Fiskeriminister Per Sandbergs forhold til Bahareh Letnes (27), som for elleve år siden flyktet fra tvangsekteskap i Iran og fikk innvilget asyl i Norge i 2008, har nå vært tema på statsministerens kontor. Det skjer etter spørsmål om hvordan Sandberg kombinerer privat og offisiell kontakt med iranske myndigheter sett opp mot rollen som fiskeriminister og representant for den norske regjeringen.

Nå kommenterer Sandberg selv problemstillingene.

– Letnes har ikke fulgt meg på noen møter eller reiser knyttet til Nærings- og fiskeridepartementet, eller politisk relaterte reiser/møter knyttet til mitt virke som fiskeriminister.  Jeg har selv deltatt på Nouruz (privat) og Iransk nasjonaldagsfeiring. Jeg deltok som 1. nestleder i FrP på et møte hvor man vurderte oppstart av venneforening Iran/Norge. På dette møtet deltok også Letnes, skriver Sandberg til Filter Nyheter via en e-post fra kommunikasjonsrådgiver Halvard Wensel i Nærings- og fiskeridepartementet.