Onsdag formiddag ble det kjent at regjeringen ønsker å videreføre støtten over statsbudsjettet på 1,8 millioner kroner til stiftelsen Human Rights Service (HRS) også til neste år.

HRS står bak det islamfiendtlige nettstedet Rights.no og har ifølge Filter Nyheters beregninger mottatt over 29 millioner kroner fra det offentlige siden 2005.

Støtten har vært svært omstridt, men en kampsak for Fremskrittspartiet spesielt, som da de var i regjering fikk forhandlet frem en videreføring til tross for at daværende integreringsminister Jan Tore Sanner (H) foreslo et kutt.

Nå reagerer Unge Høyre-leder Ola Svenneby kraftig på at regjeringen fortsatt vil gi stiftelsen penger.