Ifølge blant andre DN og NRK blir Per Willy Amundsen (Frp) ny justisminister på tirsdag.

Amundsen har uttalt at fremmedkulturelle innvandrere gjør det uaktuelt for ham å bo med familien i Oslo, snakker om «snikislamisering»,  mener at det er den største politiske saken i vår tid at etnisk norske kan komme i mindretall i Norge, og at ikke-vestlig innvandring fører til en «verdikamp». 

De som mener det bør gjøres tiltak for å dempe menneskeskapte klimaendringer er hysteriske «fanatikere», ifølge den nåværende statssekretæren i kommunaldepartementet.