Statsministerens kontor: Per Sandberg brøt beredskapsregel da han dro til Iran uten å varsle

Tirsdag kveld bekrefter Statsministerens kontor at fiskeriminister Per Sandberg under Iran-reisen brøt de interne reglene som skal sørge for at staben til Erna Solberg  hele tiden vet hvor statsrådene er, i tilfelle det oppstår en akutt krise eller andre situasjoner der det haster å få tak i dem.

– Per Sandberg har gjort rede for at han endret ferieplaner på kort varsel i sommer etter at ferieplanene hans var meldt inn til Statsministerens kontor. Han sier også at ved feriereisen til Iran, varslet han departementet og Statsministerens kontor i løpet av de første dagene og ikke i forkant slik rutinene tilsier, skriver kommunikasjonssjef Trude Måseide ved SMK i en e-post til Filter Nyheter.

I «Håndbok for politisk ledelse», som er reglene laget av Statsministerens kontor for statsrådene, heter det i punktet om «fravær og tilgjengelighet»:

«Det kan oppstå situasjoner hvor det er avgjørende å oppnå rask kontakt med enkelte regjeringsmedlemmer eller hvor hele regjeringen må sammenkalles. Det er derfor viktig at Statsministerens kontor til enhver tid vet hvor regjeringens medlemmer befinner seg».

I regelen som omfatter ferier står det også hvor detaljert forhåndsrapporteringen skal være, selv hvis reisen for eksempel er i Norge eller et naboland:

«Alle fravær fra Oslo skal meldes til Statsministerens kontor, regjeringsrådens forværelse, på epost eller over telefon (tlf. nr.). Tidspunkt, oppholds-/overnattingssted samt alle relevante telefonnumre må opplyses».

Filter Nyheter avslørte mandag at Sandbergs eget departement trodde han var i Tyrkia og at Utenriksdepartementet og Norges ambassade i Teheran ser ut til å ha visst mindre om reiseplanen enn det iranske myndigheter gjorde.

Sandberg opplyste tidligere i dag til NTB at han varslet Statsministerens kontor to dager etter at han hadde ankommet Iran sammen med sin norsk-iranske kjæreste Bahareh Letnes (28), 24. juli.

Alt tyder på at utenriksdepartementet i Iran visste at Sandberg planla en privat reise senest 15. juli – da en avdelingsdirektør der ringte den norske ambassadetoppen Sean Lobo for å spørre om det var aktuelt å få møter med statsråden mens han oppholdt seg i Iran.

I så fall var Iran kjent med Per Sandbergs kontroversielle ferie i minst ni dager før det norske regjeringsapparatet hadde fått noen informasjon overhodet.

Hjemme i Norge svarte Nærings- og fiskeridepartementet avkreftende på iranernes spørsmål til den norske ambassaden, fordi verken Sandbergs politiske rådgiver, forværelse eller kommunikasjonsstab hadde hørt om noen slik reise.

– Spontan Iran-reise

I Dagsnytt 18 på NRK mandag, forklarte Per Sandberg den manglende informasjonsflyten med at reisen til Iran var spontan, etter at planen om Tyrkia-ferie hadde gått i vasken.

– Jeg hadde ikke lyst til å gå og trampe rundt i Oslo. Så da snakket vi sammen og så sa vi «pinadø, nå tar vi oss en tur til Iran», sa Sandberg.

Han understreket også at det var en privat reise og at han selv hadde sørget for at sikkerheten var godt ivaretatt.

Sindre Beyer, tidligere rådgiver for statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og statssekretær ved Statsministerens kontor (SMK), uttalte til Filter Nyheter i går at det er klart i strid med SMKs praksis å reise til utlandet uten at medarbeidere og ledelsen i regjeringsapparatet er kjent med reiseplanene.

– Alle statsråder måtte rapportere hvor de skulle feriere og gjerne om reisefølge, slik at man raskt kunne få tak i dem – ikke minst ut fra beredskapshensyn. Når man i tillegg ser dette opp mot et så spesielt land som Iran, burde det i tillegg være flere andre varsellamper som gjør at  statsråden informerer både Statsministerens kontor og embedsverket i departementet før reisen. Hvorfor skulle han la være?, sa Beyer.

Stortingspolitikere har bedt om avklaring

Filter Nyheter skrev fredag at Sandbergs forhold til Bahareh Letnes har vært tema ved Statsministerens kontor. Det skjer etter spørsmål om hvordan Sandberg kombinerer privat og offisiell kontakt med iranske myndigheter sett opp mot rollen som fiskeriminister og representant for den norske regjeringen.

Letnes kom til Norge fra Iran som tenåring og oppga at hun rømte fra tvangsekteskap i hjemlandet. Ifølge Adresseavisen den gang ble hun tvangsutsendt fra Norge i 2008 etter å ha fått tre avslag på asylsøknaden. Etter at Iran hadde nektet å ta henne imot, fikk hun imidlertid til slutt oppholdstillatelse i Norge.

11. juli i år problematiserte Fiskeribladet at Letnes – som har engasjert seg i forholdet mellom Norge og Iran – har opprettet et enkeltmannsforetak knyttet til eksport av fisk og sjømatprodukter, noe Letnes opplyser er et inaktivt selskap som trolig vil bli slettet.

Tidligere i år fikk Per Sandberg kritikk av blant andre partifellen Christian Tybring-Gjedde (Frp) etter å ha deltatt på den iranske ambassadens feiring av iransk nyttår. De siste dagene har Sandberg opplyst at han også har deltatt på iransk nasjonadagsfeiring og på et et møte der deltagerne vurderte oppstart av en «venneforening Iran/Norge».

Mandag denne uka varslet stortingsrepresentanter fra både Arbeiderpartiet og SV at problemstillingene kan bli tema i Stortinget.

– Jeg føler at vi mangler informasjon, så jeg tror alle er tjent med at han svarer på spørsmål fra Stortinget.  Vi trenger avklaring når det gjelder to ting: Mulig kontakt med iranske myndigheter og Sandbergs relasjon til den iranske kvinnen, sa stortingsrepresentant Torgeir Fylkesnes (SV) til Dagens Næringsliv. (Det er upresist å omtale Letnes som «iransk», da hun også har norsk statsborgerskap, red. anm.)