Søviknes: – Jeg er teknologi-optimist. Norge kan ta lederrolle i det grønne skiftet

Som det ble kjent tidligere denne uka overtar Terje Søviknes (Frp) olje- og energiministerposten etter Tord Lien og Per Willy Amundsen (Frp) justisministerposten etter Anders Anundsen.

Filter Nyheter var tilstede da Søviknes formelt overtok Liens kontor i regjeringskvartalet i dag, og svarte på spørsmål om hva han mener er de viktigste tiltakene mot menneskeskapte klimaendringer – en sak hans nye kollega i justisdepartementet for bare tre år siden omtalte som «hysteri».

Søviknes mener i motsetning til Amundsen at Norge bør ta en lederrolle i det grønne skiftet.

 

Vil ha grønt skifte

– Det viktigste er å satse på fornybar energi. Vi har hatt en dobling i utviklingstakten på fornybar energi de siste årene, og det arbeidet må fortsette. Det er også viktig at aktiviteten på sokkelen stilles overfor nye krav med tanke på CO2-utslipp. Det har de blitt før, og det vil de bli en enda større grad fram mot 2030, når kvoteregimet endres, sier Søviknes.

– Jeg er teknologi-optimist og tror på innovasjon og utvikling. Vi har mye spennende foran oss og Norge har alle forutsetninger til å bli ledende på dette området. Vi har vært en vannkraftnasjon siden 1800-tallet og har hatt et olje- og gasseventyr de siste 50 årene. Det er masse kompetanse der ute som kan bidra til det grønne skiftet, ikke bare lokalt, men også globalt, sier Terje Søviknes.

– Blir det en utfordring å ha en kollega i Regjeringen som tror den globale oppvarmingen skyldes sola?

– Jeg uttaler meg ikke om kolleger, men konstaterer at alle i Regjeringen stiller seg bak Sundvollen-erklæringa og samarbeidsvtalen med Krf og Venstre, sier Søviknes.

Avtalen sier blant annet at det ikke skal utvinnes olje utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, men Søviknes sier til VG at det er uaktuelt med stans i Barentshavet.

Per Willy Amundsen selv ville ikke kommentere verken klimasak eller innvandringspolitikk i dag.

– Som rikspolitiker i Frp og talsmann på kontroversielle områder har jeg forfektet partiets standpunkt som er godt plassert i partiets program. Det er ikke den jobben jeg tar på meg nå. Nå skal jeg ivareta regjeringens politikk, regjeringserklæringen fra Sundvollen og avtalen med Venstre og KrF, sier han til NRK.

 

Positiv til Schengen

På Erna Solbergs pressekonferanse tidligere på kvelden avviste også hun at statsrådskiftene innebar noen ny politisk retning, og at alle de nye statsrådene – inkludert Amundsen – var behørig belært om at Regjeringens klimapolitikk bygger på en overenstemmelse i tråd med vitenskapelig konsensus.

Statsministeren tror dessuten folk kommer til å oppdage at Amundsen, som både EØS-skeptiker og innvandringskritiker, er «overraskende positiv til Schengen-avtalen».

– Vi har tidligere hatt regjeringsmedlemmer som var både NATO- og EU-motstandere, sa Solberg.

Også europaminister ble byttet i dag: Elisabeth Alsaker går av til fordel for Frank Bakke-Jensen, som med det blir Høyres aller første statsråd fra Finnmark. I tillegg er det en rekke endringer på statssekretær– og rådgivernivå.