Per Sandberg om forhold til norsk-iransk kvinne (27): – Har ikke fulgt meg på politisk relaterte møter

Fiskeriminister Per Sandbergs forhold til Bahareh Letnes (27), som for elleve år siden flyktet fra tvangsekteskap i Iran og fikk innvilget asyl i Norge i 2008, har nå vært tema på statsministerens kontor. Det skjer etter spørsmål om hvordan Sandberg kombinerer privat og offisiell kontakt med iranske myndigheter sett opp mot rollen som fiskeriminister og representant for den norske regjeringen.

Nå kommenterer Sandberg selv problemstillingene.

– Letnes har ikke fulgt meg på noen møter eller reiser knyttet til Nærings- og fiskeridepartementet, eller politisk relaterte reiser/møter knyttet til mitt virke som fiskeriminister.  Jeg har selv deltatt på Nouruz (privat) og Iransk nasjonaldagsfeiring. Jeg deltok som 1. nestleder i FrP på et møte hvor man vurderte oppstart av venneforening Iran/Norge. På dette møtet deltok også Letnes, skriver Sandberg til Filter Nyheter via en e-post fra kommunikasjonsrådgiver Halvard Wensel i Nærings- og fiskeridepartementet.

(Se hele svaret fra Sandberg lenger nede).

Sandberg er denne uka på ferie i Iran sammen med Letnes, som har lagt ut flere bilder av de to sammen på hennes åpne Instagram-profil underveis i oppholdet.

Fiskeriministeren ble også avbildet sammen med Letnes da han deltok på feiringen av iransk nyttår på Irans ambassade i Oslo i mars i år. Sandberg var den gang også fungerende justisminister.

Blant de norske politikerene som reagerte på deltagelsen den gang, var partifellen Christian Tybring-Gjedde (Frp), som er nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortingetog Geir Pollestad (Sp), som er leder i næringskomiteen.

– Jeg er veldig imot dette. Jeg har engasjert meg på opposisjonens side i Iran, og det bør være naturlig for norske politikere å gjøre det. Jeg stusser litt over den manglende viljen til å uttrykke en tydelig støtte til den iranske opposisjonen, sa Tybring-Gjedde til Nettavisen den gang.

Ifølge avisa la den iranske ambassaden ut et bilde av Sandberg på feiringen i en offisiell kanal på meldingstjenesten Telegram.

– Sandberg må være klar over de politiske problemstillingene som hans engasjement reiser, og jeg går ut fra at dette er klarert med statsministeren, sa Geir Pollestad senere til Fiskeribladet.

Som fiskeriminister slo Sandberg i fjor på stortromma da han sammen med omlag hundre norske forretningsfolk reiste til Iran for å selge sjømat og oppdrettsteknologi.

I 2018 er satsningen satt på vent. Alle forretningsforbindelser med Iran er politisk betente i lys av at Donald Trump trakk USA ut av atomavtalen og gjeninnførte økonomiske sanksjoner mot Iran. Norges sjømatråd avlyste seminarer som skulle avholdes i Iran i sommer, blant annet med henvisning til devalueringen av den iranske valutaen.

Asylgrunnlaget bak Letnes’ opphold i 2008 var ikke knyttet til regimekritikk. Etter det siste iranske valget poserte hun foran ambassaden i Oslo som tilhenger av Irans president Hassan Rouhani og med sitt iranske pass.

I den norske valgkampen i fjor uttrykte Letnes støtte til Fremskrittspartiet i sosiale medier.

Det har ikke lyktes Filter Nyheter å få kommentarer Bahareh Letnes. Da Fiskeribladet 11. juli for første gang omtalte potensielle habilitetsutfordringer rundt at Letnes’ enkeltmannsforetak er registrert som knyttet til fiskeri og import, kommenterte Letnes vinklingen slik:

«For det første er selskapet kun registrert, med sikte på handel mellom Norge og Iran, selskapet har ikke eksportert eller importert noe som helst. Selskapet har heller ikke tillatelse til å eksportere sjømat, og vil med stor sannsynlighet bli slettet. Ditt spørsmål vedrørende Fiskeriministeren er fullstendig irrelevant, da hverken selskapet eller jeg har eksportert sjømat fra Norge. Jeg er ikke og har aldri vært fiskeeksportør».

– Samtalene med statsrådene er fortrolige

Filter Nyheter har sendt en rekke spørsmål om saken til Statsministerens kontor (SMK) – blant annet om når Erna Solberg fikk vite om forholdet og om SMK er tilfreds med tidspunktet informasjonen kom på. Kommunikasjonssjef Trude Måseide ved SMK svarer slik i en e-post fredag ettermiddag:

«Statsministeren har jevnlig samtaler med sine statsråder. Innholdet i disse samtalene er fortrolige mellom statsminister og statsråd, og ikke noe vi går ut med. Vi kommenterer ikke på hvor statsrådene ferierer ut fra et generelt sikkerhetsprinsipp. Forholdet til andre lands myndigheter følger av norsk utenrikspolitikk, og legger også grunnlaget for statsråders kontakt med andre land og deres representanter.

Med hensyn til vurderinger rundt habilitet, så viser vi til Per Sandberg. I Politisk håndbok omtales ansvaret for vurdering av habilitet slik: «Hver enkelt politiker har et selvstendig ansvar for å opplyse sitt embetsverk om det foreligger konkrete forhold som gjør at det kan reises tvil om vedkommendes habilitet. Det er derfor viktig å sette seg inn i habilitetsreglene. Hvis man anser seg selv som inhabil eller er i tvil om dette, bør man i første omgang ta saken opp med eget embetsverk.»

Her er hele Per Sandbergs uttalelse som departementet har sendt Filter Nyheter:

«Jeg har ingen kommentarer til mitt forhold til Letnes. 

Jeg har jevnlige samtaler med både statsministeren og mine medarbeidere i departementet. Det er fortrolige samtaler jeg ikke går ut med.

Letnes har ikke fulgt meg på noen møter eller reiser knyttet til Nærings- og fiskeridepartementet, eller politisk relaterte reiser/møter knyttet til mitt virke som fiskeriminister. 

Jeg har selv deltatt på Nouruz (privat) og Iransk nasjonaldagsfeiring. Jeg deltok deltok som 1. nestleder i FrP på et møte hvor man vurderte oppstart av venneforening Iran/Norge. På dette møtet deltok også Letnes».  

Verken jeg eller Nærings- og fiskeridepartementet har ikke, og har ikke hatt noen relasjon til selskapet til Letnes. Forøvrig kan det vises til Letnes sitt svar om selskapet til Fiskeribladet 11. juli.

Hvem som deltar på mine private reiser har jeg selvfølgelig ingen kommentar til».