistnevnte uttalelsen i mars 2019, så departements-vakten ut til å komme med innspill til ulike opplevde konspirasjoner Lysglimt Johansen burde belyse:


Ved en annen anledning, i inneværende måned, henvendte han seg til regjeringen og justisdepartementets twitterkontoer i et svar til en innvandrerfiendtlig melding fra FMI om å fengsle og «repatriere» innvandrere:


I år har mannen skrevet at Solberg-regjeringen «motarbeider det norske folk» mens han i september i fjor mente at partiet Venstre «vil ødelegge Norge». Han har også gitt uttrykk for at norske moskeer er «samfunnsfiender» og at det i Sverige pågår en borgerkrig på grunn av innvandring.

I desember 2019 videreformidlet han en melding fra SIAN som refererte til henrettelsen av den rumenske diktatoren Nicolae Ceaușescu i 1989, der det het at «Politikere som begår forræderi mot eget folk kan med fordel ta lærdom av historien»:

– Meget relevante spørsmål

62-åringen har i vinter vært på et lengre utenlandsopphold. Da Filter Nyheter tok kontakt med ham om twittermeldingene, hevdet han at han «avsluttet rollen som resepsjonsvakt i SAV/BAS 31. oktober i fjor» og at han i dag regner seg som arbeidsledig.

DSS skal på sin side ikke ha fått noen slik informasjon (se uttalelser fra arbeidsgiveren nederst i artikkelen). Mannen har ikke ønsket å besvare Filter Nyheters forespørsler om å dokumentere at han har sluttet på eget initiativ. «Jeg utleverer ingen dokumenter til deg», skrev han 14. februar.

62-åringen står inne for meldingene der han knytter ulike norske politikere til «Det muslimske brorskap».

«Dette er et meget relevant spørsmål å stille, særlig til våre demokratisk valgte muslimske politikere, men også til andre deler av det muslimske miljøet i Norge som ledere av organisasjoner og imamer. Jeg forholder meg selvfølgelig til hva dagspressen inkludert HRS, Resett og Document orienterer om med det frie ord. (…) De nevnte politikere kan på en enkel måte opplyse folket om at de tar avstand fra en slik styreform og er 100 % loyal til Norge», skriver mannen i en e-post til Filter Nyheter.

På spørsmål om twitteraktivitet som kan oppfattes som han mener at Solberg-regjeringen er forrædere  eller har skjulte agendaer – blant annet i en tråd med Hans Lysglimt Johansen – svarer han slik:

«Hva med FN’s agenda 2030? Hva med implementering av eøs avtalen og hele veien inn mot eu-medlemsskap? Hva med migrasjonsavtalen som ble «undertegnet» i fjor høst? Hva med Davosmøtene? Hva med Bildenbergermøtene? Hva nå med Norges «kamp» om en plass i sikkerhetsrådet? Og hva har Lysglimt med dette å gjøre? Han kan vel ytre seg som både deg og meg?»

Når det gjelder den mest spissede meldingen om Anders Behring Breivik og Arbeiderpatiet, utdyper han at Aps «liberale innvandringslinje» og at «flere stortingsmeldinger publisert av Ap-regjeringer» «kan ha vært noe av grunnlaget for ABB sin forståelse», men understreker at han tar avstand fra terrorangrepet.

«At en person i etterkant går til voldelige angrep på befolkningen er selvfølgelig helt forkastelig og jeg tar sterk avstand fra slike handlinger.  Til orientering kan jeg nevne at jeg i den perioden også arbeidet i resepsjonstjenesten. Jeg var tilfeldigvis ikke på arbeid denne dagen. Men en kollega ble drept og en annen ble hardt skadet. Jeg kunne ha vært på jobb, også i høyblokka, denne dagen. Dette bare til informasjon», skriver 62-åringen i e-posten.

Han står også inne for ulike utsagn om repatriering om norske muslimer:

«Repatriering er et uttrykk som du kjenner godt til. Daglig så repatrierer dagens regjering betydelig. Er det ikke innlysende at folk som har løyet seg inn, folk som ødelegger vårt samfunn og folk som heller burde bidra til oppbygging av sine fødeland reiser tilbake?»

– Ikke i tråd med DSS sitt verdigrunnlag

Filter Nyheter har de siste dagene stilt Departementenes sikkerhets- og servicetjeneste (DSS) flere spørsmål rundt 62-åringens twittermeldinger og grensene mellom ytringsfrihet og hvilke krav som stilles til personer som jobber med sikkerhet i regjeringsbyggene.

DSS bekrefter mannens tilknytning til Seksjon for besøks- og adgangskontroll og at han «inngår i en vikarpool av tilkallingsvakter som vi benytter ved behov».

«Enkelte av ytringene vi har fått forelagt er ikke i tråd med DSS sitt verdigrunnlag. Utover dette ønsker ikke DSS å kommentere personalmessige forhold», skriver seksjonssjef Ketil Nordgård i Avdeling for kommunikasjon og HR i en e-post til Filter Nyheter.

Etaten vil foreløpig ikke kommentere om mannen kan bli brukt som vakt i regjeringens bygninger framover.

– Vi vil ikke prosedere i media hvordan vi følger opp dette, sier Nordgård tirsdag ettermiddag.

Han opplyser at det er DSS selv som foretar bakgrunnsjekker som del av ansettelsesprosessen. DSS vil ikke svare på om 62-åringen omtalt i denne artikkelen har hatt sikkerhetsklarering, som er en annen prosedyre:

«Opplysninger om ansattes eventuelle klarerings-/autorisasjonsstatus er ikke offentlig, jf. Sikkerhetsloven §§76 og 77. Ved eventuell sikkerhetsklarering er det Sivil klareringsmyndighet (SKM) som foretar sjekk i diverse tilgjengelige registre, jf. sikkerhetsloven § 8-5 og klareringsforskriften § 8. SKM kan også ved behov gjennomføre sikkerhetssamtale. Sikkerhetsloven § 8-4, 5. ledd gir for øvrig klare begrensninger i forhold til vektlegging av politisk engasjement, lovlig samfunnsengasjement og medlemskap i lovlige politiske organisasjoner», skriver Nordgård i en e-post.

Når det gjelder ytringene som strider mot DSS’ verdigrunnlag, skriver seksjonssjefen følgende:

«Det er viktig å presisere at vedkommende ikke uttaler seg på vegne av DSS. Vårt kundeløfte i DSS er «sammen for fellesskapet». For oss betyr det at vi er opptatt av samarbeid og ønsker å skape et fellesskap både for de som jobber i DSS og i departementene. Dette skal sammen med våre verdier som er hjelpsom, engasjert og profesjonell være med på å skape tillit og definere hvem vi er. På generelt grunnlag kan vi si at vi er opptatt av den etiske bevissthet alle statsansatte forventes å ha, jf. Etiske retningslinjer for statstjenesten».

  • Etter at Filter Nyheter tok kontakt med den omtalte departements-vakten, byttet han navn på twitterprofilen og blokkerte journalistene fra å følge ham på Twitter, men fortsatte med innvandringsfiendtlige twittermeldinger.


Har du lyst til å støtte vårt arbeid med kritisk og faktabasert journalistikk, kan du sende Filter-redaksjonen et engangsbeløp via VippsVelg «Betal» (den med handlekurven) og tast inn nummeret 514053 (eller søk opp Filter Media). All støtte går til Filters redaksjonelle arbeid.