Regjeringen gikk høyt på banen i april, og lanserte en nasjonal turné for å lytte til ungdommens klimakrav. Den ble døpt «Ungdommens Klimatoppmøte» etter inspirasjon fra de internasjonale toppmøtene. Før sommeren ble det arrangert møter i Oslo, Tromsø, Trondheim og Kristiansand.

På tampen av august streiket imidlertid norske ungdommer landet over for tredje gang, i et forsøk på å få politikerne til å snakke mer om klima enn bompenger i valgkampen.

Hva skjedde med Ungdommens klimatoppmøte egentlig?