Det bør være dobbel straff for visse forbrytelser når de begås i belastede områder, mener Sylvi Listhaug, som leder Fremskrittspartiets innvandrings- og integreringsutvalg.

Tirsdag presenterte hun flere av utvalgets forslag. De innebærer blant annet at Oslo deles opp i soner der det er ekstra ille å bli tatt for visse kriminelle handlinger, som trusler, bilbrann, tagging, vold, bæring av våpen, ran, tyveri og narkotikaomsetning.

For gjengmedlemmer skal den doble straffen gjelde uansett hvor kriminaliteten de begås – og er du både gjengmedlem og gjør noe galt i et belastet område, blir straffen firedobbel, foreslår Frp.