• Dette er et tilsvarsinnlegg fra FHI.

Filter Nyheter publiserte en sak 16 juni der det antydes at vi skal ha holdt tilbake informasjon om smittemåte for å unngå å skape unødig engstelse i befolkningen. Vi svarte dem følgende; «Det er viktig å ikke skape unødig uro og engstelse i befolkningen, men FHI vil aldri unngå å gi nødvendig informasjon med den begrunnelsen.» 

Det er et viktig prinsipp for oss i FHI at vi skal være åpne og transparente om kunnskapen vi baserer våre råd på. Dette gjelder også om smittemåte. Det er feil slik Filter konkluderer, at vi «vedgår» å bevisst ha feilinformert. Det er ikke slik vi håndterer ny kunnskap og det er ikke slik vi kommuniserer usikkerhet.

Mange fagmiljøer og fagpersoner har hatt utspill i media om hva vi bør legge til grunn for våre råd, basert på nye studier. I FHI har vi ofte sett til oppsummeringer av den kunnskapen som finnes, og både bidratt og lyttet til de vurderingene som gjøres i det europeiske smittevernbyrået ECDC og i Verdens helseorganisasjon, WHO.