Utlendinger og kriminalitet er et kontinuerlig debatt-tema i Norge. (Se for eksempel vår faktasjekk av den omstridte politimann-kronikken om innvandring tidligere i år). Vi har dykket ned i de ferskeste tallene for hvem som har befatning med fengselsvesenet.

Selv om det bare er en drøy måned igjen av 2016, ble Kriminalomsorgen ferdig med fjorårets statistikk (pdf) først for en uke siden. Kriminalomsorgen opplyser til Filter Nyheter at det de siste ti månedene ikke er store endringer fra disse tallene når det gjelder helhetsbildet av utlendinger i fengslene, eller hvilke nasjonalitetet som dominerer.

Ved utgangen av 2015 var var den ordinære fengselskapasiteten i Norge 4092 plasser. (Tallet på plasser som reellt var tilgjengelig var 3907). Om man ser på et gjennomsnitt av belegget gjennom året var nesten nøyaktig en tredel av fengselsplassene til enhver tid opptatt av utenlandske statsborgere, og det har vært tilsvarende ganske lenge. Til sammen var 112 nasjoner representert blant de innsatte.

Tallene sier ingenting om antall innsatte med norsk statsborgerskap som er født i et annet land (eller barn av innvandrerforeldre).