Støtten til stiftelsen Human Rights Service (HRS), som driver det islamfiendtlige nettstedet Rights.no, videreføres i 2021.

Det kommer frem i regjeringens forslag til statsbudsjett, som ble lagt fram klokken 10. Stiftelsen vil fortsatt få 1,8 millioner kroner. Pengene kommer over Justis- og beredskapsdepartementets budsjett.

«Tilskotet skal medverke til å gi betre kunnskap om innvandring og integrering i befolkninga, inkludert kunnskap om moglegheiter og utfordringar i denne samanhengen. Tilskotet vidareførast som følgje av ei avtale i Stortinget om tilskot til ideelle organisasjonar», heter det i budsjettforslaget.

Millionstøtten til HRS har vært omstridt i en årrekke. Totalt har stiftelsen mottatt over 29 millioner kroner fra det offentlige siden 2005, viser en beregning fra Filter Nyheter.