Holdt Iran-reisen hemmelig: Sandbergs eget departement trodde han var i Tyrkia

Det har skapt oppsikt internt i regjeringsapparatet at fiskeriminister Per Sandberg i forrige uke dukket opp på feriebilder fra Iran på Instagram, sammen med norsk-iranske Bahareh Letnes (28),  uten at det var kjent internt at han skulle til den politisk betente, islamske republikken.

Etter det Filter Nyheter erfarer, var det oppført i Per Sandbergs kalender i Nærings- og fiskeridepartementet at han skulle være i Tyrkia. Heller ikke Utenriksdepartementet hadde noen informasjon om det uventede Iran-oppholdet, og norske diplomater hadde fått en direkte avkreftelse på at en slik reise var planlagt.

15. juli, kort tid før reisen, ble Sean Lobo, som fungerende øverste leder ved den norske ambassaden i Teheran, oppringt av avdelingsdirektør Rashid Hassanpour ved det iranske utenriksdepartementet med spørsmål om Sandbergs reiseplan.

I motsetningen til Norges ambassade, visste Irans representant at den norske statsråden skulle til landet, og spurte om hvilke møter han eventuelt ville ha når han først var der. Ambassaden måtte dagen etter spørre Nærings- og fiskeridepartementet og Utenriksdepartementet hjemme i Oslo i en e-post med emnefeltet «Sandberg til Iran?»:


Senere på dagen ba ambassadetoppen departementet om å skynde seg med avklaringen, fordi han neste morgen skule møte Hassan Salehi, som er statssekretær i landbruksdepartementet og fiskerisjef. Lobo risikerte at en av Sandbergs motparter i landet brakte opp Iran-reisen ansikt til ansikt og at ambassaden på nytt ble svar skyldig:

Svaret fra underdirektør Håvard Figenschou Raaen ved handelspolitisk avdeling i Nærings- og fiskeridepartementet  var at ingen der  – verken statsrådens politisk rådgiver, forværelse eller kommunikasjonsavdelingen –  hadde hørt noe om noen privat Iran-reise:

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte e-postutvekslingen.

Filter Nyheter får opplyst at iranske myndigheter etter alt å dømme fanget opp reiseplanene gjennom Per Sandbergs visumsøknad. Dette kan enten skje via Irans ambassade i Oslo før avreise, eller gjennom kjøp av turistvisum ved ankomst i Teheran.

Mens Sandbergs eget departement lenge altså trodde han var på ferie et annet sted, dukket det onsdag i forrige uke opp flere bilder av Sandberg i Nord-Iran (se over), på den åpne instagram-kontoen til Bahareh Letnes.

Sindre Beyer, tidligere rådgiver for statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og statssekretær ved Statsministerens kontor (SMK), mener det er klart i strid med tidligere praksis å reise til utlandet uten at medarbeidere og ledelsen i regjeringsapparatet er kjent med reiseplanene.

– Alle statsråder måtte rapportere hvor de skulle feriere og gjerne om reisefølge, slik at man raskt kunne få tak i dem – ikke minst ut fra beredskapshensyn. Jeg kan aldri tenke meg at dette er en rutine som er avskaffet fra politisk hold i dag. Når man i tillegg ser dette opp mot et så spesielt land som Iran, burde det i tillegg være flere andre varsellamper som gjør at  statsråden informerer både Statsministerens kontor og embedsverket i departementet før reisen. Hvorfor skulle han la være?, sier Beyer til Filter Nyheter.

Stortingspolitikere ber om avklaring

Filter Nyheter skrev fredag at Sandbergs forhold til Letnes har vært tema ved Statsministerens kontor. Det skjer etter spørsmål om hvordan Sandberg kombinerer privat og offisiell kontakt med iranske myndigheter sett opp mot rollen som fiskeriminister og representant for den norske regjeringen.

Letnes kom til Norge fra Iran som tenåring og oppga at hun rømte fra tvangsekteskap i hjemlandet. Ifølge Adresseavisen ble hun tvangsutsendt fra Norge i 2008 etter å ha fått tre avslag på asylsøknaden. Etter at Iran hadde nektet å ta henne imot, fikk hun imidlertid til slutt oppholdstillatelse i Norge.

11. juli i år problematiserte Fiskeribladet at Letnes – som har engasjert seg i forholdet mellom Norge og Iran – har opprettet et enkeltmannsforetak knyttet til eksport av fisk og sjømatprodukter, noe Letnes opplyser er et inaktivt selskap som trolig vil bli slettet.

Tidligere i år fikk Per Sandberg kritikk av blant andre partifellen Christian Tybring-Gjedde (Frp) etter å ha deltatt på den iranske ambassadens feiring av iransk nyttår – der dette bildet ble tatt og lagt ut av Letnes:

Mandag denne uken varsler stortingsrepresentanter fra både Arbeiderpartiet og SV at problemstillingene kan bli tema i Stortinget.

– Jeg føler at vi mangler informasjon, så jeg tror alle er tjent med at han svarer på spørsmål fra Stortinget.  Vi trenger avklaring når det gjelder to ting: Mulig kontakt med iranske myndigheter og Sandbergs relasjon til den iranske kvinnen, sier  stortingsrepresentant Torgeir Fylkesnes (SV) til Dagens Næringsliv.

Sandberg mener ferieturen blir urettmessig mistenkeliggjort: – Det at «noen» prøver å produsere konspirasjon- og korrupsjonsteorier av dette er det reneste tøv, skriver han i en tekstmelding til DN.

Svarer ikke om hvor hemmelig Iran-reisen var

Nærings- og fiskeridepartementet har så langt ikke besvart Filter Nyheters spørsmål om hvorfor Tyrkia skal ha vært oppført som reisemål i Sandbergs kalender.

Filter Nyheter spurte fredag Sandberg/departementet om når departementet fikk vite om Iran-reisen og om departementet var kjent med forespørsler om Sandberg fra Iran knyttet til feriereisen. Disse spørsmålene ble ikke besvart konkret. 

Sandberg uttalte seg slik i en e-post til Filter Nyheter fredag kveld om relasjonen til Bahareh Letnes (via kommunikasjonsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet):

«Jeg har ingen kommentarer til mitt forhold til Letnes. 

Jeg har jevnlige samtaler med både statsministeren og mine medarbeidere i departementet. Det er fortrolige samtaler jeg ikke går ut med.

Letnes har ikke fulgt meg på noen møter eller reiser knyttet til Nærings- og fiskeridepartementet, eller politisk relaterte reiser/møter knyttet til mitt virke som fiskeriminister. 

Jeg har selv deltatt på Nouruz (privat) og Iransk nasjonaldagsfeiring. Jeg deltok som 1. nestleder i FrP på et møte hvor man vurderte oppstart av venneforening Iran/Norge. På dette møtet deltok også Letnes».  

Verken jeg eller Nærings- og fiskeridepartementet har ikke, og har ikke hatt noen relasjon til selskapet til Letnes. Forøvrig kan det vises til Letnes sitt svar om selskapet til Fiskeribladet 11. juli.

Hvem som deltar på mine private reiser har jeg selvfølgelig ingen kommentar til».

Heller ikke Statsministerens kontor har villet svare på når SMK fikk vite om Iran-oppholdet eller omstendighetene rundt det.

«Statsministeren har jevnlig samtaler med sine statsråder. Innholdet i disse samtalene er fortrolige mellom statsminister og statsråd, og ikke noe vi går ut med. Vi kommenterer ikke på hvor statsrådene ferierer utfra et generelt sikkerhetsprinsipp. Forholdet til andre lands myndigheter følger av norsk utenrikspolitikk, og legger også grunnlaget for statsråders kontakt med andre land og deres representanter», skrev kommunikasjonssjef Trude Måseide  i en e-post til Filter Nyheter fredag.

  • OPPDATERING: Per Sandberg uttalte i Dagsnytt 18 mandag kveld at han bestemte seg for å dra til Iran «på sparket» etter at en opprinnelig ferieplan om Tyrkia ikke lot seg gjennomføre.